Kviečiame prisiminti ir minėti

Paskutinį liepos mėnesio sekmadienį prisiminsime ir pagerbsime tautiečius, Vandžiogalos krašto gyventojus, dalyvavusius 1863-1864 metų sukilime. Jie krito kovose už Tėvynės laisvę, buvo ištremti į Sibiro platybes. 

Minėsime ir 140-ąsias Aleksander Chmielewski (1814-1882) mirties metines. Aleksander Chmielewski – aktyvus 1863-1864 metų sukilimo dalyvis, lenkų poetas,  kultūros veikėjas, aktyvus baudžiavos naikinimo šalininkas, sukilėlių valdžios paskirtas Kauno gubernijos vaivada. Jis buvo suimtas, ištremtas į Sibirą, grąžintas atgal ir karo lauko teismo Kaune nuteistas mirti pakariant. Vėliau mirties bausmė pakeista tremtimi ilgiems metams Sibire, atimtos pilietinės teisės, konfiskuotas visas turtas.

Po tremties A.Chmielewski grįžo į Vandžiogalą, mirė žmonos Boreko dvarelyje  ir yra palaidotas Vandžiogalos šventoriuje.

Liepos 31 dieną, sekmadienį, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje visus nuoširdžiai ir gausiai kviečiame dalyvauti istorinės atminties renginyje „Prisimename ir minime 1863-1864 metų sukilimo dalyvius“.

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba, giedos choras „Ojczyzna“ (Węgorzewo, Lenkija).

10.00 val. - šv. Mišios lietuvių kalba.

Po mišių šventoriuje, prie sukilimo dalyvių kapų, skambės svečių choro atliekami religiniai, patriotiniai kūriniai ir „Viešpaties Angelo“ malda.

Kviečiame dalyvauti!

  • DSCF3436
  • DSCF3445

R. Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes