marijaDSCF7566Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos Žolinės atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidai            
                        rugpjūčio 15 d., šeštadienį
Pamaldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių Švč. Sakramento Eucharistinė procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Atlaidų svečiai – vokalinis ansamblis „Borowianka”.

12.00 val.– tradicinis kasmetinis tautiečių susitikimas.
Nuoširdžiai kviečiame!

raczynskiDSCF4648Penktadienį, rugpjūčio 7 dieną, į Vandžiogalos Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) duris pasibeldė tautiečiai iš Lenkijos. Mus aplankė Vroclavo universiteto H. Teisseyre vardo Geologijos muziejaus vadovas dr. Paweł Raczyński su dukra Aleksandra, besimokančia Wroclavo A.Mickevičiaus bendro lavinimo licėjuje. Apie Vandžiogalą, čia gyvenančius tautiečius, Lenkų biblioteką ir Sekmadieninę mokyklėlę svečiai sužinojo interneto erdvėje, iš portalo www.vandziogala.eu, ir išsiruošę į pažintinę kelionę po Lietuvą nutarė būtinai aplankyti tautiečius Vandžiogaloje. A.Mickevičiaus licėjaus auklėtinė Aleksandra padovanojo savo knygų Lenkų bibliotekai ir Sekmadieninei mokyklėlei.

arturwizDSCF4534Rugpjūčio 4 dienos vidurdienį sode prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos lenkų kalba buvo skaitoma Henryk Sienkiewicz „Bajka“ („Pasaka“). Šios pasakos esmė ta, kad geriausia dovana yra širdies gerumas. Pasaką vaidmenimis skaitė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, taip pagerbdami į Vandžiogalą trumpam atvykusius mūsų bičiulius motociklininkus ir mokyklėlės mecenatą Arturą Tchórzevskį (Artur Tchórzewski).
Pavasarį pandemija ir karantinas sutrukdė visiems kartu švęsti mokslo metų užbaigimo šventę. Bet geradariai mūsų neužmiršo ir, progai pasitaikius, atvyko su tradicinėmis dovanomis, skirtomis mokinių vasaros atostogoms.

ojczSekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, plazdant abiejų tautų vėliavoms, pasitikome į Vandžiogalą atvykusius tautiečius iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Węgorzewo apskrities reprezentacinį chorą „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny). Choras „Ojczyzna“ veikia Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje kurortiniame mieste Węgorzewo.

Kartu su choru atvyko Węgorzewo apskrityje veikiančios visuomeninės asociacijos „Wspólnota Polska“, globojamos Węgorzewo bendruomenės, aktyvių žmonių bendruomenė ir jų pirmininkas Wiesław Pietrzak bei kiti savivaldos atstovai.

tvpolskaDSCF4106Lenkijos televizijos TVP Wilno info Wilno laidų vedėja Aldona Polańska ir televizijos operatorius Robert Hajdukiewicz ketvirtadienį, liepos 30 dieną, svečiavosi Vandžiogaloje. Jie susitiko su vandžiogaliečiais lenkais. Jauna TVP Wilno kūrybinė grupė domėjosi Pakaunėje, Vandžiogalos krašte, gyvenančių lenkų istorija ir šiandiena, kultūrine ir švietėjiška veikla.

Vandžiogaliečiai svečiams papasakojo miestelio istoriją, atkreipė dėmesį į reikšmingus įvykius, kalbėjo apie svarbius žmones, Vandžiogaloje gyvenusius įvairiais istoriniais laikotarpiais.

aistraDSCF3868Mano šviesus ir rūpestingas tėtis visada mane mylėjo, auklėjo ir mokė ieškoti tiesos. Dar prieš pradėdamas eiti į mokyklą aš jau pažinau raides ir bandžiau skaityti lietuviškai. Namuose buvo kalbama lenkiškai, todėl mokėjau eilėraščių lenkų kalba ir bandžiau skaityti. Tėtis lenkiškai skaitydavo knygas ir mane išmokė. Jis visada grįždamas iš miesto man lauktuvių parveždavo vaikiškų eilėraščių, pasakų. Kartu susėdę skaitydavome iki sutemų.
Pradėjęs eiti į mokyklą, lenkiškų knygelių nusinešdavau ir ten, rodydavau jas draugams ir skaitydavau lenkiškai.

biblDSCF3776Kadangi Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje sukauptas nemažas knygų fondas, tad tenka praplėsti jos patalpas. Čia vyksta naujos erdvės remontas, kur numatoma patalpinti dar keletą tūkstančių leidinių, taip pat mokyklinių vadovėlių ir vaikų literatūros.
Kaskart, atvykdami į Vandžiogalą, tautiečiai atveža įvairių knygų - istorinės, grožinės literatūros - ir dovanoja bibliotekai. Lenkų bibliotekos knygų fondas atsinaujina neseniai išleistomis, dar spaustuvės dažais kvepiančiomis knygomis. Naujoms knygoms reikia naujų patalpų.

kunigaiDSCF3708Net trys kunigai iš Kotłów Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos (Wroclavo diacezija) ir Grodzisko Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos (Poznanės archidiecezija) liepos 8 dieną, trečiadienį, aplankė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Garbingus svečius – dvasininkus – iš Lenkijos išsiruošusius į pažintinę kelionę po Lietuvą, į Vandžiogalą atlydėjo dar ne taip seniai mūsų parapijai tarnavęs kun. Oskaras Petras Volskis.

Kunigas Oskaras Petras Volskis ir svečiai iš Lenkijos grožėjosi šviesia, dar dažais kvepiančia, neseniai suremontuota Švč. Trejybės bažnyčia.

sutartisDSCF3553Šeštadienį, liepos 4 dieną, vandžiogaliečiai lenkai sulaukė garbingų svečių. Atvyko mūsų draugų delegacija iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos, Lidzbarsko apskrities, Kivity seniūnijos Krekole miestelio. Svečiavosi asociacijos „Łańcuch wzajemności“ pirmininkas Ryszard Przytuła, vicepirmininkė Mariola Jagełło ir kiti.
Su mūsų tautiečiais iš Varmijos – Mozūrijos krašto esame pažįstami jau keletą metų. Jie kartu su Kaišiadorių vyskupijos katalikiškos organizacijos ‚Vilties tiltai“ nariais svečiavosi Vandžiogaloje. Vandžiogaliečiai minint Lenkijos Nepriklausomybės 100-ąsias metines buvo pakviesti į iškilmingą minėjimą Lenkijoje.

Free Joomla! template by Age Themes