kalDSCF8533Ankstyvą šventų Kalėdų rytą, po ramių ir santūrių Kūčių vandžiogaliečiai skubėjo į pirmąsias šv. Mišias. Čia prasideda tikroji šventė. Pagarbinti užgimusio Kristaus, susitikti su parapijos žmonėmis į bažnyčią skubėjo ir Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su mokytoja Leonija. Jie atsinešė nuo Kūčių stalo likusių kalėdaičių ir tradiciškai dalijosi su bažnyčioje esančiais žmonėmis. Visi vieni kitiems linkėjo Dievo palaimos ir sėkmės ateinančiais metais.

Sustoję prie prakartėlės moksleiviai lenkiškai sukalbėjo Viešpaties maldą ir pagerbė užgimusią Šviesą, sugiedojo lenkišką kalėdinę giesmę „Lulajże, Jezuniu“.

kaledos2017Tegul užgimęs Kūdikėlis Jėzus pripildo Jūsų širdis meile ir ramybe!
Tegul jos lydi Jus ir Jūsų artimuosius Dievo Užgimimo šventėje ir per visus Naujuosius 2018 metus!

Sveikina Vandžiogalos lenkai

2015 kaledosVandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (sekmadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios
Gruodžio 25 dieną (pirmadienį) pirmą Kalėdų dieną
9.15 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.15 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 26 dieną (antradienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
                                         10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

vigilijaDSCF8460Gruodžio 17 d., trečią advento sekmadienį, Lenkų kalbos mokyklėlės mokinius aplankė Kalėdų senelis, nešinas pilnu maišu dovanų, lydimas „Rajd Katyński“ motociklininkų. Mokiniai jau nuo ankstyvo ryto labai laukė Kalėdų senelio: kartojosi tai, ką išmoko, savo piešinius eksponavo parodoje Lenkų bibliotekoje.

Vidurdienį į kiemą įvažiavo didžiulis furgonas, palyda ir Kalėdų senelis su dovanomis. Skambindamas varpeliu jis įžengė pro duris, lenkiškai pasiteiravo, ar yra laukiamas, ar vaikai šiais metais buvo geri. Greitai įsitikino - vaikai tikrai labai geri.

pochDSCF9625Ramų advento vakarą vėl susitikome su vandžiogaliečiu, išmintingu žmogumi Stanislovu Vaškevičiumi ir tęsėme pokalbį apie tarpukario metais čia gyvenusius lenkus ir jų kultūrinį gyvenimą.

- Ar buvo tarpukaryje Vandžiogaloje Lenkų biblioteka? – paklausiau Stanislovo.

- Taip, buvo stambaus ūkininko lenko Vaclovo Išoro (Iszory) name. (Tik prieš keletą metų šis apleistas namas buvo nugriautas.) Čia ir buvo „Pochodnia“ - Lenkų biblioteka. Bibliotekoje stovėjo fortepionas, radijo aparatas. Į biblioteką iš Kauno atveždavo lenkišką spaudą – laikraštį „Chata rodzinna“.

jaskolkaDSCF8098Jau Butkūnuose čiulba „Jaskółka”
Nori suburt ten lenkišką pulką...

Eilėraštis buvo ilgesnis, deja, viso jau nebepamenu. Tekstą, norėdamas paerzinti lenkus, sukūrė vienas lietuvis, anais laikais gyvenęs Vandžiogaloje. Apie tai mes kalbamės su Vandžiogaloje gyvenančiu šviesuoliu Stanislovu Vaškevičium (Stanisław Waszkiewicz) , jau perkopusiu 90 metų slenkstį, bet dar guviu ir gerai prisimenančiu tarpukarį mūsų krašte.

akcijaDSCF8001Vandžiogaliečiai tęsia pradėtą gerumo akciją. Pirmąjį gruodžio šeštadienį aplankėme Saviečių kaime gyvenančią šviesuolę, tikrą istorinių žinių lobį, garbaus amžiaus, šviesaus proto moterį Aliodiją Jegełłowicz Žigmantienę.

Čia, kaime, žiemos laikas slenka lėtai, todėl jo užtenka įvairioms temoms. Pašnekesį pradėjome nuo dar neišblėsusių vasaros prisiminimų apie buvusius Žiogaičių kaimo gyventojus, lankiusius garbaus amžiaus moterį. Ypač neišdylantis prisiminimas susijęs su vaikystės draugu Zygmuntu, dabar gyvenančiu Lenkijoje. Mat susitikimai dar kartą paliudijo, kaip svarbu išsaugoti meilę žemei, žmonėms, pagarbą atminčiai.

pomocDSCF7948Lietuvoje – prieškalėdinis gerumo ir atjautos laikas. Šiomis dienomis dalijama ir dalijamasi. Apie 1 toną šiuolaikiškų madingų naujų ir mažai dėvėtų drabužių, skirtų vaikams ir suaugusiems, dvi savaites dalijo lenkai savanoriai daugiavaikėms ir sunkiai besiverčiančioms šeimoms.

Ir dienomis, ir vakarais žmonės ateidavo į Lenkų biblioteką, rinkosi, matavosi, ieškojo reikalingų drabužių. Ypač džiaugėsi daugiavaikės motinos: kokybiški drabužėliai vaikams perkant tikrai nemažai kainuotų.Todėl ir ėmė daugiau, kad vaikams augant tiktų, kad gyvenimui negerėjant padėtų...

koncertDSCF7926Lapkričio 14 dienos vakarą Lenkijos Respublikos Ambasada Vilniuje pakvietė savo tautiečius į koncertą „Muzyka Ziemi Obiecanej“, kurį atliko styginių kvartetas „Apertus“ iš Lodzės. Į minėjimą, skirtą 99 – osioms Lenkijos Nepriklausomybės metinėms, atvyko politikai, savivaldybių atstovai, dvasininkai, kovų veteranai, visuomeninių organizacijų, mokyklų, spaudos, verslo atstovai, svečiai iš Lenkijos, taip pat ir vandžiogaliečiai.

Pradėdama šventinį koncertą Lenkijos Ambasados Vilniuje ambasadorė Urszula Doroszewska pirmiausia padėkojo visiems savo tautiečiams lapkričio 11 dieną aktyviai dalyvavusiems minėjime Rasų kapinėse.

nepriklausDSCF7871Sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 9 valandą lenkų mišiose minint Lenkijos Nepriklausomybės šventę, padėkojome Dievui už katalikiškos lenkų tautos ir valstybės nepriklausomybę, Šv. Mišias Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo parapijos klebonas kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius.

Po mišių Lenkų bibliotekoje Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, semdamiesi kalbos žinių, žiūrėjo vaikiškus filmukus apie Lenkijos istoriją, jos kovą už nepriklausomybę, aptarė valstybės simbolius. Visą sekmadienį Lenkų bibliotekoje netrūko lankytojų ir svečių.

Free Joomla! template by Age Themes