Nauji ryšiai – naujos galimybės

Lietuvos ir Lenkijos ryšiai daugybę metų aptarinėjami ir analizuojami.  Ir anksčiau, ir dabar  stengiamasi išlaikyti pagarbą abiejų tautų tradicijoms, tautinėms tapatybėms ir politiniam savarankiškumui. Šiandien mes džiugiai primename: dar turime ir šventąjį, kuris jungia Lietuvos ir Lenkijos tautas. Tai šventasis Kazimieras.

Simboliška, kad Lietuvoje yra tik dvi mokyklos, turinčios  garbingą jaunimo globėjo vardą: Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla (direktorė Palmira Talijūnienė)  ir lenkiška Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla (direktorė Mečislava Petkevič).

Abi šios ugdymo įstaigos yra šiuolaikiškos, demokratiškos, aprūpintos moderniomis informacinėmis technologijomis. Jos  abi siekia užtikrinti aukštą švietimo ir kultūros lygį, ugdo laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę. Mokyklas sieja ir Credo: „Tikėk, tobulėk pats ir leisk tobulėti kitam. Dialogas, dėkingumas, džiaugsmas”. Visa tai yra šiuolaikiška ir atitinka šv. Kazimiero dvasią.

Kovo 4 dieną, per Kazimierines, Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos delegacija, vadovaujama mokyklos direktorės Palmiros Talijūnienės, pakviesta Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos direktorės, nuvyko pasveikinti šv. Kazimiero vardo suteikimo dešimtmečio proga, užmegzti draugiškus ryšius tarp  mokyklų, turinčių tą patį dangiškąjį globėją šv. Kazimierą. Stebėjome mokinių spektaklį, klausėmės jų dainų, gėrėjomės šokiais. Nuoširdus bendravimas, pokalbiai su Vilniaus rajono valdžios atstovais, mere Marija Rekst, Seimo nariu Leonardu Talmontu, svečiais iš kaimyninės Lenkijos, mokyklos mokytojais ir moksleiviais paliko gražiausius įspūdžius.

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos direktorė P.Talijūnienė pakvietė šios mokyklos vadovę ir mokinius 2016 m. balandžio 21 dieną aplankyti mūsų mokyklą ir drauge su Kauno Švietimo skyriumi, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Lietuvos šv. Kazimiero ordinu bei Vytauto Didžiojo universitetu dalyvauti  šalies pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokytojų ir 5–10 klasių mokinių konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ bei kūrybinių darbų parodoje – konkurse.

Šių eilučių autorė, viena iš delegacijos dalyvių, be galo džiaugiasi, kukliai prisidėjusi prie šios iniciatyvos ir ateityje tikisi abipusio brandaus ir vaisingo bendradarbiavimo. Abi mokyklos jau pradėjo kurti bendravimo erdvę šv. Kazimiero dvasios šviesoje. Tebūnie ji Apvaizdos vedama... Tebūnie nauja galimybė bendrauti ir bendradarbiauti.

 • DSCF9733
 • DSCF9738
 • DSCF9756
 • DSCF9763
 • DSCF9774
 • DSCF9779
 • DSCF9782
 • DSCF9786
 • DSCF9790
 • DSCF9800
 • DSCF9805
 • DSCF9813
 • DSCF9834
 • DSCF9842
 • DSCF9845
 • DSCF9848
 • DSCF9854
 • DSCF9856
 • DSCF9859
 • DSCF9867
 • DSCF9870
 • DSCF9871
 • DSCF9877
 • DSCF9885

Leonija Petrauskaitė

 

 

Free Joomla! template by Age Themes