Šventų Kalėdų proga

Linkime Kristaus teikiamos ramybės,

sveikatos ir Dievo palaimos.

Tegul artėjantys Naujieji 2023 metai atneša taiką ir daug Dievo malonių!

Vandžiogalos lenkai

 

Vandžiogaliečiai lenkai puoselėja ir saugo krikščioniškąją šventų Kalėdų dvasią. Paskutinį Advento šeštadienį, gruodžio 17 dienos popietę, Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais, mokytoja Leonija ir kitais bendruomenės nariais gausiai rinkosi į Stankūnuose esančią kaimo turizmo sodybą „Banginis“. Tradiciškai kartu su savo tautiečiais bičiuliais motociklininkais iš Lenkijos jie norėjo pasidalyti savo džiaugsmais, rūpesčiais, pašventintais kalėdaičiais ir  švęsti didžiąją Užgimimo šventę bičiulių būryje. Vaišingi svečiai „Banginio“ sodyboje stalus nukrovė įvairiausiais kalėdiniais patiekalais, tarp kurių buvo ir lenkų tradiciniai – bigosas ir fliakai.

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (šeštadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios

Gruodžio 25 dieną (sekmadienį) pirmą Kalėdų dieną 

10.00 val. bendros Šv. Mišios lietuviams ir lenkams

Gruodžio 16 dienos popietę didžiausia Lietuvos lenkų visuomeninė organizacija – Lenkų sąjunga - sukvietė savo narius, draugus ir svečius į tradicinį kasmetinį kalėdinį susitikimą Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje. Ši graži katalikiška tradicija puoselėjama jau nuo 2003 metų. Į susitikimą atvyko apie 500 žmonių. 

Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Lenkų sąjungos pirmininkas Waldemar Tomaszewski, visiems linkėjo Dievo palaimos, meilės, vienybės ir taikos. Vigilijos šventime dalyvavę vandžiogaliečiai su savo tautiečiais iš Lenkijos ir įvairių Lietuvos vietovių laužė ir dalinosi pašventintu kalėdaičiu – vienybės ir atleidimo, draugystės, meilės ir noro būti kartu simboliu.

Lenkijos katalikiškojo jaunimo delegacija, akcijos „Polak z sercem“ dalyviai, su dovanomis Vandžiogalos Sekmadieninei lenkų kalbos mokyklėlei gruodžio 7 dienos popietę atvyko į Vandžiogalą. 
Atvyko net penkių Lenkijos katalikų bažnyčios diecezijų – Bielsko – Żywieckiej, Drohiczyńskiej, Zamojsko – Lubaczowskiej, Rzeszowskiej ir Lubelskiej  – katalikiško jaunimo atstovai savanoriai. Jiems vadovavo asociacijos generalinis asistentas kunigas Andrzej Lubowicki, prezidiumo pirmininkė Martyna Gieleta. Tarp svečių buvo dar du kunigai -  dvasiniai vadovai.
Vandžiogaliečiams lenkams gan netikėta, bet be galo malonu buvo priimti tautiečius,  pirmą kartą atvykusius į Vandžiogalą.

Gruodžio 3 d., šeštadienis, antro advento sekmadienio išvakarės paženklino naujosios Giraitės Šventosios Šeimos parapijos veiklos pradžią. Į parapijos veiklos pradžios šventę „Pradedant Adventą, belaukiant Šv. Kalėdų“, vykusią Giraitėje, bažnyčiai statyti skirtame sklype Bažnyčios g. 2, atvyko ir vandžiogaliečiai lenkai.
Tapome liudininkais naujai užgimstančios parapijos, kurios žmonės turi viltį, kad čia po kurio laiko iškils ir Dievo šventovė – nauja bažnyčia. Tai  bus dvasinė užuovėja ir oazė šių laikų  žmogui. Naujai parapijai priklauso Užliedžių, Giraitės, Vijūkų ir Romainių gyventojai.

tvpwilnoDSC00310Priešpaskutinę besibaigiančių 2021 metų dieną vandžiogaliečius lenkus aplankė aštuonių žmonių jauna TVP Wilno televizijos kūrybinė grupė. Jie Lenkų bibliotekoje filmavo autorinę televizijos laidą „Unia Kulinarna“ („Kulinarinė Unija“).

Žavūs, jauni, energingi laidos vedėjai Greta Bartosewicz ir Łukasz Pałkowski kalbino šių eilučių autorių, klausdami apie nuo seno Vandžiogaloje gyvenančius tautiečius, jų tradicijas ir papročius, šiame Liaudos krašte buvusį ir tebeesantį kulinarinį paveldą, apie įvairius patiekalus, ruošiamus Vigilijos šventei ar kitoms progoms, kasdieniniam stalui.

kaledosDSCF2643Kalėdų Dvasia teatneša į Jūsų širdis Ramybę,
suteikia Vilties ir įkvepia gėriui
O Naujieji Metai tebūna kupini stiprybės,
sėkmės ir taikos!

Vandžiogalos lenkai

oplatekDSC00194Vandžiogaliečiai lenkai puoselėja ir saugo krikščioniškąją šventų Kalėdų dvasią. Paskutinį advento šeštadienį, gruodžio 18 dienos popietę, Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais, mokytoja Leonija ir kitais bendruomenės nariais gausiai rinkosi į Stankūnuose esančią kaimo turizmo sodybą „Banginis“. Tradiciškai su savo tautiečiais bičiuliais motociklininkais iš Lenkijos senu katalikišku papročiu jie norėjo pasidalyti savo džiaugsmais, rūpesčiais, pašventintais kalėdaičiais ir kartu susirinkus švęsti didžiąją Užgimimo šventę bičiulių būryje. Šventei įsibėgėti padėjo mūsų laukiami bičiuliai.

oplwilnoDSC00153Gruodžio 17 dienos popietę didžiausia Lietuvos lenkų visuomeninė organizacija – Lenkų sąjunga - sukvietė savo narius, draugus ir svečius į tradicinį kasmetinį kalėdinį susitikimą Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje. Ši graži katalikiška tradicija puoselėjama jau nuo 2003 metų. Į susitikimą atvyko apie 500 žmonių. Šventė buvo ypatingai laukiama, nes praėjusiais metais ji neįvyko dėl komplikuotos pandeminės situacijos.

Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Lenkų sąjungos pirmininkas Waldemar Tomaszewski, visiems linkėjo Dievo palaimos, meilės, vienybės ir taikos. Vigilijos šventime dalyvavę vandžiogaliečiai su savo tautiečiais iš Lenkijos ir įvairių Lietuvos vietovių laužė ir dalinosi pašventintu kalėdaičiu – vienybės ir atleidimo, draugystės, meilės ir noro būti kartu simboliu.

prakartDSCF9168Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (penktadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios
Gruodžio 25 dieną (šeštadienį) pirmą Kalėdų dieną
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 26 dieną (sekmadienį) antrą Kalėdų dieną
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

chatkadovDSCF7263Dovanos – neatskiriama Kalėdų dalis. Vieni žmonės dovanoja laiką, paskirtą savanorystei, kiti stengiasi dažniau išvynioti Viešpaties gerumo dovanas, dar kiti džiaugsmingai priima biučiulystės ženklus.

Tarpušvenčio pirmadienį, anksti ryte, tiesiai iš Varšuvos į Vandžiogalą Lenkų mokyklėlės ugdytiniams atvežė kalėdines dovanas ir vadovėlius.Atrodo,kad ir norai, ir dideli troškimai buvo išklausyti ir suprasti. Mūsų naujieji draugai iš Varšuvos - ikimokyklinės įstaigos „Chatka“ ugdytiniai iš visos širdies mus pradžiugino. Įstaigos direktorė Malgorzata Wiszniewska, mokytojos ir ugdytinių tėveliai net šiais sudėtingais laikais priminė: šventės turi būti laimingos ir linksmos.

kaled.sveikDSCF7083Sveikų, jaukių, palaimintų
Šventų Kalėdų ir
laimingų Naujųjų 2021 metų
Visiems linki

Vandžiogalos lenkai

kaledosDSCF9112Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (ketvirtadienį), Kūčių vakarą 18.00 val.- Piemenėlių Šv. Mišios.
Gruodžio 25 dieną (penktadienį) pirmą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val. .
Gruodžio 26 dieną (šeštadienį) antrą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val.

suchyDSCF6915Tvari draugystė ir pradžiugina, ir plečia akiratį, ir pagražina gyvenimą. Praeitą savaitę Vandžiogalos Lenkų biblioteką pasiekė Lenkijos Poznanės regiono Suchy Las savivaldybės mėnraščio „Gazeta sucholeska“ eiliniai ir jubiliejinis egzemplioriai. Juos vandžiogaliečiams lenkams jau visą dešimtmetį reguliariai siunčia mūsų geri bičiuliai Grażyna ir Ryszard Głowaccy (Gražina ir Ričardas Glovackiai) - Suchy Las savivaldybės kūrėjai, ilgamečiai jos tarybos nariai, šio krašto geriausi žinovai ir gidai. Džiaugiamės apie juos skaitydami ir matydami mėnraščio „Gazeta sucholeska“ puslapiuose. Nors ir siaučia pasaulinė pandemija, jie rankų nenuleidžia.

zvakeDSCF6858Advento žvakelės vandžiogaliečiams lenkams savanoriams ir  karitiečiams tapo jau kasmetine tradicija. Uždegę šias žvakeles ant šventinio stalo, jie atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos vargą bei sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms.  Rankų darbo „Gerumas mus vienija“ žvakelės su viltimi ir dėkingumu yra pagamintos Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakių dirbtuvėse. 

Šis advento laukimo metas yra puikus laikas suprasti, kad esame viena šeima, esame rekalingi vieni kitiems, visi mes Dievo, šviesos vaikai. Apie tai Jums primins šios žvakelės liepsna ant šventinio stalo. 

zurandelDSCF8268Seniau Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia buvo apšviečiama žibalinėmis lempomis ir žvakėmis.
Tik 1958 metais pirmą kartą bažnyčioje buvo įvesta elektra. Visa tai buvo padaryta už tikinčiųjų suaukotas aukas ir, beje, kainavo daugiau nei 7000 senųjų rusiškų rublių. Elekrifikavus bažnyčią, senieji žirandoliai buvo nukabinti ir išmesti kaip atgyvena – neatitinkantys naujų laikų reikalavimų. Vietoje jų bažnyčioje buvo pakabinti elektriniai šviestuvai: keturi su trimis elektros lemputėmis ir vienas su penkiomis.
Ilgus metus bažnyčioje patarnavusiai varpininkei lenkei Zofija Mordasowa pagailo išmestų senųjų žirandolių.

lapesDSCF9735Praėjusį tarpušvenčio savaitgalį, artėjančių Naujųjų metų išvakarėse, seni pažįstami, draugai ir bičiuliai, Vandžiogalos lenkai, Sargėnų bendruomenės liaudiškos muzikos kapelos „Šilas“ muzikantai ir dainininkai su šio naujametinio renginio – susitikimo šeimininkais ir organizatoriais- nenuilstančiąja Lapių trečiojo amžiaus studentija, vadovaujama Snieguolės, - visi linksminosi Lapių miestelio bendruomenės centre.

Mūsų parapijos ribojasi, nuo seno esame kaimynai, ne viena šeima yra susigiminiavusi, todėl visais laikais gražiai sugyvenome. Ir toliau tęsiame senąsias tradicijas. Pakviesti šeimininkų, nuvykę į naujametinį susitikimą Lapėse, turėjome dar vieną progą įsitikinti, kad mūsų nepamiršo, kad esame čia visada laukiami.

dovan2DSCF9640Vandžiogalos sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai žiemos Kalėdų atostogas pasitiko džiaugsmingai – jų laukė kalėdinės dovanos. Po pamokėlių jiems buvo padalintos dovanos – mokymo priemonės. Jas mokyklėlės mokiniams atvežė visuomeninės asociacijos Traugutt.org atstovai. Jie lėšas šioms mokymo priemonėms surinko Lenkijos Pamario krašte, Gdanske, vykdydami karitatyvinę akciją „Nie jest kolorowo“ („Nėra spalvota“).

Mokiniai džiaugėsi gavę visas jiems reikalingas mokymo ir meninio ugdymo priemones.Mokytoja Leonija patikino, kad kažko pritrūkus, priemonių gaus papildomai.

svkalDSCF4588Linkime, kad išaušęs šv. Kalėdų rytas
atneštų Jums vien sėkmę,
stiprybę, džiaugsmą ir viltį!

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais
Jus sveikina Vandžiogalos lenkai

prakartDSCF9168Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (antradienį) Kūčių vakarą 20.00 val.- Piemenėlių Šv.Mišios
Gruodžio 25 dieną (trečiadienį) pirmą Kalėdų dieną
9.15 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 26 dieną (ketvirtadienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

oplatekDSCF9586Gruodžio 20 dienos popietę vandžiogaliečiai lenkai kartu su savo tautiečiais iš įvairių Lietuvos vietovių rinkosi į Lenkų kultūros rūmus Vilniuje, kur tradiciškai, kaip kasmet, šventė Kalėdinį susitikimą. Šią gražią katalikišką tradiciją Lietuvos lenkų sąjunga puoselėja jau nuo 2002 metų.
Šiemet į šventinį tautiečių susitikimą Vilniuje specialiai iš Lenkijos atvyko ir garbingi svečiai: Europos sąjungos šalių lenkų bendrijos pirmininkas Tadeusz Adam Pilat, asociacijos „Wspólnota Polska” vicepirmininkai Hanka Gałązka ir Krzysztof Łachmański.

vigiljaDSCF9213Vandžiogaliečiai lenkai puoselėja ir saugo krikščioniškąją šventų Kalėdų dvasią. Praėjusį šeštadienį, gruodžio 14 dienos popietę, Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais, mokytoja Leonija ir kitais bendruomenės nariais gausiai rinkosi į Stankūnuose esančią kaimo turizmo sodybą „Banginis“. Tradiciškai su savo tautiečiais bičiuliais motociklininkais iš Lenkijos senu katalikišku papročiu jie norėjo pasidalyti savo džiaugsmais, rūpesčiais, pašventintais kalėdaičiais ir kartu susirinkus švęsti didžiąją Užgimimo šventę bičiulių būryje. Šventei įsibėgėti padėjo mūsų laukiami bičiuliai. Jie „Banginio“ sodyboje stalus nukrovė įvairiausiais kalėdiniais patiekalais, tarp kurių buvo ir lenkų tradiciniai – bigosas ir fliakai.

dovanosDSCF9405Sekmadienį, gruodžio 15 dienos rytą, į Vandžiogalos Lenkų biblioteką (Kėdainių g.26) atvyko visada čia laukiami svečiai, mūsų bičiuliai iš Lenkijos asociacijos Traugutt.org - pirmininkas Jacek Świs kartu su savo mielais, jautriais ir rūpestingais draugais Marta ir Paweł.

Visuomeninės asociacijos Traugutt.org atstovai kaip ir pernai pas mus atvyko su dovanomis – įvairiais mokykliniais reikmenimis ir priemonėmis mokiniams. Visa tai asociacijos nariai surinko vykdydami karitatyvinę akciją „Nie jest kolorowo“ („Nėra spalvota“) Lenkijos Pamario krašte.

jageloDSCF6916Vingiuoti ir nenuspėjami žmonių likimai. Daugelį įvykių, istorijų, paslapčių jau yra nusinešta su savimi anapilin, daug ką ištrynė laikas, o kai ką pavyksta rasti, išsaugoti. Tai paliekame istorijai, ateinančioms kartoms.

Kilmingų garsių lenkų bajorų Jagiełłowiczy (Jagelavičių) giminių sutinkame Vandžiogalos parapijoje ir jos apylinkėse. Jos čia gausiai ir plačiai pasklidusios gyveno dešimtyje, o gal ir daugiau parapijos kaimų ir vienkiemių, tokių kaip Boniszki (Boniškiai), Ibiany (Ibėnai), Prejszagoła (Preišiogala), Żagowicze (Žiogaičiai), Jagiełowa (Jagelava), Girała (Girelė) ir kitose. Bajorų Jagiełłowiczy (Jagelavičių) giminės čia gyveno ilgiau nei du šimtai metų.

parantDSCF8005Knyga – vertinga ir laukiama Kalėdų dovana. Dar vertingesnė ji tampa, kai joje rašo apie mus... Būtent tokią knygą šiemet gavo vandžiogaliečiai. Kalėdinių švenčių metu į Vandžiogalos Lenkų biblioteką atkeliavo siuntinys su ką tik išleistu Šlionsko žemės (Lenkija) Vroclavo geneologinės draugijos metiniu leidiniu „Parantele“.

Šiame solidžiame istoriniame geneologiniame leidinyje net dvylikos puslapių straipsnis „Polacy z Wędziagoły na Laudzie“ („Vandžiogalos lenkai Liaudos krašte“). Straipsnio autorė – mūsų bičiulė Mieczysława Skarżyńska, su kuria mus sieja nuoširdus kūrybinis bendradarbiavimas.

koczanDSCF7912Savaitgalį Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje įvykęs susitikimas su svečiais iš Vroclavo (Lenkija) buvo ypatingas ir įsimintinas.

Pas mus svečiavosi Vroclavo universiteto Tarptautinių studijų instituto daktaras Marcin Kočan su broliu. Svečiai iš Vroclavo džiaugėsi susitikimu ir galimybe pabuvoti protėvių žemėje, susipažinti su čia gyvenančiais tautiečiais, daugiau sužinoti apie čia nuo seno gyvenusią Kočanų giminę. Kočanų giminės atstovai, išsibarstę Liaudos krašte, Vandžiogalos žemėje gyveno ne vieną šimtmetį. Jie - net dviejų čia vykusių 1831 ir 1863 metų sukilimų dalyviai.

kryzstogDSCF7838Jau nebe pirmi metai, pažvelgus į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios bokštą, buvo aiškiai matyti tarsi „atsilošęs“, atgal palinkęs senasis bažnyčios bokšto kryžius. Gal nuo stiprių vėjų ar nuo senatvės naštos - neatlaikė, sulinko.

Šv. Kalėdų išvakarėse bažnyčią remontuojantys meistrai senąjį kryžių iš 26 metrų aukščio bokšto nukėlė žemyn. Tada ir paaiškėjo, kad kryžius yra pažeistas ir sužeistas. Kalvio nukaltos plokščios geležies kryžmos, apačioje, prie kryžiaus koto, šonai pritvirtinti kniedėmis. Viename šone kniedės nebeliko, tik – skylė, metalas surūdijęs ir nulūžęs, kryžius nuo svorio nulinkęs.

sveikkalDSCF7819Užgimimo stebuklo sulaukus,
Prakartėlė nušvito džiaugsmu.
Jam pašvęskim ką turim brangiausia
Ir atgimkime dvasioj kartu…

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais Jus sveikina Vandžiogalos lenkai

kalsveikDSCF7749Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (pirmadienį), Kūčių vakarą 19 val.- Piemenėlių Šv.Mišios
Gruodžio 25 dieną (antradienį) pirmą Kalėdų dieną
9.15 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 26 dieną (trečiadienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

oplatDSCF7687Gruodžio 19 d., trečiadienį, vandžiogaliečiai lenkai kartu su savo tautiečiais iš įvairių Lietuvos kampelių ir Lenkijos rinkosi į Lenkų kultūros rūmus Vilniuje, kur tradiciškai, kaip kasmet, šventė kalėdinį susitikimą. Šią gražią katalikišką tradiciją Lietuvos lenkų sąjunga puoselėja jau 15 metų. Šiemet į šventinį susitikimą Vilniuje specialiai iš Lenkijos susitikti su tautiečiais atvyko ir garbingi svečiai: „Marijos radijo“ ir televizijos „Trwam“ įkūrėjas ir direktorius kunigas Tadeusz Rydzyk, europarlamentaras Mirosław Piotrowski, Europos sąjungos šalių lenkų bendrijų pirmininkas Tadeusz Pilat, Lenkijos Vilniaus ir Vilnijos krašto mylėtojų draugijos pirmininkas Józef Szyłejko.

vigilijaDSCF7426Daugelis žmonių puoselėja ir saugo šv.Kalėdų dvasią. Mes, vandžiogaliečiai, tai ypač pajutome prieš trejus metus. Šventiniai potyriai tęsiasi lig šiolei... Gruodžio 15 dienos popietę Vandžiogalos Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai su savo tėveliais, seneliais, mokytoja Leonija ir kitais geros valios žmonėmis rinkosi į Stankūnuose esančią sodybą „Banginis“. Jie tradiciškai su savo tautiečiais, bičiuliais, „Rajd Katyński“ motociklininkais, senu katalikišku papročiu troško pasidalyti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, pašventintais kalėdaičiais, ir kartu švęsti didžiąją šventę bičiulių būryje.
Greitai atvyko mūsų labai laukiami draugai ir stalus „Banginio“ sodyboje nukrovė įvairiais kalėdiniais patiekalais. Tarp jų buvo ir 12 Kūčių patiekalų, pagamintų pagal lenkų receptus.

apdovDSCF7272Vandžiogaliečiai Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, jų mokytoja, Lenkų bibliotekos skaitytojai bendromis jėgomis atsakė į penkiolika sudėtingų klausimų, kuriuos konkursui „Dvi dekados Nepriklausomybės Vilniuje“ dalyviams paruošė laikraščio „Nasza Gazeta“ redakcija. Tai klausimai apie prieškario Vilniaus dvidešimties Nepriklausomybės metų laikotarpį, istorinius, kultūrinius įvykius ir faktus, kurie tapo žinomi ir įsiamžino Lenkijos, Lietuvos, Europos ir pasaulio kontekste.
Visi vandžiogaliečių atsakymai į klausimus buvo puikūs. Kolektyvinio darbo nominacijoje konkurso nugalėtojai - Vandžiogalos Lenkų kalbos sekmadieninės mokyklėlės moksleiviai, Nemėžio Šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos abiturientai ir Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus moksleiviai.

kaulaiDSCF7132Paskutinę lapkričio savaitę Vandžiogalos gimnazijos aštuntosios klasės mokiniai ir muzikos mokytoja Teresė Beržinskienė aplankė Švč. Trejybės bažnyčią. Pamokos tikslas - pamatyti ir susipažinti su seniausiu ir didžiausiu Vandžiogaloje esančiu muzikos instrumentu – vargonais.

Šių eilučių autorius mielai parodė ir papasakojo mokiniams apie 1838 metais parapijiečių lėšomis įsigytais vargonų meistro C.A.Herrmano iš Liubavos sukurtais vargonais. Jais ir šiandien grojama per Šv. Mišias. Pasakotojas priminė ir istoriją: per II pasaulinį karą sovietų lėktuvas numetė aviacijos bombą, kuri pataikė į bažnyčios bokštą ir vargonus, sudaužė ir sugadino daug vargonų vamzdžių, bet, laimė, nesprogo.

oplatkiDSCF8885Vandžiogaliečiai kartu su savo tautiečiais iš visų Lietuvos kampelių vakar rinkosi į Lenkų kultūros rūmus Vilniuje, kur tradiciškai šventė kalėdinį susitikimą. Šią gražią tradiciją Lietuvos lenkų sąjunga puoselėja daugelį metų. Šie kalėdiniai šventiniai tautiečių susitikimai vyksta kasmet jau nuo 2003 metų, juos organizuoja Lietuvos lenkų sąjunga.

Šiemet į kalėdinį susitikimą Vilniuje kartu vyko ir keli pažangiausi Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai. Jiems buvo organizuota ekskursija po Vilnių. Aplankėme gražiausias kalėdines egles, senamiesčio bažnyčiose meldėmės prie prakartėlių, uždegėme žvakeles už savo artimuosius.

kalDSCF8533Ankstyvą šventų Kalėdų rytą, po ramių ir santūrių Kūčių vandžiogaliečiai skubėjo į pirmąsias šv. Mišias. Čia prasideda tikroji šventė. Pagarbinti užgimusio Kristaus, susitikti su parapijos žmonėmis į bažnyčią skubėjo ir Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su mokytoja Leonija. Jie atsinešė nuo Kūčių stalo likusių kalėdaičių ir tradiciškai dalijosi su bažnyčioje esančiais žmonėmis. Visi vieni kitiems linkėjo Dievo palaimos ir sėkmės ateinančiais metais.

Sustoję prie prakartėlės moksleiviai lenkiškai sukalbėjo Viešpaties maldą ir pagerbė užgimusią Šviesą, sugiedojo lenkišką kalėdinę giesmę „Lulajże, Jezuniu“.

kaledos2017Tegul užgimęs Kūdikėlis Jėzus pripildo Jūsų širdis meile ir ramybe!
Tegul jos lydi Jus ir Jūsų artimuosius Dievo Užgimimo šventėje ir per visus Naujuosius 2018 metus!

Sveikina Vandžiogalos lenkai

2015 kaledosVandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (sekmadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios
Gruodžio 25 dieną (pirmadienį) pirmą Kalėdų dieną
9.15 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.15 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 26 dieną (antradienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
                                         10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

vigilijaDSCF8460Gruodžio 17 d., trečią advento sekmadienį, Lenkų kalbos mokyklėlės mokinius aplankė Kalėdų senelis, nešinas pilnu maišu dovanų, lydimas „Rajd Katyński“ motociklininkų. Mokiniai jau nuo ankstyvo ryto labai laukė Kalėdų senelio: kartojosi tai, ką išmoko, savo piešinius eksponavo parodoje Lenkų bibliotekoje.

Vidurdienį į kiemą įvažiavo didžiulis furgonas, palyda ir Kalėdų senelis su dovanomis. Skambindamas varpeliu jis įžengė pro duris, lenkiškai pasiteiravo, ar yra laukiamas, ar vaikai šiais metais buvo geri. Greitai įsitikino - vaikai tikrai labai geri.

pochDSCF9625Ramų advento vakarą vėl susitikome su vandžiogaliečiu, išmintingu žmogumi Stanislovu Vaškevičiumi ir tęsėme pokalbį apie tarpukario metais čia gyvenusius lenkus ir jų kultūrinį gyvenimą.

- Ar buvo tarpukaryje Vandžiogaloje Lenkų biblioteka? – paklausiau Stanislovo.

- Taip, buvo stambaus ūkininko lenko Vaclovo Išoro (Iszory) name. (Tik prieš keletą metų šis apleistas namas buvo nugriautas.) Čia ir buvo „Pochodnia“ - Lenkų biblioteka. Bibliotekoje stovėjo fortepionas, radijo aparatas. Į biblioteką iš Kauno atveždavo lenkišką spaudą – laikraštį „Chata rodzinna“.

jaskolkaDSCF8098Jau Butkūnuose čiulba „Jaskółka”
Nori suburt ten lenkišką pulką...

Eilėraštis buvo ilgesnis, deja, viso jau nebepamenu. Tekstą, norėdamas paerzinti lenkus, sukūrė vienas lietuvis, anais laikais gyvenęs Vandžiogaloje. Apie tai mes kalbamės su Vandžiogaloje gyvenančiu šviesuoliu Stanislovu Vaškevičium (Stanisław Waszkiewicz) , jau perkopusiu 90 metų slenkstį, bet dar guviu ir gerai prisimenančiu tarpukarį mūsų krašte.

akcijaDSCF8001Vandžiogaliečiai tęsia pradėtą gerumo akciją. Pirmąjį gruodžio šeštadienį aplankėme Saviečių kaime gyvenančią šviesuolę, tikrą istorinių žinių lobį, garbaus amžiaus, šviesaus proto moterį Aliodiją Jegełłowicz Žigmantienę.

Čia, kaime, žiemos laikas slenka lėtai, todėl jo užtenka įvairioms temoms. Pašnekesį pradėjome nuo dar neišblėsusių vasaros prisiminimų apie buvusius Žiogaičių kaimo gyventojus, lankiusius garbaus amžiaus moterį. Ypač neišdylantis prisiminimas susijęs su vaikystės draugu Zygmuntu, dabar gyvenančiu Lenkijoje. Mat susitikimai dar kartą paliudijo, kaip svarbu išsaugoti meilę žemei, žmonėms, pagarbą atminčiai.

Vandžiogaliečiai kartu su savo tautiečiais iš visų Lietuvos kampelių vakar rinkosi į Lenkų kultūros rūmus Vilniuje, kur tradiciškai šventė kalėdinį susitikimą. Šią gražią tradiciją Lietuvos lenkų sąjunga puoselėja daugelį metų. Šie kalėdiniai šventiniai tautiečių susitikimai vyksta kasmet jau nuo 2003 metų, juos organizuoja Lietuvos lenkų sąjunga.
Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Michał Mackiewicz pasveikino visus susirinkusius, atvykusius iš Klaipėdos, Kauno, Šilutės, Kėdainių, Trakų, Šalčininkų, Visagino, Vandžiogalos ir kitų vietovių.

Vandžiogalos Lenkų biblioteka (Kėdainių g.26) kviečia visus tautiečius į tradicinius Kalėdinius vakarus, kurie vyks visą šią tarpušvenčio savaitę.

Šiais metais čia galėsite pamatyti unikalias Krokuvos prakartėles. Tai trapios, daugiausia iš medžio, kartono ir aliuminio folijos sukurtos Krokuvos prakartėlės. Jos žėri įvairiausiomis spalvomis, traukia akį ornamentų ir puošybos gausa, - jos spalvingos ir puošnios. Šios prakartėlės - tai tarsi Krokuvos miesto istorinių pastatų modeliai.

Atlygink jiems, Viešpatie, viskuo, kas geriausia! Atlygink tiems lenkų bendruomenės savanoriams padėjėjams, kurie visą paskutinę advento savaitę po dienos darbų vakarais rinkosi Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje ir darbavosi puošdami bažnyčią, statydami prakartėlę. Gerieji  žmonės ruošėsi Kristaus užgimimo šventei.

Jau keli dešimtmečiai, kai  lenkai vandžiogaliečiai, miestelio ir parapijos patriotai atlieka įvairius karitatyvinius darbus, taip pat tvarko ir puošia Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.

Tegul užgimęs Kūdikėlis Jėzus pripildo Jūsų širdis meile ir ramybe!
Tegul jos lydi Jus ir Jūsų artimuosius Dievo Užgimimo šventėje ir per visus Naujuosius 2017 metus!

Sveikina Vandžiogalos lenkai

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (šeštadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios.

Gruodžio 25 dieną (sekmadienį) pirmą Kalėdų dieną 10 val. bendros Šv. Mišios lietuviams ir lenkams.

Gruodžio 26 dieną (pirmadienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba 

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė.

Artėjant Šv. Kalėdoms daugelis žmonių, tarp jų ir vandžiogaliečiai, stengiasi pasveikinti artimuosius, gimines, pažįstamus, draugus ir bendradarbius. Sveikinimai – tarsi nauji ar sutvirtinti tiltai tarp žmonių, besidžiaugiančių švenčių stebuklu. Labai laimingi galėdami sveikinti ir patys sulaukdami jautrių žodžių. Informacinių technologijų laikais ypač džiugina atvirlaiškiai. Juk esam pradėję manyti, kad jie jau tampa retenybe.

Daugiausia atvirlaiškių ir atvirukų kol kas sulaukėme iš Lenkijos. Džiugu, kad mus prisimena. Sveikina tikrai nemažai garbingų žmonių.

Tai Kalėdų stebuklas, kitaip ir nepavadinsi. Šį savaitgalį vandžiogaliečiai patyrė staigmeną, kada šeštadienio pavakarę juos netikėtai aplankė jų draugai – motociklininkų reido „Paneriai -prisimename“ dalyviai kartu su jų lyderiais Artur Tchórzewski ir Marcin Gałecki.

„Mes jus visada prisimename, todėl senu katalikišku papročiu atvykome, kad kartu su savo tautiečiais ir bičiuliais pasidalintume šventu kalėdaičiu ir švęstume didžiąją šventę – Vigiliją“, – tokie buvo pirmieji jų ištarti žodžiai.  

Vandžiogalos Lenkų biblioteka gavo nepriklausomo edukacinio istorinio – sociologinio, vieną kartą per du mėnesius išeinančio naujo žurnalo „Bunt młodych duchem“ siuntą. Šiame žurnale yra išspausdintas straipsnis ir nuotraukos iš renginio „Vadaktai- 2016“, kuris vyko šių metų rugsėjo 18 – 22 dienomis Vadaktuose ir Sidabrave (Radviliškio raj.), minint šio Liaudos krašto dainiaus Nobelio premijos laureato rašytojo Henryk Sienkiewicz metus.
Renginyje dalyvavo ir vandžiogaliečiai, kur ir susipažino su šio straipsnio ir nuotraukų autore, žurnalo „Bunt młodych duchem“ redakcijos sekretore, žurnaliste Dorota Giebułtowicz.

Kaip kasmet, taip ir šiemet  adventiniu laikotarpiu vandžiogaliečiai savanoriai dažniau stabteli ir pagalvoja apie šalia esančius žmones,  kenčiančius nuo fizinių ir dvasinių skausmų.

Vandžiogalos parapijoje vienišų, pagyvenusių, o ypač kenčiančių nuo įvairių priklausomybių žmonių tikrai esama. Savanoriai, pažinodami žmones, kurie gyvena be elektros, be kuro, be maisto, stengiasi jiems  praskaidrinti  adventinį laikotarpį. Dažnai savo lėšomis jiems savanoriai nuperka maisto produktų, padeda sutvarkyti buitį, randa laiko  pabendrauti jų gimtąja lenkų kalba.

Trečią kalėdų dieną, sekmadienį, Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje vyko tautiečių šventinis kalėdinis susitikimas. Šią gražią tradiciją Lietuvos lenkų sąjunga puoselėja daugelį metų. Šie kalėdiniai šventiniai tautiečių susitikimai vyksta kasmet.
Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Michał Mackiewicz pasveikino visus susirinkusius, atvykusius iš Klaipėdos, Kauno, Šilutės, Kėdainių, Trakų, Šalčininkų, Visagino, Vandžiogalos ir kitų vietovių. Pirmininkas pasidžiaugė tautiečių nuveiktais darbais ir pasiekimais. Jis padėkojo visai lenkų bendruomenei, esančiai Lietuvoje, pažymėdamas, kad ji visada buvo ir yra gera ir toliau vystosi.

Lai užgimęs Kristus atneša Jums ramybę,

Lai Kalėdų džiaugsmas atneša Jums viltį

Ir Kalėdų meilės šiluma pripildo Jus!

Su linkėjimais ir laiminimais visus sveikina
Vandžiogalos lenkų bendruomenė

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (ketvirtadienį) , Kūčių vakarą
20val.- Piemenėlių Šv.Mišios                                                                                                                                                

Gruodžio 25 dieną (penktadienį) pirmą Kalėdų dieną 
10 val. bendros Šv. Mišios lietuviams ir lenkams vyks lotynų  kalba                                           

Gruodžio 26 dieną (šeštadienį) antrą Kalėdų dieną
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba                                                                                             

Gruodžio 27 dieną (sekmadienį) 
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Vandžiogalos Lenkiška biblioteka (Kėdainių g.26)  gavo vertingą dovaną – ką tik išleistą, dar spaustuvės dažais kvepiančią, gausiai iliustruotą nuotraukomis knygą „Pakaunės dešimtmečiai“ (800 psl.) iš serijos „Šimtmečio liudijimai“. Tai pirmoji knyga, kurią išleido Kauno rajono savivaldybė. Idėjos autorius  ir knygos  sudarytojas – vyr. redaktorius Petras Garnys.

Su knygos redaktoriumi Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas nuo vasaros vidurio palaikė glaudžius, draugiškus ryšius, pateikė informatyvios istorinės medžiagos bei  archyvinių nuotraukų apie Vandžiogaloje gyvenusius ir gyvenančius lenkus, apie jų istorinę praeitį ir aktyvią dabartinę veiklą.

Šiurpinanti paskutinio rudens mėnesio statistika. Vien tik lapkričio mėnesį tamsiuoju paros metu šalies keliuose žuvo dvi dešimtys pėsčiųjų. Su liūdesiu tenka konstatuoti, kad dauguma nukentėjusiųjų yra pagyvenę žmonės.

Tad šį sekmadienį nuo ankstyvo ryto į bažnyčią skubančius parapijiečius šventoriaus prieigose pasitiko lenkų bendruomenės savanoriai. Jie maldininkams įteikė atšvaitus, šviesą atspindinčias ryškiaspalves liemenes ir pamokė, kada ir kaip juos reikia dėvėti.

Penktadienio pavakarę , paraginti būrelio jaunimo, kartu su juo patraukėme į miestelio parką. Buvo ruošiamasi  eglutės įžiebimo šventei. Iš tolo girdėjosi triukšminga muzika. Linksmai nusiteikę miestelio vaikai, nepaisydami krentančio šlapio sniego, paknopstom skubėjo susitikti su Kalėdų seneliu. Paklausti, ar taip pat po kelių savaičių skubės į bažnyčią susitikti su užgimstančiu Jėzumi, nustebę paklausė: „O kas tas Jėzus?” Prie eglutės užkalbinom močiutę, atėjusią su anūkais į „šventę”. „Nejauku kažkaip, juk adventas, ne  laikas šokiams, dainoms, linksmybėms. Mums Advento metu linksmintis tėvai neleido, o dabar?- močiutė palingavo galva, – dabar tėvų neklauso, ne tie laikai…”

 Penktadienio pavakarę , paraginti būrelio jaunimo, kartu su juo patraukėme į miestelio parką. Buvo ruošiamasi  eglutės įžiebimo šventei. Iš tolo girdėjosi triukšminga muzika. Linksmai nusiteikę miestelio vaikai, nepaisydami krentančio šlapio sniego, paknopstom skubėjo susitikti su Kalėdų seneliu. Paklausti, ar taip pat po kelių savaičių skubės į bažnyčią susitikti su užgimstančiu Jėzumi, nustebę paklausė: „O kas tas Jėzus?” Prie eglutės užkalbinom močiutę, atėjusią su anūkais į „šventę”. „Nejauku kažkaip, juk adventas, ne  laikas šokiams, dainoms, linksmybėms. Mums Advento metu linksmintis tėvai neleido, o dabar?- močiutė palingavo galva, – dabar tėvų neklauso, ne tie laikai…”

Gruodžio 2 dieną į Lenkų kultūros namus Vilniuje apžiūrėti autorinės parodos „Raudonu tramvajumi iki Nepriklausomybės stotelės“, skirtos maršalo Józef Piłsudski 80-osioms mirties metinėms pažymėti, vandžiogaliečius pakvietė jos autorius, rašytojas, nepriklausomas žurnalistas Piotr Wdowiak.

Parodą sudaro 27 stendai, kuriuose įamžinti maršalo Józef Piłsudski giminės herbai, šeimos portretai, daiktai, dokumentai, nuotraukos, kuriose matome plačią jo giminę, kilusią iš Žemaitijos,  -tai Billewiczów ir Butlerów šeimos atstovai.

vaskeviciusTarpušventyje lankėmės pas jau greit perkopsiantį 90 metų ribą vandžiogalietį medžio drožėją Stanislovą Vaškevičių. Jis šioje žemėje gyvena jau netrumpą laiko tarpą, puikiai atsimena prieškarį. Karo metais jis kartu su Lenkų armija, vadovaujama gen. Anderso, kovojo prieš hitlerinius nacius. Po karo kovėsi Ukrainoje prieš UPA. Taigi žmogus daug matęs ir iškentėjęs, jo biografija sunki ir įdomi. Laimei, Stanislovas yra guvus ir su optimizmu žvelgia į ateitį, viską gerai prisimena ir negaili patarimų bei pamokymų.

Kartu susėdę įdėmiai klausėmės jo prisiminimų ir pasakojimų apie čia, Vandžiogalos parapijoje, gyvenusius jo tėvus ūkininkus. Tai ryšku net ir Stanislovo drožyboje. Jis turi išdrožęs visą „Lino kelią" – tą ilgą, sunkų darbą nuo sėjos iki verpimo ir audimo. Senolis pasakojo apie ano amžiaus vaikų auklėjimą, parodė ir drožinius, kaip jie tada buvo „mokomi ir auklėjami".

2014 kedainiaiGruodžio 27 dieną Kėdainių kultūros centre muzikinėse improvizacijose susijungė įvairūs menai: vaikų literatūra, muzika, šokiai, vaidyba, asmeniniai ir muzikiniai programos dalyvių įgūdžiai. Naujametiniame šou dalyvavo Kėdainių mamyčių klubas, Kėdainių policijos komisariato, Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centro studentai, savanoriai kariai, AB „Lifosa“ darbuotojai, kunigas Skaidrius Kandratavičius ir daug kitų dalyvių.

Muzikinis naujametinis šou tapo vartais į džiugius ir linksmus Naujus – 2015 – metus. Visiems gerai žinomos dainos ir gera programos dalyvių nuotaika užkrėtė visus susirinkusius, svečiai nesėdėjo sudėję rankų – jie juokėsi, plojo ir linksminosi. 

DSCF2524Penktadienį Lapių laisvalaikio salėje įvyko Kalėdinė vakaronė. Vandžiogaliečių draugai iš Lapių miestelio niekuomet neužmiršta pakviesti į čia vykstančius renginius ir kartu švęsti šventes. Mums džiugu čia matyti šiuos puikius žmones, šią brandžią bendruomenę, kuri moka dirbti ir šventes švęsti. Ir šį kartą buvo pagerbti šiais metais gerai dirbantys ir miestelį gražinantys žmonės, buvo linkima jiems sveikatos ir visokeriopos sėkmės ateinančiais Naujaisiais metais.

Šventinėje programoje pasirodė Lapių meno mėgėjų kolektyvai, pasiekę gražių kūrybinių rezultatų. Yra čia ir gražaus gabaus jaunimo, kuris puikiai groja ir šoka. Tai jaunimo popgrupė „The Beatles Band", šokių studija „Flash Dance", estradinis duetas „Uošvės", grupė „Genuja", liaudiškos kapelos „Ant ketvirto" ir „Girnapusė". Kalėdinėje vakaronėje dalyvavo ir Kauno rajono savivaldybės atstovai, gausus Lapių seniūnijos administracijos darbuotojų būrys, policijos nuovados darbuotojai, verslininkai.

2014 kaledos

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Su Kūdikėlio Jėzaus užgimimu Jus sveikina Vandžiogalos lenkų bendruomenė

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

 

2014 erelisKartu su mūsų bičiuliu Piotr Wdowiak, 2008-2012 m. dirbusiu konsulu Lenkijos Respublikos Ambasadoje Vilniuje, rašytoju, Bielefeldo universiteto absolventu, šį kartą pasukome Žemaitijos link. Sustojome Lesčiuose, 12 km į rytus nuo Ariogalos, prie Žemaičių plento. Lesčiai – sena gyvenvietė, kryžiuočių kelių aprašymuose minima jau 1384 metais ir vadinama Lesten vardu. Lesčių dvaras, kaimas ir vienkiemis XVII a. priklausė Riomeriams. Lenkų dvarininkai Riomeriai padovanojo bažnyčiai 20 dešimtinių žemės ir pastatydino Dievo Apvaizdos medinę bažnyčią. Lesčiuose ir šalia esančiuose kaimuose dauguma žmonių kalbėjo lenkiškai. Tą pastebime lankydamiesi senosiose kapinėse – tai liudija lenkiški užrašai ant paminklų. Yra čia ir Riomerių giminės kapavietė.
Privažiavome Betygalą – vieną iš seniausių, įdomią istoriją turinčių miestelių Žemaitijoje. Istoriniuose šaltiniuose Betygala minima jau XIII a. Per Žemaitijos krikštą Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas skyrė lėšų pirmajai Betygalos bažnyčiai – vienai pirmųjų bažnyčių Žemaitijoje,pastatyti.

2013 prakartele

Užgimimo stebuklo sulaukus,
Prakartėlė nušvito džiaugsmu.
Jam pašvęskim ką turim brangiausia
Ir atgimkime dvasioj kartu…

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais Jus sveikina Vandžiogalos lenkų bendruomenė

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

 

2013susitikimas Lapese  Laukdami Kalėdinių švenčių  žmonės ieško bendrumo, artimumo ir dvasinės šilumos. Tikriausiai dėl to ir mūsų tautiečiai – kaimynai iš Lapių - pakvietė vandžiogaliečius į šventinį padėkos vakarą. Iš tiesų visi norėjome kartu pasidžiaugti šių metų pasiekimais ir pasidalyti šventine nuotaika. Nuo seno Lapes ir Vandžiogalą sieja artimi ir kaimyniški  ryšiai. Senose istorinėse archyvinėse knygose tai akivaizdu. Jos paliudija, kad kelis šimtmečius  kaimynus, čia kartu gyvenusius, siejo ne tik socialiniai, turtiniai  santykiai, bet ir dar artimesni – santuokiniai ryšiai, todėl kilusių iš Lapių yra Vandžiogaloje, ir atvirkščiai – iš čia kilusių gyveno ir gyvena Lapėse. Ir čia, ir ten įvairiais istorijos laikotarpiais tai didesnė, tai mažesnė dalis žmonių kalbėjo lenkiškai ir dabar dar moka lenkų kalbą. Žinoma,vandžiogaliečiai palaiko praeities idėją ir visada į savo organizuojamus renginius pasikviečia tautiečius iš Lapių.

2013VigilijaLenkijos krašto bendruomenės „Wspólnota Polska” Varmijos – Mozūrijos Węgorzewo skyriaus kvietimu vandžiogaliečių atstovai kelioms dienoms nuvyko į Węgorzewo kurortinį miestą susitikti ir pasidalyti patirtimi su tautiečiais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, ir kartu atšvęsti Kalėdų Vigiliją. 

Węgorzewo miestas mus pasitiko pasipuošęs: baltas sniego apdaras laukuose, šventinis lempučių, dekoracijų spindesys gatvėse. Visur tvyrojo džiugi nuotaika. Ji papuošė ir mūsų širdis...

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Węgorzewe. Šv. Mišių intencija – už visus tautiečius, gyvenančius užsienyje. Itin įsiminė klebono žodžiai: svarbu išmokti mylėti vienas kitą taip, kaip moko tuoj užgimsiantis Kūdikis Jėzus, kaip svarbu išsaugoti savo tautos ir savo protėvių puoselėtą tikėjimą ir tradicijas.

2013 poezijos vakarasPenktadienio vakarą į Vandžiogalos kultūros centrą rinkosi abiejų čia gyvenančių bendruomenių, lietuvių ir lenkų, žmonės. Į poezijos ir muzikos vakarą juos pakvietė kultūros centro darbuotojai, Vandžiogalos parapijos klebonas - kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius, vidurinės mokyklos mokytojai. Vakaro vedėjos, kultūros centro darbuotojos Alma Pauželienė ir Gražina Mickūnienė, pristatė vakaro dalyvius. Tai viešnios: dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė (gitara ir vokalas), Roma Brunzienė (smuikas) ir jaunučių kolektyvas „Dainorėliai“. Jos ir atliko muzikinę šventinio vakaro dalį. Savo kūrybos eiles skaitė poetės Zita Pranckevičienė, Lilija Radauskienė. Pauliaus Širvio eiles skaitė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Audronė Bajarūnienė. Mokytoja Virginija Vaitkuvienė pristatė savo mokinių kūrybą.

2012seminarasPirmą kartą Lietuvoje surengtas Lietuvių – Lenkų seminaras, pavadintas „Nesibaigianti tautų rekonstrukcija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvėje“, visą savaitę vyko Kaune Vytauto Didžiojo Universitete. Šio seminaro tikslas – diskutuoti lietuvių – lenkų santykių bendrame Vidurio Rytų Europos kontekste tema. Seminaro metu vyko paskaitos, susitikimai, diskusijos su iškiliais Vidurio, Rytų Europos asmenimis: žinomais mokslininkais, žurnalistais, kultūros ir visuomenės veikėjais, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentais. Seminarą organizavo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego (Wrocław) ir Kauno Vytauto Didžiojo Universitetas, Č.Milošo centras bei Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės institutas.

2012VigilijaTradiciškai, kaip kasmet, prieš pat Kristaus užgimimo šventę – Kalėdas – į Lenkų kultūros rūmus Vilniuje kaip didžiulė šeima susirinko tautiečiai, gyvenantys ir dirbantys čia, Lietuvoje, taip pat ir Lenkijoje. Jau greit dešimtmetis, kaip ši graži tradicija gyvuoja Lietuvos lenkų sąjungoje ir kasmet yra švenčiama. Prieš pat Kalėdų šventes čia suvažiuoja visi draugai ir bendradarbiai, kad šiuo laiku pasidalintų kalėdaičiu – ypatingu simboliu. Yra sakoma: kas dalijasi kalėdaičiu tą dieną, visus metus bus pasiruošęs su visais dalintis ir duona. Šiemetinį šventinį susitikimą pradėjo lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wilenka“ kalėdine giesme „Dievas mums užgimė“. Šie metai buvo puikūs Lietuvos lenkų bendruomenei. Rinkimuose į Lietuvos Seimą gerai pasirodė Lenkų rinkimų akcija - pirmą kartą iškovoti aštuoni mandatai. Tai pasiaukojantis daugelio žmonių darbas. Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Michał Mackiewicz pasidžiaugė geru sąjungos skyrių žmonių iš Klaipėdos, Šilutės, Zarasų, Trakų, Kauno, Kėdainių, Šalčininkų, Visagino, Vilniaus, Vandžiogalos darbu. Šie 2012-ieji buvo unikalūs Lietuvos lenkų sąjungai, kuri suorganizavo net 120 renginių.

2011kaledosAntrąją Šv. Kalėdų dieną po pamaldų bažnyčioje Vandžiogalos lenkų bendruomenė rinkosi į vietos barą susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, aptarti praėjusius metus, prisiminti ir tuos, kurie išėjo Anapilin...

Džiaugtis yra kuo. Metai buvo labai intensyvūs: daugelis pabuvojo kelionėse Lenkijoje, daug renginių, susitikimų vyko ir čia, Vandžiogaloje. Visą vasarą vos ne kasdien šventoriuje buvo galima sutikti tautiečių iš užsienio, kurių šiais metais buvo itin gausu. Galima buvo susipažinti, pasikalbėti savo gimtąja kalba. Tai paliko daug gražių prisiminimų ir emocijų.

2011 sventiniaisusitikimaiLenkijos Varmijos – Mozūrijos krašto bendruomenės „Wspólnota Polska” Olštyno skyriaus kvietimu vandžiogaliečių atstovai nuvyko kelioms dienoms į kurortinį miestą Węgorzewo susitikti ir susipažinti su savo tautiečiais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, ir kartu atšvęsti Kalėdų Vigiliją.

Pirmiausia stabtelėjome Šypliškėse, kur mus svetingai sutiko mūsų bičiulis, ansamblio „Pogranicze“ vadovas Józef Murawski. Jis yra žinomas garsus pasienio vietovių lenkų ir lietuvių folkloro žinovas ir propaguotojas. Dabar čia, Šypliškėse, organizuojami lietuvių kalbos tobulinimosi kursai Lenkijos lietuviams.

 

2011 dziugiaipasitikomesventesKaip kasmet tradiciškai tautiečiai susirinko švęsti Kalėdų švenčių Lenkų kultūros namuose Vilniuje. Suvažiavo penkiolikos Lenkų Sąjungos Lietuvoje skyrių atstovai. Šie skyriai jungia apie 12.000 narių. Beveik pusė tūkstančio tautiečių susirinko Šv. Kalėdų išvakarėse pasidalinti kalėdaičiais, tuo gražiu mūsų krikščionišku lenkišku švenčių simboliu, pasveikinti vieni kitų ir pasidžiaugti kartu mūsų Viešpaties užgimimu. Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje perskaitė laiškus su nuoširdžiausiais sveikinimais lenkų bendruomenei Lietuvoje nuo Lenkijos Respublikos Seimo pirmininkės, užsienio reikalų ministro ir kitų aukštų šalies pareigūnų. Visi kartu džiaugėmės galimybe melstis ir kalbėti savo gimtąja kalba ir, padedant Dievo Apvaizdai, kurti ateitį, remiantis lenkiškomis tradicijomis.

Free Joomla! template by Age Themes