Vandžiogalietė lenkė Veronika Zudova ją pažįnojusių žmonių atmintyje išliko kaip gerumo, kantrybės, tikėjimo ir darbštumo įsikūnijimas.
Veronikai tarpukario laikotarpis Vandžiogaloje buvo kupinas įvairių iššūkių, vargo ir skurdo: ji augino keturis vaikus, neturėjo jokio turto, vyras  buvo smulkus amatininkas, būta dienų, kai ir duonos kasdieninės pritrūkdavo... Pokario sunkmetis, vėliau alinantis slaugytojos darbas Vandžiogalos ligoninėje, į kurią guldydavo sunkius nepagydomus ligonius, naktiniai budėjimai, kurių metu beveik kasnakt ji uždegdavo grabnyčių žvakę su Viešpaties Angelo malda lūpose, ranka užspausdama mirusiojo akis.

Gegužės 6 dieną Vilniaus gatvėmis plaukė jūra žmonių, šventiškai nusiteikusių, spalvingai apsirengusių, su lenkiškomis vėliavomis rankose. Čia vyko lenkų šventinė eisena – svarbus, laukiamas, vienas iš didžiausių Lietuvoje gyvenančių lenkų renginių.
Šeštadienio vidurdienį iš Nepriklausomybės aikštės, grojant orkestrui, skambant dainoms ir muzikai, daugiatūkstantinė žmonių eisena pajudėjo pagrindine miesto gatve – Gedimino prospektu - link Aušros vartų.
Šioje margaspalvėje eisenoje žygiavo ir Vandžiogalos lenkai.

Šventės kulminacija įvyko Aušros Vartuose, prie nuo amžių stebuklais garsėjančio Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo, vietoje, kuri brangi kiekvienam lenkui.
Čia visi šventinės eisenos dalyviai meldėsi. Šv. Mišias intencija už Poloniją ir lenkus, gyvenančius užsienyje, aukojo Vilniaus krašto ir iš Lenkijos atvykę kunigai. Iškilmingų Šv. Mišių metu giedojo Lenkijos valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Mazowsze“ choras.

Vandžiogaliečiai lenkai kartu su savo tautiečiais, gausiai susirinkusiais Vilniaus Rotušėje, turėjo galimybę pamatyti vieną didžiausių pasaulyje meno kolektyvų, Lenkijos Respublikos karūnos perlą – „Mazowsze“.
Šis ansamblis parodo visa tai, kas lenkų kultūroje yra gražiausia: liaudies šokius, dainas, papročius, tautinį paveldą. Ansamblis savo kūrybą sieja su liaudies menu, papročiais, bet taip  pat semiasi įkvėpimo iš šaltinių, kuriais naudojosi įžymiausi lenkų kompozitoriai ir atlikėjai, pabrėždami tautinio tapatumo reikšmę.

Šventės uždarymas – pramogų vakaras diskoteka Vilniuje Lenkų kultūros rūmuose vandžiogaliečiams lenkams tapo išskirtiniu ir ilgam įsimintinu įvykiu.
Jie vakarojo, ilsėjosi, bendravo ir linksminosi kartu su Lenkijos valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Mazowsze“ atlikėjais – šokėjais ir dainininkais. Tad dainų ir šokių netrūko, emocijos liejosi per kraštus...

Naujai paskirtas Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Konstanty Radziwiłł Pacų rūmuose surengė- inauguracinį priėmimą Gegužės 3-osios Konstitucijos – nacionalinės šventės -  proga. Didžioji Lenkijos ambasados salė  sunkiai talpino visus svečius, atvykusius į pirmajį naujojo ambasadoriaus priėmimą. Jame buvo kalbama   apie Lenkijos  ir Lietuvos strateginę partnerystę, kylančią grėsmę iš Rytų, apie tautiečių padėtį Lietuvoje.
Nuoširdžiai pabendravome su naujuoju ambasadoriumi ir mes, pakvietėme  jį aplankyti  savo tautiečius Vandžiogaloje.

Gegužės 2-oji diena lenkų iškilmingai švenčiama kaip  Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, diena. Ta proga Lenkijos ir Lietuvos premjerai Mateusz Morawiecki ir Ingrida Šimonytė Vilniuje, šalia Lenkų kultūros rūmų, Naugarduko g. 76, atidengė naujai pastatytą pastatą, kuriame įsikurs Lenkijos televizija TVP Wilno. Į iškilmingą šventę buvo pakviesta daug žymių politikos ir kultūros veikėjų iš Lenkijos ir Lietuvos. Kvietimo sulaukė ir vandžiogaliečiai lenkai.
Pasibaigus oficialiai daliai, šventė persikėlė į Vilniaus Rotušės aikštę, kur prasidėjo koncertas „Lenkija širdyje“, skirtas Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, dienai. Koncertas vyko gyvai ir buvo transliuojamas milijonams lenkų, kurie išsibarstę po visą pasaulį. 

Paskutinį balandžio mėnesio savaitgalį Vandžiogalos lenkus aplankė tautiečiai iš Lenkijos Suvalkų miesto. Tai grupė visuomenininkų, mokytojų  emeritų ir dar tebedirbančių įvairiose Suvalkų krašto mokyklose. Šią pažintinę svečių išvyką organizavo mūsų pažįstami, kelių knygų autoriai, kultūros veikėjai, etnologai, projektų koordinatoriai Ewa ir Piotr Kuczkowie.
Svečiai džiaugėsi ir stebėjosi  atsinaujinusia Vandžiogalos Švč. Trejybės šventove, klausinėjo vandžiogaliečių apie  jų kultūrinę veiklą ieškant lenkiškos tapatybės ženklų  Lietuvoje, apie organizuojamus renginius, santykius tarp abiejų tautų -  lenkų ir lietuvių, domėjosi bendrų projektų, renginių ir edukacijų galimybėmis.

Žinomo Jonavos krašto amatų meistro, mūsų bičiulio Artūro Narkevičiaus pakviesti, balandžio 25 dienos popietę vandžiogaliečiai lenkai nuvyko į Jonavą, į susitikimą su šio krašto šviesuliais -  tautodailininkais Janina Baltrimavičiūte – Listvina ir Artūru Narkevičiumi. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje  taip pat buvo pristatyta ekspozicija „Darbščių rankų ir taurių sielų kūriniai“.
Susitikime dalyvavo ir tautodailininkė iš Ukrainos Yana Vovk. Ji susirinkusius supažindino su gimtojo Charkivo miesto tautodailininkų klubu, parodė išleistus leidinius su jų sukurtais darbais, papasakojo apie vykstantį karą, kuris sustabdė jų veiklą ir atnešė didelių nuostolių.

Free Joomla! template by Age Themes