medisDSCF9599Šią savaitę senajame Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje buvo nupjautas senas išpuvęs kaštonas, kėlęs didelę grėsmę šalia jo esančioms net dviem Švč. Mergelės Marijos skulptūroms, senajai koplytėlei ir akmeniniams paminklams, stovintiems ant čia palaidotų garbingų Vandžiogalos krašto lenkų bajorų kapų.
Vandžiogaliečiai lenkai savanoriai visada lengviau atsidūsta, kai pašalinamas nors vienas avarinis medis, esantis šventoriuje. Daug sunykusių medžių iš senojo šventoriaus jau pašalinta, bet liko didelis kartėlis – jiems griūvant nuo vėjų suniokota daug senų istorinių paminklų.

metrikaDSCF9533Vandžiogaliečiams, besidomintiems kraštotyra, iškyla nemažai iššūkių – sudėtingiausias ir dažniausiai pasitaikantis yra tapatybės identifikavimas. Todėl vertingiausia ir naudingiausia yra pati seniausia informacija – pirminė rašytinė tos vietovės medžiaga iš seniausių metrikų knygų. Vėlesnis istorinis laikmetis siejamas su moderniosios epochos valstybe, kai kalba yra esminis tapatybės elementas. Dėl to aptinkama daugybė skirtumų, neatitikimų, prieštaravimų. Ypač problematiška svetimvardžių rašyba.
Tarpukario metrikų archyviniuose įrašuose svetimvardžiai pateikiami sulietuvinti, net skliausteliuose nenurodant originaliosios rašybos.

kaunkonfDSCF9422Lietuvos ir Lenkijos santykiuose paskutiniais metais pastebimos pastangos gerinti politinį ir ekonominį bendradarbiavimą.Tokių pastangų ir istorinės atminties puoselėjimo ženklų matome vis daugiau. Kovo 22 dieną, penktadienį, Kaune, ant namo, esančio Kęstučio g.38, buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta, kuri dvejomis kalbomis (lietuvių ir lenkų) liudija, kad šiame name 1938 metais buvo Lenkijos pasiuntinybė. Iškilmingai atidengiant atminimo lentą dalyvavo ir sakė kalbas Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Urszuła Doroszewska, Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys ir šios idėjos iniciatorius Lenkijos instituto Vilniuje direktorius Marcin Łapczyński.

nepriklDSCF9188Kovo 10 dieną, 10 val. prasidėjo pirmo gavėnios sekmadienio Šv. Mišių auka už Lietuvos Nepriklausomybę Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Šv. Mišių metu giedojo Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“.

Po Šv. Mišių moterų choras „Gynia“ Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje surengė šventinį koncertą čia susirinkusiems žiūrovams. Koncerto metu buvo skaitomos poetų B.Brazdžionio ir K.Genio eilės, skambėjo sutartinės ir šiuolaikiniai populiariosios muzikos kūriniai.

kaz20190304 132536

Ir šiemet, kovo 4 dieną, Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos kvietimu į Medininkus nuvyko Kauno šv. Kazimiero progimnazijos atstovai. Mus labai šiltai pasitiko gimnazijos direktorė, mokytojai ir mokiniai. Stebėjome moksleivių paruoštą teatralizuotą šventinę programą, kurioje buvo parodyta istorinė ir didi šv. Kazimiero asmenybė, dalyvavome gimnazistų organizuotoje Kaziuko mugėje. Visa tai vyko lenkų kalba, nes gimnazijoje ugdymas organizuojamas tautinės mažumos kalba. Nepaisydami kalbos barjero, mūsų mokiniai nesunkiai suvokė šv. Kazimiero troškimą tarnauti Dievui ir žmonėms, ypač vertintiną Jo sąžiningumą dirbant. Tobulas pareigų atlikimas yra tiesus kelias į dangų.

carkonfDSCF91862019 metų vasario 27 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos karitiečiai, lenkai savanoriai vyko į Kauno arkivyskupijos „Caritas“ 2019 metų konferenciją. Vyko ne tuščiomis rankomis – jų veiklos ataskaitoje daug atliktų užduočių: gailestingumo darbai savo artimui, parama stokojantiems žmonėms, pasiaukojantis darbas Švč. Trejybės šventovėje, rūpestis dėl daugiau kaip pusmetį vykstančiais dideliais remonto darbais...

Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius ir grupė kunigų. Karitiečių maldą sustiprino „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės giesmės.

senoveDSCF9129Vis daugėja žmonių, atnešančių į Vandžiogalos Lenkų biblioteką (Kėdainių g.26) savo giminių, tarpukaryje gyvenusių Vandžiogalos miestelyje, nuotraukas. Dažniausiai ant senųjų nuotraukų nėra užrašų, todėl žmonės prašo identifikuoti jose esančius vaizdus, žmones.

Vandžiogalos Lenkų biblioteka imasi šios misijos. Nors gyvų anų laikų liudininkų, senųjų miestelio gyventojų, jau nebėra, bet gelbsti bibliotekoje esantis surinktas senųjų mūsų krašto nuotraukų archyvas ir per daugelį metų sukauptos žinios analizuojant ir lyginant naujai gautas nuotraukas su jau turima medžiaga.

leoIMGP7501Vasario 16 dienos pavakarę į Stankūnų kaime esančią „Banginio“ sodybą gausiai rinkosi vandžiogaliečiai ir jų svečiai iškilmingai paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną- ir mūsų mylimos visuomenininkės, aktyvios Lenkų bendruomenės narės, mokytojos Leonijos Petrauskaitės gražų jubiliejų.

Pagerbti jubiliatę, pasveikinti ją, kartu paminėti Valstybės atkūrimo dieną į „Banginio“ sodybą susirinko daugiau nei 70 šventės dalyvių. Iškilmės prasidėjo skambant Lietuvos ir Lenkijos valstybiniams himnams, svečiai lietuviškai sugiedojo „Tautišką giesmę“ ir lenkiškai „Dombrovskio mazurką“.

leopadekDSCF9030Tai nuo tavęs čia taip šviesu, 
Nuo žodžio šitaip pasakyto. 
Nuo pagalvojimo balsu: 
turbūt ne dėl savęs esu - 
Esu turbūt dėl ko nors kito.
Justino Marcinkevičiaus žodžiai, pasakyti per Leonijos jubiliejaus šventę, bene geriausiai nusakė jos gyvenimo, jos laikysenos esmę. Daugybė gerų ir protingų žodžių buvo ištarta, kai kalbėjo mylinti Vandžiogalos lenkų bendruomenė, bažnyčią kuriantys žmonės, giminės, kolegos, draugai…

Free Joomla! template by Age Themes