Vandžiogalos lenkai švenčia Lenkijos Nepriklausomybės 93-ąsias metines ir Česlovo Milošo jubiliejinių metų pabaigą

2011 lenkijosnepriklausomybeVandžiogala. Ankstyvas lapkričio 12-osios rytas. Švč.Trejybės bažnyčia. Plazda abiejų tautų vėliavos. Šventoriaus prieigose didelis poeto Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo portretas su užrašu 1911-2011. Plačiai atidaryti šventoriaus vartai visiems geros valios žmonėms: piligrimams, svečiams iš aplinkinių vietovių, Vilniaus, užsienio – visiems, norintiems dalyvauti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus organizuotoje šventėje, skirtoje Lenkijos Nepriklausomybės 93-osioms metinėms ir Nobelio premijos laureato poeto Česlovo Milošo jubiliejinių 100-ųjų metų pabaigai pažymėti.

10 valanda. Į Vandžiogalą įvažiuoja XI tarptautinio Katynės reido dalyvių motociklininkų, pasipuošusių emblemom su baltu ereliu, kolona, atvyksta Lenkijos Ambasados konsulas Piotr Wdowiak, Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka, Vroclavo universiteto delegacija vadovaujama profesoriaus Zdzisław Julian Winnicki, Vilniaus rajono tarybos narys istorikas Michal Treszczyński, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto docentas daktaras Rūstis Kamuntavičius, lenkų medijų radijo, televizijos žurnalistai.

Prasideda Šv.Mišios Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčioje. Mišias aukoja kunigas hm. Dariusz Stańczyk. Iškilminga procesija Katynės reido dalyviai pagarbina malonėmis garsų Vandžiogalos Nukryžiuotąjį ir prie Jo kojų paaukoja savo kelionės vargus, dėkoja, kad atvyko čia, ir prašo palaimos reido dalyviams ir visiems čia esantiems. Mišiose gieda choras „Pogranicze“. Pasibaigus maldoms, visi šventės dalyviai patraukia į šventorių, kur padedami vainikai ant poeto Nobelio premijos laureato Č.Milošo šeimos kapų nuo Lenkijos Ambasados ir Vandžiogalos seniūnijos, uždegamos žvakės. Čia taip pat buvo prisiminti visi čia tame šventoriuje nekropolyje palaidoti 1863-ųjų metų sukilimo dalyviai ir visi, kovoję už abiejų tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Šventė persikelia į Vandžiogalos kultūros centrą. Šių eilučių autorius pristato visus garbingus svečius, susirinkusius į šventę. Nuskambėjus abiejų tautų valstybiniams himnams, visi įdėmiai išklauso ir peržiūri medžiagą apie šią istorinę datą, kurią puikiai perteikia ir parodo vandžiogaliečių bičiulis istorikas Michał Treszczyński. Šventės proga išklausomi šventiniai sveikinimai iš Lenkijos Ambasados, kuriuos perskaito konsulas Piotr Wdowiak, o Kauno rajono mero Valerijaus Makūno šventinius sveikinimus Lietuvos lenkų Vandžiogalos skyriaus nariams perduoda ir perskaito seniūnas Vytautas Šniauka...

Scenoje pasirodo mūsų svečiai kalniečiai iš Čekijos, mūsų bičiuliai, dainų ir šokių ansamblis „Oldrzychowice“ (vad. Marek Grycz“, kuris dovanoja vandžiogaliečiams puikų trijų dalių čekų folkloro spektaklį – koncertą... Scenoje – mūsų kaimynai, geri draugai iš buvusiųjų jotvingių žemių (dabar Lenkija) Šypliškių su charizmatišku vadovu Józef Murawski ir ansambliu „Pogranicze“. Šis ansamblis yra vienintelis preciziškai išsaugojęs tą paribio lenkų ir lietuvių tautų folklorą. Vandžiogaliečiai ir svečiai nuoširdžiai dėkoja svečių ansambliams už jų puikius pasirodymus.

Šventė tęsiasi… Vaišės, pokalbiai prie kavos puodelio. Daug interviu, komentarų žiniasklaidai. XI tarptautinio Katynės reido dalyviai, pravažiavę apie 6.000 kilometrų, aplankę daug žinomų istorinių vietų Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Lietuvoje, susitikę su daugybe žmonių, pas mus Vandžiogaloje po šventinių iškilmių panoro pasilikti ir pabendrauti su čia gyvenančiais tautiečiais, padiskutuoti apie kontraversiškai suvokiamą Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo pasaulį, sužinoti apie jo giminės šaknis čia, Vandžiogaloje. Žvakių šviesoje iki vėlumos, skambant gitarai ir patriotinėms dainoms, pokalbiuose ir diskusijose sutarta, kad turime būti, kaip tie simboliai – votai prie malonėmis garsaus Vandžiogalos Nukryžiuotojo su padėkomis už gerų santykių atgaivinimą tarp Lietuvos ir Lenkijos tautų ( jie buvo pakabinti 1938- aisiais metais 1863-ųjų metų sukilimo dalyvių anūkų ir taip pat Milošo šeimos padėkos ženklai...) Jie primena mums tuos atgarsius, vaizdinius ir anų laikų esmę ir yra aprašyti Henriko Sienkievičiaus trilogijoje „Potvynis“. Iš šių vietovių, Pakaunės, Laudos, žmonės meldėsi Jasna Guroje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo, prašydami laisvės ir ramybės abiejų tautų žmonėms... Ir po tiek amžių čia, Vandžiogaloje, prie malonėmis garsėjančio Kristaus kančios kryžiaus mes visi vėl susirinkome... Tikėjimas, malda ir meilė Tėvynei mus vienija...

 • 2006_03280025
 • 2006_03280029
 • 2006_03280031
 • 2006_03280038
 • 2006_03280042
 • 2006_03280045
 • 2006_03280046
 • 2006_03280051
 • 2006_03280052
 • 2006_03280061
 • 2006_03280062
 • 2006_03280091
 • P1040963
 • P1040969
 • P1040971
 • P1040973
 • P1040982
 • P1040992
 • P1050011
 • P1050062
 • P1050067
 • P1050071
 • P1050072
 • P1050075

Ričardas Jankauskas,
Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus Pirmininkas

Jums negalima įvesti naujo komentaro. Norint komentuoti reikia užsiregistruoti.

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo ZPL 180x150
logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes