Švč. Mergelės Marijos – Lenkijos karalienės - ir Gegužės 3 Konstitucijos garbei

DSCF3816Jau švenčių išvakarėse, šeštadienį, tradiciškai kaip kasmet Lietuvos Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko iniciatyva ant žinomų tautiečių kapų buvo sodinamos gėlės...

Sekmadienį, gegužės 3 dieną, nuo pat ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vietos gyventojai, atvažiavo tautiečiai iš Kauno, Jonavos ir gretimų apylinkių. Susirinkusieji kartu su bažnyčios lenkų giesmininkais dar gerą pusvalandį prieš Šv. Mišių pradžią lenkiškai giedojo giesmes, skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei.

Devintą valandą prasidėjo iškilmingos Šv. Mišios lenkų kalba Švč. Mergelės Marijos - Lenkijos karalienės - ir Gegužės 3 Konstitucijos, Lenkijos nacionalinės šventės, garbei. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Didžioji dalis svečių dalyvavo ir dešimtos valandos mišiose. Jos buvo aukojamos minint Motinos dieną. Daugumos jų motinos seniai jau ilsisi įvairiose Vandžiogalos parapijos kapinėse.

Vandžiogalos Lenkiškoji biblioteka, papuošta abiejų tautų vėliavomis, visą sekmadienį iki pat vakaro priiminėjo svečius, ne tik pakviestuosius, bet ir atsitiktinius, kurie vyko pro šalį ir susidomėję užsuko, visi buvo pavaišinti taure vyno, pakėlė tostą už Lenkijos nacionalinę šventę – Gegužės 3 Konstituciją, už Lenkijos ir Lietuvos gerovę Europoje. Visiems tai labai patiko. Daugelis dėkojo Lietuvos Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkui Ričardui Jankauskui už jo veiklą organizuojant šventes, garsinant Vandžiogalą ne tik Lietuvoje, Lenkijoje, bet ir Europoje. Taip pat dėkojo jam už pakelės kryžiaus, stovinčio netoli Lenkiškos bibliotekos, sutvarkymą, kryžiaus, kuris buvo pasmerktas visiškam sunykimui, restauravimą. Šis kryžius dabar puošia centrinę miestelio gatvę, o Nukryžiuotasis laimina visus žmones.

 • DSCF3760
 • DSCF3770
 • DSCF3776
 • DSCF3794
 • DSCF3797
 • DSCF3808
 • DSCF3811
 • DSCF3816
 • DSCF3818
 • DSCF3821
 • DSCF3824
 • DSCF3827

Leonija Petrauskaitė

Free Joomla! template by Age Themes