Advento žvakelės vandžiogaliečiams savanoriams ir  karitiečiams tapo jau kasmetine tradicija. Uždegę šias žvakeles ant šventinio stalo, jie atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos vargą bei sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms.
Šis advento laukimo metas yra puikus laikas suprasti, kad esame viena šeima, esame rekalingi vieni kitiems, visi mes Dievo, šviesos vaikai. Apie tai Jums primins šios žvakelės liepsna ant šventinio stalo.
Advento labdaros akcijos  „Gerumas mus vienija“ žvakelių kviečiame įsigyti Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje.
Vandžiogalos parapijos karitiečiai


Skaudi netektis. 97- ąjį gyvenimo rudenį, lapkričio 19 dieną, užgeso vandžiogalietės lenkės Stefanijos Vaškevičiūtės (Stefania Waszkiewiczówna) gyvybė. Jos siela iškeliavo pas Viešpatį.
Kaip norėtume, kad ji, kruopšti šio krašto tautinio sąmoningumo, istorinės atminties palikimo puoselėtoja ir saugotoja, dar pabūtų su mumis. Ilgėsimės į amžinybę pašauktos mūsų tautietės, parapijietės Stefanijos. Niekada nepamiršime jos santūrios šypsenos, vidinio gėrumo, optimizmo, pozityvumo ir atviro požiūrio į sparčiai besikeičiančio gyvenimo kasdienybę. Nuo tokių žmonių gražesnis tampa pasaulis...
Vandžiogaliečiai lenkai

Odra – Nieman Wielkopolska asociacijos Poznanės skyriaus nariai savanoriai Lenkijos Nepriklausomybės lapkričio 11 dienos šventėje Rasų kapinėse pagerbė  savo tautiečių, kovojusių už tautų laisvę ir nepriklausomybę, atminimą.  Kitą dieną jie atvyko į Vandžiogalą.
Šios šventės proga kartu su vandžiogaliečiais lenkais senajame šventoriuje svečiai lenkiškais simboliais ir žvakėmis papuošė mūsų krašto tautiečių patriotų kapus, pagerbdami jų atminimą ir indėlį kovose už krašto laisvę ir nepriklausomybę.

Prieš gerą dešimtmetį vandžiogaliečiai lenkai kaimyniniame Jonavos Žeimių krašte atrado kraštotyrininką, kryžiadirbį Artūrą Narkevičių - žmogų iš Dievo malonės. Jis įdomus, kūrybingas, visada turintis idėjų ir niekada neprarandantis vilties rasti geros istorinės medžiagos apie savo kraštą. Mūsų bičiulis, lenkiškas šaknis turintis kraštotyrininkas iš Žeimių  Artūras Narkevičius šiais dalykais domisi jau daug metų, turi sukaupęs nemažą  žinių ir įvairios patirties bagažą.
Netolima kaimynystė, artimi ir tolimi pažįstami, istoriniai įvykiai šimtmečių laiko tėkmėje, čia gyvenusių lenkų, lietuvių, žydų likimai, jų tradicijos ir paveldas visada domino ir domina Vandžiogalos lenkus.

Kaip kasmet, ir šiais metais, spalio mėnesiui artėjant į pabaigą,Vandžiogalos Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, vandžiogaliečiai lenkai ir kiti geros valios žmonės šeštadienį, spalio 22 dieną, išsiruošė į tradicinį istorinės katalikiškos atminties maršą po Liaudos kraštą. Vandžiogaliečiai lenkai laiko savo pareiga  atgaivinti istorinę atmintį ir neleisti sunykti tautiečių, sukilimų dalyvių, amžinojo poilsio vietoms, parodyti jaunajai kartai, kaip įamžintos vietos, kur vyko mūšiai ir kovos už krašto laisvę ir nepriklausomybę. Labai svarbu prisimenant ir pagerbiant šiuos žmones, kad jų devizas „Dievas, garbė ir tėvynė“, krikščioniškos šaknys ir patriotinės nuostatos niekad nebūtų  užmirštos, o visada puoselėjamos.

Votas – tai tikinčiojo paaukotas padėkos ženklas, liudijantis apie Dangiškojo Tėvo užtarimu patirtas malones: pasveikimą nuo  sunkios ligos, gelbėjimą iš didelio pavojaus, dvasinę pagalbą, paguodą, paramą dvasios kovoje, artimųjų atsivertimą, išminties dovanas sunkiu pasirinkimo metu ir daug kitų Dangiškųjų malonių.
Vandžiogalos sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai sekmadienio popietę turėjo galimybę ne tik sužinoti, kad yra tokie padėkos ženklai, kodėl ir kur jie kabinami, bet ir patys  būti neeilinio įvykio liudininkais.

Po ilgesnės pertraukos, praeitą sekmadienį, Vandžiogalą aplankė mūsų gera bičiulė iš Vroclavo, Šlionsko žemės (Lenkija) Vroclavo geneologinės draugijos  metinio leidinio „Parantele“ viena iš redaktorių  Mieczysława Skarżyńska. Ji yra ir keleto straipsnių apie Vandžiogalos lenkus autorė.
Pasibaigus pamaldoms Švč. Trejybės bažnyčioje, vandžiogaliečiai lenkai kartu su viešnia iš Vroclavo net keliose Vandžiogalos parapijos kapinėse lankė palaidotų giminių kapus. Lenkų bibliotekoje peržiūrėję senuosius žemėlapius, suderinę maršrutą, leidomės į bičiulės M. Skarżyńskos tolimesnių giminės pėdsakų paiešką istorinėje protėvių žemėje.

Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 18 dieną,  jau dešimtą kartą vandžiogaliečiai dalyvavo Šalčininkuose vykusioje šventėje „Dożynki 2022“. Ši ypatinga graži rudens šventė – renginys mus visada vilioja ir stebina savo įvairiataute ir įvairialype liaudies amatų, kulinarinio paveldo, kultūrine, menine programa ir pramogomis, kurių čia visada būna daug ir įvairių.
Ir šiemet derliaus šventė šurmuliavo Šalčininkų miesto pramogų parke. Jos organizatoriai - Šalčininkų rajono savivaldybė ir kultūros centras. Turėjome puikią progą apžiūrėti šventinį kermošių ir įvairių vietos ir atvykusių amatininkų, liaudies meistrų dirbinius. Čia taip pat veikė įvairūs liaudiškos edukacijos ir kitokios veiklos bei pramogos.

Free Joomla! template by Age Themes