Į kasmetinį tradicinį Vigilijos šventimą ir bičiulių susitikimą praėjusį savaitgalį  Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje rinkosi Lietuvos lenkų sąjungos ir kitų lenkiškų organizacijų nariai ir atstovai, kad, simboliškai pasidalinę pašventintu kalėdaičiu, galėtų pasveikinti vieni kitus su artėjančiom šventėm – Viešpaties užgimimu, dideliame bičiulių būryje pajustų vienybę ir palaimą. Vandžiogaliečiai lenkai jau daugiau kaip dešimtmetį kasmet stengiasi dalyvauti šioje Vigilijos šventėje. Tai ypatingas ir prasmingas susitikimas, kai iš įvairių Lietuvos kampelių susirenka tautiečiai ir kartu pagal seną katalikišką tradiciją dalinasi pašventintu kalėdaičiu, ragauja tradicinių kūčių stalo patiekalų ir gėrimų, džiaugiasi vieni kitais ir dėkoja Kūrėjui, kad šiais metais buvome ir esame kartu, kad mus jungia lenkiškumas, kad esame ištikimi mūsų ir mūsų protėvių tradicijoms.

Pirmąjį gruodžio sekmadienį – advento rytmetį - Vandžiogalos sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, kas iš bažnyčios, o kas iš šiltų namų rinkosi į pamokėles Lenkų bibliotekoje. Mokiniai jau nuo lapkričio mėnesio aktyviai ruošiasi kalėdiniam laikotarpiui ir jo stebuklams:  uoliai mokosi lenkiškų kalėdinių  giesmelių, maldų ir kitų dalykų, kurie tikrai bus reikalingi tai valandai, kada Šv. Mikalojus pasibels į mokyklėlės duris ir su dovanomis aplankys vaikus. Jie puikiai žino, kad tam susitikimui reikia gerai pasiruošti.
Kalėdinio stebuklo belaukdami, šį pirmąjį advento sekmadienį jie kartu su sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokytoja Leonija iš eglių šakelių pynė adventinį vainiką, jį puošė ir uždegė pirmąją žvakelę.

Lapkričio vėjai nupūtė paskutinius medžių lapus senajame šventoriuje. Nemaža jų dalis nukrito ant Švč. Trejybės bažnyčios stogo šlaitų. Nuplauti rudeninio lietaus jie gausiai nugulė stogo nutekėjimo sistemoje ir lietvamzdžiuose. Artėja šaltukas. Vandžiogaliečiai lenkai, turėdami karčios patirties su lapais užsikimšusiais ir užšalusiais lietvamzdžiais, lietaus kanalizacija ir kitomis su tuo susijusiomis bėdomis, ėmėsi prevencinio darbo.
Jie šią savaitę valė bažnyčios stogo lietaus nutekėjimo sistemą. Šalia bažnyčios augantys šimtamečiai lapuočiai medžiai stogo lietaus nutekėjimo sistemą priverčia valyti periodiškai.

Praėjusį savaitgalį gimimo dienos proga sveikinome mums labai artimą, svarbų ir ypatingą žmogų – Haliną Chachlauskienę (Halina Chachłowska). Jau daug metų vandžiogaliečiai lenkai bendrauja su mūsų žemiete lenke Halina Chachlauskiene. Gerai pažinojome jos šviesios atminties vyrą, pažįstame jos vaikus, anūkus ir proanūkius ir visą plačią Mordasų – Chachlauskų giminę.
Nors Halina seniai gyvena Jonavos mieste, bet niekada nepamiršo Vandžiogalos, gimtųjų vietų – Žiogaičių, Saviečių, kur prabėgo jos vaikystė, senojo Vandžiogalos bažnyčios šventoriaus, kur amžinojo poilsio atgulę jos protėviai ir artimiausi žmonės.

Šeštadienį, lapkričio 11 dienos pavakarę, į iškilmingą 105 – ųjų Lenkijos Nepriklausomybės metinių minėjimą tautiečius pakvietė Lenkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Konstanty Radziwiłł kartu su žmona. Iškilmėse dalyvavo ir vandžiogaliečiai.
Po šventinio ambasadoriaus sveikinimo Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje įvyko koncertas, kuris vainikavo iškilmingą Lenkijos Nepriklausomybės minėjimą Lietuvoje. Koncerto metu skambėjo įvairių tarpukario lenkų atlikėjų patriotinės dainos, taip pat ir populiarios lenkų dainininkės Anna German repertuaro kūriniai, kuriuos atliko Anna Federowicz (vokalas) ir Tomasz Stroynowski (fortepijonas). Nuostabus koncertas sukūrė šventinę nuotaiką, vakaro dalyviai negailėjo plojimų atlikėjams.

Visų šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. (trečiadienis)

9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

Prieš šv. Mišias bus užrašomos intencijos už Jūsų gyvuosius ir mirusius.

Vėlinės

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

Lapkričio 1 – 8 d. Vėlinių oktava – maldų už mirusius aštuondienis: visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis.

 

Graži patriotinė akcija – pamoka įvyko spalio 25 dienos popietę Vandžiogalos miestelyje, priešais bažnyčią, prie paminklo 1918 – 1933 metų Lietuvos valstybės 15 metų nepriklausomybės sukakčiai paminėti. Jis buvo pastatytas Kauno apskrities Šaulių sąjungos iniciatyva 1933 metais. 

Tarpukario Vandžiogaloje, kaip ir daugelyje kitų šalies miestų ir miestelių, buvo statomi tokie paminklai, skirti Lietuvos valstybės neprikausomybės įamžinimui. Pokario metais visus šiuos paminklus ištiko liūdnas likimas... Jie tuometinės sovietų valdžios buvo nugriauti, siekiant šios atminties ženklus ištrinti iš tautos atminties. Senųjų vandžiogaliečių atmintyje  dar yra išlikę prisiminimų apie šį paminklą, nes jis  kurį laiką stovėjo ir sovietmečiu.

Spalio 19 dienos popietę Vandžiogaloje svečiavosi LRT Klasika gyvai programos „Santara“ lenkų kalba redakcijos žurnalistė Renata Dunajewska. Su viešnia iš sostinės susitikome senajame bažnyčios šventoriuje. Čia ir pradėjome mūsų istorinę pažintinę kelionę „Lenkai mūsų krašte praeityje ir dabar“.

Vandžiogalos krašte  nuo 17 a. vykusių ir  dabar tebevykstančių įvykių gausa privertė mus susikaupti ir bandyti koncentruotai, aiškiai, remiantis įvairia istorine medžiaga ir dar išlikusiais laiko ženklais per palyginti neilgą laiką papasakoti  daug įdomių dalykų apie šį unikalų kraštą.

Sekmadienį, spalio 8 dieną, vandžiogaliečius aplankė svečias iš Lenkijos. Tai žinomas tarptautinių renginių organizatorius ir jų vedėjas, aktorius, vienas iš draugijos „Towarzystwo Przyjaciół Fromborka“ vadovų Jan Piotr Brzozecki. 

Svečias lankėsi Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje, kur susitiko su jaunaisiais Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniais. Jis atvežė knygų ir kitų dovanų, pasiteiravo, kaip sekasi mokslai ir pakvietė mokinius į svečius į Lenkiją, pažadėjo parodyti didžiojo lenkų mokslininko astronomo Mikalojaus Koperniko muziejų ir papasakoti apie jo gyvenimą ir atradimus. 

Free Joomla! template by Age Themes