Vadaktai – 2016. Pagerbtas rašytojas H.Sienkiewicz

Kas galėjo įvykti geriausia, tai ir įvyko. Šiais, 2016 metais, rugsėjo 18-22 dienomis, istorinės Liaudos žemėje Vadaktuose ir Sidabrave (Radviliškio raj.) buvo paminėtos Nobelio premijos laureato rašytojo H.Sienkiewicz 100 - osios mirties metinės.
,,Vadaktai – 2016“- istorinio, literatūrinio, pažintinio, piligriminio, edukacinio ir tiriamojo pobūdžio renginys,  apėmęs  Radviliškio, Panevėžio, Kėdainių, Kauno rajonus ir  visą plačią istorinę Liaudą. Dar nuo karaliaus Mindaugo laikų Liauda garsėjo kilmingais bajorais, narsiais kariais: jie visada buvo ištikimi savo valdovams ir ne vieną amžių gynė šį kraštą nuo priešų – kryžiuočių, turkų, švedų, rusų.

Karių – bajorų narsą ir žygdarbius aprašė lenkų rašytojas Nobelio premijos laureatas H.Sienkiewicz trilogijoje,  ypač romane „Tvanas“.

Tarptautinio renginio organizatoriai iš Lenkijos: „Pagalba lenkams, gyvenantiems rytuose“ (Varšuva), fondo valdybos pirmininkas Mikołaj Falkowski, „Seinų istorinių paminklų priežiūros draugija“, valdybos pirmininkas Robert Klucznik, abiejų šių institucijų įgalioti atstovai - dr. Jan Skłodowski ir Małgorzata Jaglinska, Lenkijos Kultūros ministerijos atstovė dr. Dorota Janiszewska - Jakubiak. Lietuvai atstovavo Radviliškio rajono meras Antanas Čepanonis, vicemeras Kazimieras Augulis, Sidabravo seniūnijos seniūnas Vidmantas Blužas. Renginio globėjas – Lenkijos senato maršalka Stanisław Karczewski,  mokslinis globėjas – Varšuvos universitetas ir Lenkijos literatūros ir polonistikos institutas (direktorė prof. dr. hab. Ewa Paczoska). 45 žmonių grupę sudarė Lenkijos istorinės atminties muziejų direktoriai, Varšuvos universiteto profesoriai, istorikai, polonistai, žurnalistai, Lenkų asociacijos atstovai iš Ženevos (Šveicarija) ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus atstovai.

Bendros lenkų ir lietuvių organizuotos iškilmės Radviliškio rajone (Vadaktuose, Sidabrave ir kitose vietose) paliko išskirtinį įspūdį. Iškilmingai, pamaldžiai, entuziastingai organizuotos   rašytojo H.Sienkiewicz 100 – osios mirties metinės. Šv. mišias Vadaktų bažnyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kunigai iš Lenkijos ir Lietuvos.  Iškilmingai  atidengta atminimo lenta, skirta rašytojui Henryk Sienkiewicz. Abiejų šalių atstovai padėjo vainikus prie Vytauto Didžiojo paminklo, pasodino 100 ąžuoliukų bendrame draugystės parke. Vyko mokslinės konferencijos, susitikimai su Radviliškio ir Panevėžio bendruomenėmis bei jų ganytojais, buvo lankomos bažnyčios, muziejai.

Ypač daug triūsė, organizuodamas  iškilmes, šventės sumanytojas , geras vandžiogaliečių bičiulis dr. Jan Skłodowski. Daugelį metų lankydamasis Vadaktuose ir Sidabrave, susitikdamas su vietiniais gyventojais ir valdžios atstovais, dr. Jan Skłodowski ruošė dirvą šiam renginiui. Nemažai laiko ir kantraus darbo ši asmenybė  aukojo, kad į renginius būtų pakviesti garbūs dvasininkai, mokslininkai, intelektualai ir kiti visuomenės atstovai. Neeilinio intelekto, atviras, jautrus žmogus vertas didžiausios pagarbos: atliko puikų darbą ir, galima sakyti, šventą misiją tiesiant draugystės tiltus tarp Lietuvos ir Lenkijos. Teisus buvo filosofas L.Donskis, sakydamas, kad ,,gyvenimas tęsis tiek, kiek mes pajėgsime sukurti santykį akis-į-akį ir veidas-į-veidą“.

Didelės pagarbos nusipelnė  Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepanonis, vicemeras Kazimieras Augulis, Sidabravo seniūnijos seniūnas Vidmantas Blužas, Vadaktų ir Sidabravo klebonas Remigijus Jurevičius, Sidabravo gimnazijos mokytojai ir mokiniai, kultūros centro darbuotojai ir saviveiklininkai, Panevėžio rajono valdžios atstovai. Jie visi rūpinosi, kad  delegacijai iš Lenkijos nieko netrūktų. Tikrai visko buvo apsčiai: atviros bažnyčios ir krašto muziejai, organizuoti susitikimai su bendruomenėmis ir saviveiklininkais, puikios gyvenimo sąlygos, skanus maistas. Visas šias dienas visur ir visada šalia mūsų buvo charizmatiškas, niekad nenuilstantis Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas. Visos lenkų delegacijos vardu jiems – nuoširdžiausia padėka. Kas galėjo įvykti geriausia, tai ir įvyko švenčiant 100 – ąsias Nobelio premijos laureato Henryk Sienkiewicz mirties metines Vadaktai – Sidabravas - 2016.

Bus daugiau...

 • DSCF6234
 • DSCF6251
 • DSCF6266
 • DSCF6287
 • DSCF6297
 • DSCF6331
 • DSCF6343
 • DSCF6378
 • DSCF6407
 • DSCF6418
 • DSCF6434
 • DSCF6464
 • DSCF6474
 • DSCF6523
 • DSCF6564
 • DSCF6577
 • DSCF6587
 • DSCF6598
 • DSCF6621
 • DSCF6656
 • DSCF6657
 • DSCF6662
 • DSCF6673
 • DSCF6693
  

Ričardas Jankauskas

 

 

Free Joomla! template by Age Themes