Jėzaus Širdies atlaidai Vandžiogaloje

DSCF4840Tautiečiai, piligrimai iš Kauno, Jonavos, Kėdainių nuo ankstyvo ryto rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Čia šiandien šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Iškilmingas Šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Susirinkę į atlaidus maldininkai ir piligrimai meldėsi tardami šiuos žodžius:    

„Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.”

Trumpam grįžkime ir prisiminkime senesnius praėjusius laikus, kada Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Jėzaus Širdies atlaidai buvo švenčiami tris dienas, pradedant penktadienį ir baigiant sekmadienį. Visi susirinkę į atlaidus net netilpdavo bažnyčioje. Daugelis būriavosi šventoriuje, dalis jų keliais eidavo aplink bažnyčią, nes apeiti keliais bažnyčios viduje apie didįjį altorių, kuriame yra stebuklais ir malonėmis garsėjanti Kristaus Kančia, buvo sudėtinga. Norinčiųjų tai padaryti eilė nusidriekdavo nuo pat pagrindinių bažnyčios durų. Ir tai nieko nestebino. 1796 metais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo įsteigta Jėzaus Širdies Brolija, kuri buvo gavusi popiežiaus Pijaus VI indultą, suteikiantį visuotinus amžinuosius atlaidus Brolijos nariams. Brolijai priklausė daugiau negu du tūkstančiai narių ne vien iš Vandžiogalos krašto, bet ir iš Kauno, Jonavos, Kėdainių. Todėl Jėzaus Širdies atlaidai buvo gausiai lankomi. Švč. Trejybės bažnyčia buvo traukos centras mūsų krašte.
Deja, šiais laikais tuo pasigirti negalime… Bet turime viltį ir meldžiamės į Švenčiasiąją Jėzaus Širdį, prašydami žmonėms atsivertimo.

 • DSCF4730
 • DSCF4732
 • DSCF4734
 • DSCF4737
 • DSCF4786
 • DSCF4801
 • DSCF4803
 • DSCF4810
 • DSCF4812
 • DSCF4817
 • DSCF4821
 • DSCF4825
 • DSCF4830
 • DSCF4833
 • DSCF4840
 • DSCF4846
 • DSCF4849
 • DSCF4861
 • DSCF4871
 • DSCF4880
 • DSCF4881
 • DSCF4884
 • DSCF4900
 • DSCF4907
 • DSCF4917
 • DSCF4925
 • DSCF4932


Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes