kryziusDSCF9972Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje - gražios, maldingos gavėnios penktadienių Kryžiaus kelio garbinimo prisiminimas. Su pagarba ir nostalgija mename nesenus 1980 – 2000 –uosius metus, kai su mumis dar buvo parapijiečiai - Kryžiaus kelio garbintojai. Tai Jadvyga Sankauskaitė (Jadwiga Sankowska), kuri kiekvieną penktadienį iš gretimo Boniškių kaimo (6 kilometrai nuo Vandžiogalos) pėsčiomis ateidavo į Švč. Trejybės bažnyčią. Kas penktadienį pėsčiomis iš Kikonių kaimo(4 kilometrai nuo Vandžiogalos) ateidavo Stanislovas Zvicevičius (Stanisław Zwycewicz) ir Konstantas Cechanavičius (Konstanty Cechanowicz). Niekados Kryžiaus kelio penktadieniais bažnyčioje neapleisdavo ir pamaldusis Antanas Orentas (Antoni Orent). Jis kaskart pėsčiomis iš Vygių kaimo ėjo net 6 – 7 kilometrus.

upaDSCF0005Po Antrojo pasaulinio karo Ukrainoje vyko precedento pasaulyje neturinčios partizaninės kovos. Ukrainos sukilėlių armijos UPA kovotojų būriai buvo didžiausi Rytų Europoje. Operatyvinė UPA Vakarų – Karpatų tūkstantinė sukilėlių grupė veikė ir migravo tarp Rytų Lenkijos ir Karpatų. Ukrainiečių nacionalistams ir jų vykdomoms ginkluotoms baudžiamosioms operacijoms Galicijoje ir Voluinėje vadovavo UPA vyriausioji vadovybė ir Vakarų bei Šiaurės grupių štabai. Vyko kruvinos, nuožmios, žutbūtinės kovos. Štai ką apie šias kruvinas kovas su UPA banditais Rytų Lenkijoje prisimena vandžiogalietis lenkų karys, veteranas Stanislovas Vaškevičius (Stanisław Waszkiewicz).

parodaDSCF9956Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g. 26) atidaryta paroda „Vilnius – Gailestingumo miestas“. Šios parodos tikslas - lankytojams pristatyti svarbiausias su Dievo Gailestingumu susijusias vietas Vilniuje ir jo apylinkėse. Ši paroda – tai pirmasis toks vizualinis žinynas apie vietas, kuriose Gailestingumo kibirkštys įžiebė visą pasaulį apimančią ugnį. Parodos rengėjams buvo svarbu pristatyti šv. Faustinos, palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos, šv. Jono Pauliaus II asmenybes per jų veiklą, skelbiant svarbiausią Dievo savybę – Gailestingumą.

prezidentDSCF9906Valstybės atkūrimo 100 – mečio proga pasveikinti Lietuvos atvyko ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda su žmona Agata Kornhauser – Duda. Lenkijos prezidentas trijų dienų vizitą Lietuvoje pradėjo ketvirtadienį. Vos tik atvykęs į Lietuvos sostinę, jis Vilniaus Lenkų kultūros rūmuose susitiko su Lietuvos lenkų bendruomene.

„Lenkai Lietuvoje – tai ne Polonija ir ne emigrantai, tai - lenkai, kurie yra gimę šioje žemėje, jie visada čia buvo ir niekad iš čia neišvyko. Todėl šiandien pas juos atvyko Lenkijos prezidentas,“ - sakė Lenkijos ambasadorė Vilniuje Urszula Doroszewska, sveikindama Lenkijos prezidentą ir visus čia susirinkusius. Prezidentas padėkojo už galimybę susitikti su savo tautiečiais, kurių tėvynė yra Lietuva.

osvencDSCF9833V.Anderso Lenkijos II-ojo korpuso karys veteranas vandžiogalietis Stanislovas Vaškevičius (Stanisław Waszkiewicz) prisimena...

...Sumušus vokiečius, kapituliavus Vokietijai, pulkas, kuriame tarnavo vandžiogalietis Stanislovas Vaškevičius (Stanisław Waszkiewicz), grįžo į savo dislokacijos vietą, Lenkijos miestą Rzeszów. Po kelių savaičių divizijos įsakymu buvo permestas į Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esantį miestą Jarosław. Ten vyko kovos su ukrainiečių nacionalistais - Ukrainos sukilėlių armija U.P.A. Tarp kruvinų kovų su nacionalistais iš U.P.A. karys Stanislovas Vaškevičius su 20 kareivių ir trijų karininkų grupe buvo nusiųstas į armijos sandėlius, esančius Katowice mieste (tai apie 300 kilometrų nuo jų pulko dislokacijos vietos), paimti ir atvežti jų pulkui skirtų maisto, aprangos ir ginklų atsargų.

armijaDSCF9809Tarpukariu Vandžiogalos miestelyje ir parapijoje gyvenantys lenkų, žydų ir rusų tautybių jaunuoliai, sulaukę aštuoniolikos metų, buvo šaukiami atlikti karinę prievolę – tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
Palikę savo ūkius ir visus žemės ūkio darbus, jaunuoliai tarnaudavo kariuomenėje dvejus metus, vėliau tarnyba buvo sutrumpinta iki pusantrų metų. Jie tarnaudavo Kauno mieste – Panemunėje ir Šančiuose. Kadangi lenkų ūkininkų vaikai buvo gerai išauklėti, religingi, atsakingi ir raštingi, mokėjo keletą kalbų, tadėl, nepaisant visos ano meto valdžios nemeilės ir nepasitikėjimo lenkais, jie tarnaudavo raštvedžiais, ūkvedžiais ir vairuotojais, kur reikėjo žinių ir išmanymo.

pirminDSCF9770Pirmadienį, sausio 29 dieną, vandžiogaliečiai atsitiktinai sužinojo, kad tą dieną Vandžiogaloje lankysis LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Deja, informacijos apie vizitą nebuvo nei seniūnijos svetainėje, nei miestelio skelbimų lentoje.

„Pasitikime Lietuvos gimtadienį, paskleisdami žinią pasauliui apie Šimtmetį! Šia ypatinga proga kviečiame prisijungti prie iniciatyvos #KeliuVėliavą ir Vasario 16-osios rytą savo kieme iškelti trispalvę. Palaikydama šią iniciatyvą, vandžiogalietė Dalia Martinaitienė, sužinojusi, kad ne visi miestelio gyventojai turi tautines vėliavas, kreipėsi į LR Seimo pirmininką su prašymu padėti jas įsigyti.

1Polak Roku 2017 fot16Labiausiai nusipelniusių 2017 metų lenkų apdovanojimo ceremonija vyko sausio 21 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose.

Regina Markiewicz, Šalčininkų rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja pelnė dienraščio „Kurier Wileński” kasmet organizuojamo skaitytojų plebiscito „Metų lenkas 2017“ nugalėtojos vardą.

Plebiscito laureatams ir svečiams koncertavo „Kapela Wileńska" su charizmatiškuoju Zbignevu Levickiu ir šių metų „Dienraščio „Kurier Wileński” mergina - Miss Polka Litwy 2017" Agata Dorodko.

sukil2DSCF9463Maršas „Už Jūsų ir Mūsų laisvę“. Antroji diena: Vandžiogala

Sausio 21 dienos ankstų sekmadienio rytą į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi maršo „Už Jūsų ir Mūsų laisvę” dalyviai ir vietos gyventojai. 9 valandos ryto iškilmingas Šv. Mišias lenkų kalba už 1863 metų sukilimo dalyvius, žuvusius ir atgulusius Vandžiogalos žemėje ir tolimajame Sibire aukojo atvykę svečiai - kunigas hm. Dariusz Stańczyk, kunigas kan. Stanisław Chodźko - ir Vandžiogalos parapijos klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Pamokslą pasakė kunigas hm. Dariusz Stańczyk. Šv. Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo ir giedojo Vilnijos harcerai.

sukil1DSCF9373Minėdami Lietuvos ir Lenkijos šimtmetį, praeitą savaitgalį, sausio 20-21 dienomis, iškilmingai šventėme ir 155 – ąsias 1863m. sausio sukilimo, kuris vyko mūsų vietovėse ir paliko didelį patriotinį atgarsį, metines. Iš čia kilę sukilimo vadai, čia vyko sukilėlių kovos, čia jų kapai ir sudeginti kaimai, čia stovi paminklai sukilėliams, čia esančiose bažnyčiose jie meldėsi, yra likę ir ano meto varpai, kurie kvietė juos į kovą...

Maršas „Už Jūsų ir Mūsų laisvę“. Pirmoji diena: Paberžė – Šventybrastis – Vandžiogala

Šaltą sausio 20 dienos rytą Vandžiogaloje, prie Švč. Trejybės bažnyčios, stabtelėjo didelis autobusas su maršo „Už Jūsų ir Mūsų laisvę“ dalyviais - Vilnijos jaunimu, Švč. Mergelės Marijos Aušros vartų Gailestingumo Motinos vardo harcerais (skautais) su kunigu hm. Dariusz Stańczyk.

Free Joomla! template by Age Themes