zoline2DSCF4050Po maldų ir iškilmingo Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventė nesibaigia. Žolinės - gražus laikas tautiečiams ir svečiams susitikti, pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais, kartu pasilinksminti. Vandžiogaliečiai kasmet rengia tautiečių šventinį susitikimą: planuoja pokalbius, ruošia šventinę programą ir vaišes. Taip palaiko senąsias, atėjusias iš amžių glūdumos tradicijas, kurios byloja, kad per Žolinę negalima likti vieniems,- gyvenimas bus skurdus. Norėdami būti bendruomeniški katalikai, organizuojame tradicinį susitikimą.

Šiais metais šventėme Stankūnų kaime „Banginio“ sodyboje. Į sodybą atvykstančius svečius linksmai pasitiko Vandžiogalos Lenkų bibliotekos kapela.

zoline1DSCF3976Žolinė Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė vietiniams gyventojams, jų svečiams ir piligrimams. Taigi ir šį trečiadienį, rugpūčio 15 dieną, jau nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik vandžiogaliečiai, bet ir svečiai, piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų: Vilniaus, Kauno, Jonavos, Kėdainių. Galima buvo išgirsti daug žmonių, bendraujančių lenkų kalba. Atvyko svečių iš Lenkijos ir Vokietijos. Tai žinomi visuomenės veikėjai, iš mūsų krašto kilusių garsių giminių palikuonys.
Kodėl ir kas juos traukia į Vandžiogalą? Manau, pirmiausia  nuo amžių čia gyvenusių ir tebegyvenančių lenkų atmintis,dvasios bendrystė, noras dar ir dar kartą sugrįžti, susitikti ir atsiminti.

skzolDSCF3730Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos Žolinės atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidai            
                        rugpjūčio 15 d., trečiadienį
Pamaldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių Švč. Sakramento Eucharistinė procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti. Laukiame svečių iš Lenkijos, Vilniaus ir t.t.

12.00 val. Atlaidų dalyvių, tautiečių susitikimas Lenkų bibliotekos sodelyje (Kėdainių g. 26). Vyks meno kolektyvų trio „Hanki”, lenkų liaudies ansamblio „Czerwone maki” ir Vandžiogalos Lenkų bibliotekos kapelos koncertas.

medkryzDSCF3638Iki Antrojo pasaulinio karo, pasak senųjų Vandžiogalos gyventojų, bažnyčios šventoriuje buvo nemažai medinių kryžių. Jie nutapyti prieškariuVandžiogaloje gyvenusio dailininko Jono Martinaičio akvarelėse. Matosi, kad jų siluetuose vyrauja klasikinis stilius, akcentuojantis lygų skersinį.Tai yra graikiško arba lotyniško kryžiaus forma.

Šiandien mediniai kryžiai Vandžiogalos šventoriuje jau retenybė, bet vis tik dar keletas jų yra. Tai ąžuoliniai labai seni ir sunykę, menantys XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pradžią kryžiai.

kasiaDSCF3582Paskutinį liepos savaitgalį Vandžiogalą aplankė nemaža grupė pažintinių, istorinių, literatūrinių kelionių mėgėjų iš Varšuvos, Poznanės ir kitų Lenkijos miestų. Šios ekskursijos sumanytoja ir vadovė – Lenkijos mokslų akademijos doktorantė menotyrininkė, istorinių knygų rašytoja ir vertėja Katarzyna Węglicka.

Vandžiogaliečiai labai stengėsi atvykusiems svečiams koncentruotai, per trumpą laiką ir kuo daugiau perteikti informacijos apie Vandžiogalą. Atvykę garbingi tautiečiai pasirodė esą labai išprusę, daug išmanantys ir žingeidūs. Todėl mūsų pokalbiai buvo išskirtiniai: įdomūs, preciziški ir emocingi.

debesisDSCF0175Dar tolimais sovietiniais 70-aisiais ir vėlesniais, mano vaikystės metais, teko girdėti tais laikais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje dirbusių bažnyčios tarnų, vienuolių Stanislavos Truskauskaitės (Stanisława Truskowska), Stefanijos Fromaitės (Stefania Fromόwna), taip pat Kostanto Cechanavičiaus (Kostanty Ciechanowicz), Stefanijos Stelmašinskienės (Stefania Stelmaszyńska) pasakojimus apie mūsų bažnyčioje pasirodančius ir jų ne kartą matytus debesėlius. Šie senieji vandžiogaliečiai, bažnyčios tarnai, yra atvirai pasakoję, kaip, kur ir kokiomis aplinkybėmis jiems yra tekę matyti ir susitikti su šiais įvairiais nepaaiškinamais vaizdiniais bei reiškiniais.

vietovDSCF3523Giminės, ieškodami savo artimųjų gimtųjų vietų, išlikusių žinių apie Vandžiogalos krašte gyvenusius, kentėjusius nuo karų, sukilimų, priverstinės tremties, sovietinės nacionalizacijos, kitų negandų, vis dažniau ir drąsiau beldžiasi į Vandžiogalos Lenkų bibliotekos duris, vildamiesi čia rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Lenkų bibliotekoje, anot vieno lankytojo, jie randa senąsias nuotraukas, liudijančias praeitį, išgirsta pasakojimus, kurie skatina įsiklausyti į čia gyvenusių žmonių likimus, prisiminti kadaise buvusias vietoves. O vietovių, kaimų, vienkiemių Vandžiogalos parapijoje įvairiais istoriniais tarpsniais buvo nemažai.

kanadaDSCF3407Protėviai, nuo kurių prasidėjo mūsų egzistencija, jau seniai nebevaikšto žemėje, seniai paliko šią ašarų pakalnę. Prasilenkėme su jais ne vienu šimtmečiu... Mes net labai norėdami pajėgiame sužinoti tik apie pačius artimiausius protėvius, kuriuos tėvai, seneliai prisimena, apie kuriuos gali papasakoti. Išimtis – žmonės, ypač besidomintys savo giminės istorija, savomis šaknimis. Jie nori sužinoti daug daugiau. Išsilavinusiems, kultūringiems žmonėms tai yra labai įdomu ir svarbu. Sužinoti, atrasti tai, kas buvo prieš šimtą ar du šimtus metų, ne visada būna paprasta, kartais tai gali užsitęsti pusmetį ar net metus.

mindDSCF3297Sekmadienį, liepos 8 dieną, dovaną – kompoziciją – monospektaklį „Esame ir liudijame Lietuvą“, skirtą Valstybės atkūrimo 100 – mečiui ir Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos tikintiesiems dovanojo autorė ir atlikėja Violeta Bakutienė.

Pasibaigus Šv. Mišioms lenkų kalba, autorė į visus susirinkusius bažnyčioje žmones prabilo žodžiu, muzikos garsais, video siužetais, žvilgsniais iš senų nuotraukų. Taip ji pradėjo istorinę, literatūrinę, pažintinę kelionę.

pagTaip vyko Vandžiogalos miestelio šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui:

,,Dūzgesys šimtmečiui“ Vandžiogaloje

2018-06-21 by kcadmin

Pagonių kultūra, tradicijos ir apeigos – apgaubti paslapties, šiek tiek žinomi iš istorijos nuotrupų, pasakojimų, mitų ir padavimų. Vis labiau domimasi savo šaknimis, protėviais ir istorija, tad šventę pradėjome Ugnies deivės Gabijos, Bičių deivės Austėjos garbinimu. Ritualines apeigas atliko Zapyškio laisvalaikio salės etnologė Jūratė Bytautė ir folkloro kolektyvas ,,Altonė“.

Free Joomla! template by Age Themes