Rugsėjo 29-oji – tai arkangelo Šv. Mykolo šventė. Tą dieną vandžiogaliečiai lenkai nuvyko į Vilnių, kad garbingo jubiliejaus išvakarėse ir vardo dienos proga pasveikintų  vieną iš Lietuvos lenkų sąjungos įkūrėjų, o nuo 2002 iki 2021 metų ir jos pirmininką Michal Mackiewicz. Tai neeilinė asmenybė – visuomenės veikėjas, žurnalistas, leidėjas, politikas, trijų kadencijų Lietuvos Respublikos Seimo narys. Tokios ilgametės patirties ir tiek daug nuveikusių žmonių nedaug tėra.

Mintis pagerbti šį žmogų gražaus jubiliejaus ir vardo dienos proga, pabūti kartu, prisiminti prabėgusius metus, nuveiktus darbus, švęstas šventes kilo dabartiniam Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkui Waldemar Tomaszewski, kuris ir buvo šios įsimintinos šventės organizatorius.

Rugsėjo pradžioje į Vandžiogalos Lenkų biblioteką atkeliavo net keturi egzemplioriai 2023 metais Liubline išleistos istorinės knygos „Polacy na Kowieńszczyznie – dawniej i obecnie“ („Lenkai Kauno krašte – praeityje ir dabar“). Knygos mokslinės redakcijos autorius - Liublino Katalikiškojo Jono Pauliaus II – ojo universiteto profesorius teisės mokslų hab. dr. Wojciech Lis. Tai jau trečioji jo redaguota knyga apie lenkus Lietuvoje. Pirmoji buvo „Polacy na Litwie – przeszłość i terazniejszość“ („Lenkai Lietuvoje – praeityje ir dabar“), išleista 2018 metais Torūnėje, antroji – „Kultura Polska na Litwie“ („Lenkų kultūra Lietuvoje“), išleista 2021 metais Liubline.Tai įdomios, daugiasluoksnės knygos, ypač reikalingos mūsų tautiečiams.

Tradicija švęsti rudens darbų pabaigą ir derliaus nuėmimą žinoma nuo senų laikų. Garsus XV a. lenkų istorikas J. Dlugošas rašė, kad darbus ir rūpesčius rudenį žmonės užbaigdavo švente. Šalčininkų šventė „Dożynki – 2023“ itin pradžiugino ir mus, vandžiogaliečius, sekmadienį, rugsėjo 17 dieną. Neabejotinai išskirtinė, viena didžiausių ir turtingiausių Lietuvoje rudens šventė   mus visada vilioja ir stebina savo įvairiataute ir įvairialype liaudies amatų, kulinarinio paveldo, kultūrine menine programa ir pramogomis. Šventės organizatoriai - Šalčininkų rajono savivaldybė ir Kultūros centras.

Sekmadienį, rugsėjo 10 dienos popietę, vandžiogaliečiai lenkai aplankė jaukų Trakų rajono miestelį Rūdiškes. Čia įvyko jubiliejinė 20-oji rudens šventė „Derlius 2023“. Šventę organizavo Trakų rajono lenkų sąjungos skyrius.
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo aukojamos padėkos už šių metų derlių Šv. Mišios. Pasibaigus Šv. Mišių liturgijai, aikštėje priešais bažnyčią prasidėjo rudens šventė. Garbingi svečiai ir šventės organizatoriai sveikino visus žmones, šventės dalyvius. Tarp sveikintojų buvo ir vandžiogaliečiai. Už tai šventės organizatorių  jie buvo apdovanoti baltu rankšluosčiu ir šių metų derliaus juodos duonos kepaliuku – simboliu, primenančiu senąsias tradicijas.

46 - eri metai, kai baigti mokslai.  Lietuvos veterinarijos akademijos 1977- ųjų metų antrosios zooinžinierių laidos buvę absolventai į tradicinį savo kurso susitikimą rugsėjo 2 - osios dienos popietę gausiai rinkosi į Babtų barą. Šių metų susitikimo iniciatoriai ir organizatoriai - buvę absolventai, ilgametis LSMU profesorius daktaras Algirdas Januškevičius ir vandžiogalietė, buvusi zootechnikė - selekcininkė Zofija Pilypienė.
Beveik prieš pusę amžiaus pabaigę mokslus, zooinžinierių kurso bendramoksliai, plačiai pasklidę po visą Lietuvą, jau šešti metai kasmet renkasi į susitikimus, kurie vyksta įvairiose krašto vietose, ten, kur dabar kažkas iš jų gyvena.

Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, aikštėje prie centrinio įėjimo į Lenkų kultūros namus Vilniuje įvyko Vilniaus 700 metų jubiliejaus šventinis koncertas lenkiškai. Jame pasirodė visi geriausi Vilnijos krašto lenkų dainų ir šokių ansambliai, daug jaunų atlikėjų, grupių ir solistų. Nustebino meno kolektyvų gausa ir įvairovė – pasirodymai truko nuo 14 valandos iki 20 valandos. 

Vandžiogaliečiai lenkai šventiniame koncerte sutiko daug pažįstamų meno kolektyvų, kurie jau yra koncertavę pas mus. Susipažinome su naujais kylančiais talentais, vyko įdomūs pokalbiai.

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį sulaukėme ypatingų svečių  iš Vilnijos krašto, Vaidotų. Tai mūsų gero bičiulio tautiečio Michalo Treščinskio (Michał Treszczyński) draugai ir bičiuliai, kaimynai ir bendradarbiai, mėgstantys istorines pažintines keliones. Savaitgalį išvykę pasižvalgyti po gimtąjį kraštą – aplankyti Kauną, atvyko ir pas mus,  į Vandžiogalą. Kai kurie iš jų buvo tik girdėję apie vandžiogaliečius lenkus, dabar turėjo progą artimiau susipažinti. 

Mūsų bičiulis Michal Treščinski  - didelės erudicijos žmogus, nenuilstantis kelionių vadovas, su juo visiems visada būna gera ir įdomu.

Rugpjūčio 25 dienos popietę dviračiais į Vandžiogalą atmynė jaunų lenkų harcerų (skautų) grupė, susidedanti iš 16 Poznańska Drużyna Wędrowników im. gen. Józefa Bema ir 14 Poznańska Drużyna Wędrowniczek „Skrzydła” su savo vyresniaisiais ir vadovais Antoni Stosik, Wojciech Zięba ir hm. Tomasz Nowacki. 

Atvykę svečiai apsistojo Lenkų bibliotekoje. Jaunimas atvežė Lenkų bibliotekai grožinės literatūros. Išsikraustę savo daiktus, gamino pietus. Prisėdome trumpam poilsiui, kurio metu vandžiogaliečiai lenkai trumpai papasakojo apie save, parodė senas nuotraukas, kuriose užfiksuota miestelio ir jo žmonių istorija. Harcerai pakvietė mus vakare vėl kartu susitikti prie laužo. 

Po Žolinės atlaidų, maldų ir apeigų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje didelė kolona motociklų ir lengvųjų automobilių pajudėjo Babtų link. Tautiečiai, bičiuliai ir svečiai vyko į kasmetinį tradicinį susitikimą. Šiemet šventė vyko kaimynystėje – Babtų bare. Susirinko gausus tautiečių ir bičiulių būrys – apie pusantro šimto susitikimo dalyvių. Čia buvo galima sutikti iš įvairių Lenkijos regionų atvykusių tautiečių, mecenatų, akademinio sluoksnio atstovų, taip pat ir  įvairių Lietuvos vietovių šviesuolių: kraštotyrininkų, istorikų, mokslo žmonių. Vandžiogaliečiai lenkai nuoširdžiai dėkojo susitikime dalyvavusiems svečiams už jų įvairiapusę paramą palaikant tikėjimo, maldos ir bendradarbiavimo tradicijas, tvirtinant ryšius tarp tautų.

Visą prieššventinę savaitę vandžiogaliečiai lenkai savanoriai intensyviai dirbo: tvarkė ir puošė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią – ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams ir tradiciniam kasmetiniam tautiečių ir bičiulių susitikimui Vandžiogaloje.

Rugpjūčio 15 d., antradienį, atlaidai prasidėjo rytinėmis Šv. Mišiomis lenkų kalba, kurias aukojo svečias iš Lenkijos, kunigas dominikonas tėvas Adam Rokosz. Šv.Mišių metu giesmėmis Dievo Motiną – Švč. Mergelę Mariją – šlovino iš Vilnijos krašto atvykęs choras „Bałłada“ (vad. Teresa Kołtan). Po Šv.Mišių įvyko Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Pagerbdamos Viešpatį Švč. Sakramente, gėles barstė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinės.

Free Joomla! template by Age Themes