mindDSCF3297Sekmadienį, liepos 8 dieną, dovaną – kompoziciją – monospektaklį „Esame ir liudijame Lietuvą“, skirtą Valstybės atkūrimo 100 – mečiui ir Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos tikintiesiems dovanojo autorė ir atlikėja Violeta Bakutienė.

Pasibaigus Šv. Mišioms lenkų kalba, autorė į visus susirinkusius bažnyčioje žmones prabilo žodžiu, muzikos garsais, video siužetais, žvilgsniais iš senų nuotraukų. Taip ji pradėjo istorinę, literatūrinę, pažintinę kelionę.

pagTaip vyko Vandžiogalos miestelio šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui:

,,Dūzgesys šimtmečiui“ Vandžiogaloje

2018-06-21 by kcadmin

Pagonių kultūra, tradicijos ir apeigos – apgaubti paslapties, šiek tiek žinomi iš istorijos nuotrupų, pasakojimų, mitų ir padavimų. Vis labiau domimasi savo šaknimis, protėviais ir istorija, tad šventę pradėjome Ugnies deivės Gabijos, Bičių deivės Austėjos garbinimu. Ritualines apeigas atliko Zapyškio laisvalaikio salės etnologė Jūratė Bytautė ir folkloro kolektyvas ,,Altonė“.

medalDSCF3120Birželio 24 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos bedruomenė šventė dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Pasibaigus šv. Mišių liturgijai, gausiai susirinkusių dvasininkų, seserų vienuolių, tikinčiųjų iš visos arkivyskupijos akivaizdoje buvo įteikti apdovanojimai arkivyskupijos bendruomenės nariams už tikėjimo liudijimą ir nuoširdų darbą ten, kur yra pakviesti tarnauti, - bažnyčioje.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – apdovanojo 4 dvasinio luomo atstovus ir 13 pasauliečių iš įvairių arkivyskupijos parapijų.

simpoziumDSCF2964Birželio 20 dieną į simpoziumą Kaune susirinko arkivyskupijos bendruomenė – parapijų sielovados bendradarbiai kartu su arkivyskupijos ganytojais, kunigais, dekanais - apžvelgti esamos situacijos, pasidalinti turima patirtimi ir su naujomis idėjomis grįžti į parapijas tęsti savo misijos.

Šiam simpoziumui iš anksto ruošėsi ir vandžiogaliečiai. Jie dalyvavo savaitgalio seminaruose, organizuotuose Šiluvoje ir Kaune.

ekskursDSCF2676„Net nepajutome, kaip greitai prabėgo mūsų pirmieji mokslo metai Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėje,“- sakė jos mokiniai birželio 19 dieną vykdami į pažintinę piligriminę kelionę į Vilnių. Tai dovana mokiniams mokslo metų baigimo proga. Ši kelionė – visų metų edukacinės programos dalis, kurios tikslas - parodyti mokiniams istorines vietas, supažindinti su kultūriniu paveldu, aplankyti ir pagerbti nusipelniusių mūsų kraštui žmonių amžinojo poilsio vietas, gyvai bendraujant įtvirtinti lenkų kalbos įgūdžius.
Atvykusius į Vilnių vandžiogaliečius pasitiko gidė Ania Bierkova, su kuria greitai buvo nuspręsta kalbėtis lenkų ir lietuvių kalbomis, kad geriau suprastumėme, įgustume, papildytumėme vieni kitus, palaikytume ir įvairiakalbę, daugiakultūrę Vilniaus dvasią.

kaisDSCF2650Birželio 15 dienos rytą vandžiogaliečius aplankė būrys garbingų svečių. Atvyko mūsų draugai - Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tiltas“ katalikiškos organizacijos nariai, aktyvūs visuomenininkai kaišiadoriečiai gydytojai Virginija ir Ąžuolas Sutkai kartu su savo bičiuliais iš Lenkijos Varmijos Mozūrijos krašto nevyriausybinės organizacijos „Łańcuch wzajemności“ draugijos nariais. Jie atvyko aplankyti, pabendrauti su tautiečiais, gyvenančiais Vandžiogaloje. Svečių iš Lenkijos delegacijoje - Varmijos Mozūrijos vaivadijos Lidzbarski apskrities Kiwity seniūnijos Krekole miestelio seniūnas, kartu su juo nevyriausybinės organizacijos „Łańcuch wzajemności“ pirmininkas, vicepirmininkas ir kiti aktyvūs šios organizacijos savanoriai.

jezausDSCF2513Tautiečiai ir piligrimai nuo ankstyvo ryto rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Čia šiandien šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Iškilmingas Šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Susirinkę į atlaidus maldininkai ir piligrimai meldėsi tardami šiuos žodžius:    

„Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.”

vestuvesDSCF2444Deimantinių vestuvių jubiliejų švenčiantys kraštiečiai Halina ir Juzefas Chochlauskai sekmadienį, Kristaus Kūno ir Kraujo – devintinių - iškilmių dieną, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje atnaujino meilės ir ištikimybės įžadus.

Prieš daugelį metų prisižadėję vienas kitą gerbti, mylėti ir būti ištikimi, sutuoktiniai dabar džiaugiasi bendra gyvenimo laime ir išaugintais vaikais. Šios šeimos meilė ir atsakomybės jausmas įrodo, kad ta vienintelė ir tik tam žmogui skirta antroji pusė išties egzistuoja. Tą suprato ir savo pavyzdžiu patvirtino jubiliatai Halina ir Juzefas Chochlauskai.

devintDSCF2363Pirmasis birželio sekmadienis - Tėvo diena. Tą dieną švenčiama tėvystė, panašiai kaip Motinos dieną – motinystė.
Praėjusį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje9.00 valandą buvo aukojamos mišios lenkų kalba. Mes meldėmės už mirusius mūsų tėvus, taip pat ir gyvuosius. Vandžiogaliečiai prašė tėvams Apvaizdos jėgų, prašė pagalbos įveikiant nelengvus šių dienų iššūkius. Ryte, dar gerokai prieš šv. Mišias, į bažnyčią susirinkę lenkų giesmininkai giedojo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, pasiaukojimo aktą, giesmes, skirtas birželinėms pamaldoms, maldas į Švč. Jėzaus Širdį.

Free Joomla! template by Age Themes