Nepamirškime Kryžiaus kelio

kryziusDSCF9972Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje - gražios, maldingos gavėnios penktadienių Kryžiaus kelio garbinimo prisiminimas. Su pagarba ir nostalgija mename nesenus 1980 – 2000 –uosius metus, kai su mumis dar buvo parapijiečiai - Kryžiaus kelio garbintojai. Tai Jadvyga Sankauskaitė (Jadwiga Sankowska), kuri kiekvieną penktadienį iš gretimo Boniškių kaimo (6 kilometrai nuo Vandžiogalos) pėsčiomis ateidavo į Švč. Trejybės bažnyčią. Kas penktadienį pėsčiomis iš Kikonių kaimo(4 kilometrai nuo Vandžiogalos) ateidavo Stanislovas Zvicevičius (Stanisław Zwycewicz) ir Konstantas Cechanavičius (Konstanty Cechanowicz). Niekados Kryžiaus kelio penktadieniais bažnyčioje neapleisdavo ir pamaldusis Antanas Orentas (Antoni Orent). Jis kaskart pėsčiomis iš Vygių kaimo ėjo net 6 – 7 kilometrus.

Niekados šie pamaldūs lenkai nesiskundė nei tolimu keliu, nei blogu oru. Jiems tai buvo gilaus tikėjimo ir pagarbos ženklas. Miestelio gyventojai kalviai - kryžiaus nešėjai Stefanas Kostkevičius (Stefan Kostkiewicz) ir Stanislovas Chmieliauskas (Stanisław Chmielewski), visada pasitempę, pasipuošę, pasikeisdami nešdavo kryžių. Maldas ir graudžius verksmus giedodavo didžiulis būrys lenkų giesmininkų. Gavėnios penktadienio Kryžiaus kelyje dalyvaudavo nuo 50 iki 80 maldininkų.

1877 metais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčiai parapijiečiai nupirko ir paaukojo naują dailininko M. Bučinskio (M. Buczyński) Kristaus Kryžiaus kelio paveikslų ciklą. Iš kitų šio dailininko darbų ikonografiniu ir tapybiniu individualumu išsiskiria Vandžiogalos bažnyčios Kryžiaus kelio ciklas. Matyt, autorius,gerai išmanydamas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios išskirtinumą, iš tiesų labai pasistengė.

Vandžiogaliečiai ragina visus tikinčiuosius, geros valios žmones uoliau atsiliepti į krikščioniškąjį pašaukimą, atnaujinti šią maldingą, prasmingą Kryžiaus kelio garbinimo tradiciją Švč. Trejybės bažnyčioje. Mes esame Dievo tautos nariai, gebantys gėrėtis Dievo apvaizda. Kiekvieną gavėnios penktadienį 17.00 val. kviečiame susitikti ir kartu dalyvauti Kryžiaus kančios kelyje.

  • DSCF9907
  • DSCF9922
  • DSCF9925
  • DSCF9935
  • DSCF9967
  • DSCF9972
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes