Lenkai šventė Lenkijos Nepriklausomybės dieną

2010 PLnepriklausomybeŠeštadienio vakarą į Vandžiogalos Švenčiausios Trejybės bažnyčią ir šventorių gausiai rinkosi vietiniai lenkai, taip pat svečiai iš Kauno, Kėdainių ir kitų aplinkinių vietovių švęsti Lenkijos Nepriklausomybės 92–ųjų metinių. Pagerbdami šventoriuje palaidotus lenkus, kurie įnešė žymų indėlį kovose už Lenkijos ir Lietuvos nepriklausomybę, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje konsulas Piotr Wdowiak ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas padėjo vainiką prie 1863-ųjų metų vieno iš sukilimo vadovų Artur Miłosz kapo. Taip pat buvo prisiminti ir kiti sukilimo dalyviai, palaidoti šventoriuje. Ceremonijoje dalyvavo kunigai iš Lenkijos Stanisław Draguła (Vroclavas), Jacek Nogowski (Węgorzowa) ir Oskaras Petras Volskis (Vandžiogala), Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje konsulas Piotr Wdowiak, vienas iš „Solidarność“ Lenijoje kūrėjų istorijos profesorius Bohdan Ciwinski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilniaus rajono LLS skyriaus pirmininkas Michał Treszczyński, Kėdainių LLS skyriaus „Lauda“ pirmininkė Irena Duchowska, Vandžiogalos seniūnas Marius Norvaiša ir Vandžiogalos LLS skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas. Kunigas kan. Stanisław Draguła kalbėjo apie dviejų tautų – lenkų ir lietuvių – ilgą laiką drauge kurtą istoriją, pakilius istorijos laikotarpius, apie laisvės ir valstybingumo idėjų kainą ir jų branginimą mums ir ateinančioms kartoms (kalbą vertė R.Jankauskas). Buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės .

Bažnyčioje buvo aukotos Šv. Mišios. Pagal tradiciją jos aukojamos už žuvusius ir mirusius lenkus, palaidotus čia, pas mus, ir visame pasaulyje. Šv. Mišias aukojo kunigai Jacek Nogowski ir Stanisław Draguła. Giedojo choras „Ojczyzna“(Lenkija). Ne vienam Šv. Mišių dalyviui akyse sužibo ašaros.

Iš bažnyčios šventės dalyviai patraukė į Vandžiogalos kultūros centrą. Salė papuošta dviejų valstybių simboliais. Abiejų tautų himnus visi išklausė atsistoję. Ekrane pasirodė sveikinimas su švente. Buvo demonstruojama vizualinė medžiaga apie Lenkijos valstybingumo raidą. Medžiagą demonstravo ir išsamiai komentavo geras Vandžiogalos lenkų bendruomenės bičiulis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Michał Treszczyński. Už šią edukacinę programą visi jam liko labai dėkingi.

Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje konsulas Piotr Wdowiak įteikė Lenkų kortą dar šešiems asmenims, vertiems ją turėti. Jauna skaitovė Ernesta Džiovalaitė skaitė savo močiutės sukurtą eilėraštį „Wędziagola“. Vandžiogalos seniūnas Marius Norvaiša savo ir rajono mero Valerijaus Makūno vardu sveikino Vandžiogalos lenkų bendruomenę ir jos pirmininką Ričardą Jankauską Lenkijos Nepriklausomybės 92-ųjų metinių proga ir įteikė jam sveikinimo raštą.

Toliau šventinį koncertą pradėjo choras „Ojczyzna“. Skambėjo patriotinės ir kovų metų dainos, kurias keitė skaitomos eilės Nepriklausomybės tematika. Koncerto pabaigoje pasirodė moterų duetas iš Lapių (Kauno raj.), dainuojantis lenkiškai. Jis išjudino salę šokiui. Prasidėjo vaišės ir šokiai, kurie tęsėsi ne vieną valandą.

 • P1020931
 • P1020932
 • P1020933
 • P1020936
 • P1020939
 • P1020942
 • P1020961
 • P1020976
 • P1020980
 • P1020986
 • P1020992
 • P1020996
 • P1020998
 • P1030001
 • P1030003
 • P1030004
 • P1030005
 • P1030006
 • P1030017

Free Joomla! template by Age Themes