Pirmą rugpjūčio mėnesio sekmadienį, Kristaus Atsimainymo šventėje, pasibaigus Šv. Mišių liturgijai, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko dėkojimo iškilmės. „Dėkojame Dievui už Protėvius, gimdžiusius, auginusius mūsų Senelius ir Tėvus, gynusius Tėvynę ir mus mokinusius tapti Žmonėmis“, - Michelevičių, Zdanavičių, Kalvaičių giminių palikuonių vardu padėkos žodžius šių šeimų atstovams ir visiems susirinkusiems bažnyčioje tarė medicinos daktarė Vilūnė Joana Bučinskienė.
Visi šie garbingi žmonės, bajorų palikuonys, domisi savo kraštu ir iš naujo jį atranda. Senųjų giminės atstovų atsiminimų, pasakojimų dėka jaunoji karta sužino apie senuosius bajorkiemius, vienkiemius, kur nuo amžių gyveno jų protėviai – bajorai, ūkininkai.

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidai Vandžiogaloje vyks rugpjūčio 15 d., antradienį:
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po mišių bendra Švč. Sakramento procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Šv. Mišių liturgijos metu giedos ansamblio „Ballada“ (vad. Teresa Kołtan) giesmininkės.

11.00 val. Dainininkės Evelinos Sašenko šventinis koncertas.

Atlaidų svečiai: Vilnijos krašto ansamblis „Ballada“ (vad. Teresa Kołtan), svečiai iš Lenkijos XI Rajd Ponary – Pamiętamy motociklininkai, asociacijos „Odra – Nieman“ atstovai, populiarūs atlikėjai Darjuš Niedzwiecki, Stanislava Novikova ir Viktor Tereščenko.

13.00 val.– Tradicinis kasmetinis tautiečių, atlaidų dalyvių, susitikimas „Babtų baras“ (Mokyklos g.12, Babtai)

Nuoširdžiai kviečiame!

 

Liepos 20 diena vandžiogaliečiams lenkams buvo ypatinga – susitikome su garbingais svečiais iš Lenkijos, bajorais Barbara ir Witold Nartowscy.
Wołodkowiczowie, Antoniewiczowie, Paszkiewiczowie, Nartowscy, Chłopiccy, Gorscy, Chołody – visos šios garsios lenkų bajorų giminės jau nuo XVII amžiaus valdė Vandžiogalos krašto žemes, Vandžiogalos miestelį, gausybę polivarkų, kurių valdos siekė net Kauno miesto ribas. Tad akivaizdu, kad visų šių šeimų atstovai buvo artimai susieti giminystės ryšiais, tad ir jų turtai, padėtis visuomenėje, užimami postai buvo tikrai įspūdingi. Šios giminės ir lėmė mūsų krašto vystymąsi tiek ekonomine, finansine, tiek kultūrine prasme.

Skautai – visuomeninis, savanoriškas vaikų ir jaunimo judėjimas, kuris siekia savo narius ugdyti dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais, mylinčiais Dievą, žmones ir gamtą  piliečiais,kurie būtų naudingi savo bendruomenei ir valstybei.  Jų šūkis - „Dievui, Tėvynei, artimui“, o pošūkis – „Budėk!“ Per visą pasaulinę skautijos istoriją, siekiančią daugiau nei šimtą metų, jų judėjimui priklausė beveik šeši šimtai milijonų skautų.
Liepos 16 dienos rytą grupė jaunųjų skautų su dviem  vadovais iš vasaros stovyklos, įsikūrusios apie penkis kilometrus į rytus nuo Vandžiogalos miestelio, atvyko į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, kad kartu su vietos tikinčiųjų bendruomene dalyvautų Šv. Mišių aukoje.

Liepos 9 dienos popietę vandžiogaliečiai lenkai išsiruošė į eilinę paieškų ekspediciją 1863-1864 metų sukilimo dalyvių takais mūsų vietovėje. Pirmasis sustojimas – Vimbarai (Wimbory), kaimas 5 kilometrus į vakarus nutolęs nuo Vandžiogalos miestelio.
Čia nuo senų laikų stovėjo lenkų bajorų Vimbarų (Wimborów) dvaras, apie jį ir kūrėsi kaimas, kuris įgijo pavadinimą Vimbarai. Šio dvaro valdytojai buvo įvairiais būdais  įsitraukę į ginkluotą kovą „Už mūsų ir jūsų laisvę“, aktyviai rėmė sukilėlius finansiškai ir materialiai.  Į 1863-1864 metų  sukilėlių ir jų rėmėjų gretas pasuko ir daugiau šio kaimo lenkų bajorų giminių: Šablevičiai (Szablewiczy), Štarevičiai (Sztarewiczy), Turčinskai (Turczyńscy), Dombrauskai (Dombrowscy), Leščinskai (Leszczyńscy) ir kiti.

Truputį atsikvėpti, pasidžiaugti vasara ir pasiruošti naujajam startui rudenį stabtelėjo Vandžiogalos Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės patys jauniausi moksleiviai.
Sekmadienį, birželio 18 dieną, jie susirinko į šventę Lenkų bibliotekoje. Tai ne paprasta mokslo metų pabaigos šventė, kai pagaliau galima atostogauti, džiaugtis vasara, bet paskutinė pamoka. Jos metu mokiniai žaismingiau nei visada įsivertino, kiek išmoko, papasakojo, ko dar nori išmokti ir ko dar mokėsi be lenkų kalbos.

Birželio 16 dienos popietę Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centro antro kurso studentų grupė kartu su savo profesoriais: istoriku, analitiku daktaru Witold Rodkiewicz ir Ukrainos mokslų akademijos Istorijos instituto mokslų daktare Irena Matiash, dabar dėstančia Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centre,  atvyko į Vandžiogalą. Akademinį jaunimą ir jų dėstytojus aplankyti LDK salą – Vandžiogalą - ir čia gyvenančius lenkus atlydėjo mūsų bičiulis istorikas, mokslų daktaras,  Vytauto Didžiojo universiteto docentas Rūstis Kamuntavičius. Jis seniai žavisi Vandžiogala, kurioje apie 300 – 400 metų sugyveno lietuviai, lenkai ir žydai. Tai tipiškas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestelis.

Praėjusį sekmadienį nuvykome į Trakų rajone esančius Rykantus. Jie įsikūrę gražioje vietoje: netoliese teka Neris, vietovę beveik iš visų pusių supa miškai, ne per toliausiai – Trakai. Gyvenvietė priklauso Lentvario seniūnijai. Į ją įvažiavome įdomiu senoviniu grindiniu iš šlifuotų akmenų. Šį grindinį čia tarpukaryje paklojo lenkai. Šiuo senuoju vieškeliu prekės buvo gabenamos į Vakarų Europos ir Rusijos miestus. Tai senojo prekybinio trakto Vilnius – Kaunas grindinys.
Šiandien čia veikia Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcinis centras. Jam vadovauja kūrybingas profesionalus muzikas multiinstrumentalistas, vandžiogaliečių bičiulis Dariusz Niedźwiecki.

Paskutinis gegužės mėnesio sekmadienis vandžiogaliečiams lenkams buvo tikrai įsimintinas. Mus aplankė garbingi svečiai iš Lenkijos. Tai žinomos mūsų krašte jau nuo XIX amžiaus pradžios gyvenusių lenkų bajorų Koczan (Kočanų) giminės palikuonys iš Vroclavo miesto.
Įdomumo dėlei šiek tiek istorinių žinių apie bajorų Koczan giminę. Giminės herbas -  Nałęcz. Šį herbą giminės atstovai priėmė 1413 metais Horodlėje vykusio bajorų susirinkimo metu. Kai kurie šios giminės atstovai yra keitę pavardę į Koczanowski. Giminėje nuo seno netrūko religingų, išsilavinusių, mokslus baigusių garbingų žmonių.

Free Joomla! template by Age Themes