Vasario 4 dienos, sekmadienio, rytą į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią 9 val. lenkų kalba aukojamas mišias rinkosi  bajorų Chmielevskių ir Ancutų giminių atstovai. Jie atvyko pasimelsti už  prieš 80 metų amžinybėn iškeliavusią tarpukario Vandžiogalos krašto žmonių  gerbiamą ir mylimą Boreko dvaro savininkę Ponią Józefą Cmielewską.
Ano meto miestelio žmonių prisiminimuose ji išliko kaip  religinga, išsilavinusi, veikli ir geros širdies moteris. Jai rūpėjo ir miestelio vaikai, ir pasiligoję, vargstantys žmonės. Ponia, gerai išmanydama mediciną, farmaciją, ne vienam padėjo pakilti iš ligos patalo.
Ponia Cmielewska labai rūpinosi Vandžiogalos Švč. Trejybės šventove. Tai liudija įrašai aukotojų knygose.

Sausio 16 dieną šių eilučių autorius gavo tokio turinio elektroninį laišką iš Lenkijos Pakarpatės Kobylany vietovės:
„Gerbiamasis Pone, džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad kitą pirmadienį, 2024 metų sausio 22 dieną, Lenkijos Pakarpatės Kobylany vietovėje įvyks atnaujinto paminklinio antkapio, skirto Franciszek Jachimowicz atminimui, atidengimo ceremonija. Velionis gimęs 1844 metais gegužės 7 dieną Vandžiogaloje, Lietuvoje. Tai Floriana Jachimowicza ir Pawliny Kudrewiczówny sūnus, 1863 metų Sausio sukilimo dalyvis, vėliau  dėl mums nežinomų priežasčių apsigyvenęs vietovėje Kobylany. Jis mirė 1906 metais gegužės 3 dieną. Jam buvo pastatytas įspūdingas paminklas,  nors Kobylany tais laikais buvo tik neturtingas kaimas.

Dar nespėjome atsidžiaugti mūsų geradarių iš asociacijos „Odra – Nieman“ Wielkopolska atvežtomis dovanomis, o jau  sausio 22 dieną mus aplankė kiti mieli bičiuliai -  asociacijos „Traugutt.org“ pirmininkas Jacek Świs su savo bendražygiais savanoriais. Atvyko ne tuščiomis, o kaip visada tradiciškai su dovanomis tautiečiams.
Visuomeninė asociacija „Traugutt.org“ Lenkijos Pamario krašte tradiciškai kasmet organizuoja Kalėdinę gerumo akciją „Rodacy bohaterom“ („Tautiečiai didvyriams“). Lenkijos Pamario miestų ir jų apylinkių gyventojai noriai dalyvavo šventinėje Kalėdinėje gerumo akcijoje – surinko daug dovanų, skirtų pagerbti kovų veteranams ir kitiems visokeriopai nusipelniusiems tautiečiams, gyvenantiems už Lenkijos ribų.

Vandžiogaliečiai lenkai dėkoja visiems, kurie buvo dar vienus metus drauge, kurie džiaugėsi mūsų pasiekimais, aktyviai palaikė ar tiesiog tyliai stebėjo ir linkėjo gero.
Dėkojame už šilčiausius Kalėdinius sveikinimus ir palinkėjimus, atsiųstus elektroniniu paštu. Daug gerų emocijų sužadina moksleivių iš Lenkijos savo rankomis padaryti Kalėdiniai atvirukai. Matosi, kad siuntėjai įdėjo daug kūrybinių pastangų. Žinomų žmonių, visuomeninių organizacijų šventiniai atvirukai išsiskiria savo unikalumu, prasmingais palinkėjimais ir nepakartojamais parašais.
Tokie popieriniai atvirukai ateityje tikrai turės vertę.

Gerai pailsėję, atšventę visas šventes, po Kalėdinių atostogų sekmadienį, sausio 14 dieną, Vandžiogalos Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai rinkosi į pamokėles Lenkų bibliotekoje. Čia jų laukė staigmena – asociacijos „Odra – Nieman“ Wielkopolska atvežtos kalėdinės dovanos. Asociacijos Poznanės skyriaus pirmininkas Emil Franciszek Majchrzak kartu su savo draugais dėliodamas dovanas bibliotekoje džiaugėsi, kad čia vyksta lenkų kalbos pamokėlės vaikams, jaunimas siekia žinių,  mokosi tikėjimo tiesų, dalyvauja parapijoje vykstančiose šventėse ir apeigose. Visa tai teikia vilčių, kad jaunoji karta užaugs gerais katalikais, tikrais savo krašto patriotais.

Asociacija „Odra – Nieman“ Wielkopolska tradiciškai jau daugelį metų Vidurio ir Vakarų Lenkijoje, tarp Vislos ir Odros upių, istoriniame Didžiosios Lenkijos regione, prieš didžiąsias Kalėdų šventes organizuoja kasmetinę gerumo akciją „Rodacy Bochaterom.PL „Paczka Pamięci“ („Tautiečiai didvyriams“). Akcija skirta už Lenkijos ribų gyvenantiems tautiečiams lenkams: kovų veteranams, mokytojams, visuomenės veikėjams, senjorams, šeimoms. Tai atmintis ir padėka tautiečiams už jų patriotizmą, nenuilstamą darbą saugant istorines lenkų kovų vietas, prižiūrint patriotų amžinojo poilsio vietas, už lenkų kultūros ir tradicijų puoselėjimą ir skleidimą. Tai kilni ir reikalinga misija, būtina palaikant artimus ir šiltus santykius tarp tautiečių, kur jie begyventų.

Nuoširdžiai dėkojame Lenkijos Respublikos Ambasadai Vilniuje už paramą realizuojant 2023 metų projektą „Nupirkti nešiojamą kompiuterį Sekmadieninei Lenkų kalbos mokyklėlei ir Lenkų bibliotekai Vandžiogaloje“. Šv. Kalėdų išvakarėse vandžiogaliečiams įteiktas puikus naujas nešiojamas kompiuteris DELL VOSTRO.
Ši dovana labai laukta ir prasminga, nes šių laikų edukacija, žinių sklaida, jų apdorojimas neįsivaizduojamas be išmaniųjų technologijų. Kompiuteris suteiks galimybę ugdymo procesą padaryti inovatyvesnį.

Viešpaties užgimimo švenčių išvakarėse vandžiogaliečius lenkus aplankė garbingi svečiai,  akademinio sluoksnio atstovai: sociologė, istorikė dr. Agnieszka Nowakowska iš Varšuvos universiteto (Lenkija) ir tarptautinių studijų politikos ir kalbų lektorius dr. Ivan Gololobov iš Bath universiteto (Anglija). Juos į Vandžiogalą atlydėjo mūsų ilgametis bičiulis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto docentas, Česlovo Milošo politikos ir diplomatijos mokslų centro vadovas istorikas dr. Rūstis Kamuntavičius.

Free Joomla! template by Age Themes