Žolinių atlaidai

2012zolineRugpjūčio 12 d. Vandžiogalos bažnyčioje kaip niekada iškilmingai ir šventiškai buvo švenčiami Žolinių atlaidai. Atnaujintoje ir išgražėjusioje prezbiterijoje, prie sutvarkyto altoriaus 9 val. buvo aukojamos šv.Mišios lenkų kalba, o 10 val. - senąja katalikų liturgija, atliekant sakraliąją polifoniją. Lenkų pamaldose giedojo choras iš Šalčininkų.

Šių metų šventę pagerbė svečiai iš ES ir Lietuvos parlamentų: Woldemar Tomaszewski ir Michal Mackiewisz. Parlamentarai po pamaldų tarė sveikinimo žodį vietos lenkų bendruomenei ir klebonui. Prieš atlaidų procesiją buvo giedama M.Marijos litanija lenkų ir lietuvių kalbomis. Vėliau, gausiai parapijiečių miniai lydint Švč.Sakramentas apneštas aplink bažnyčią. Šiais metais procesijoje dalyvavo kaip niekada gausus ir gražus mergaičių - gėlių barstytojų būrys.

Žolinių atlaidų metu Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebonas šventė ir savo kunigystės dešimtmetį. Jį pasveikino abiejų parapijų atstovai, įteikdami naujai pasiūtą liturginį kunigo rūbą - albą. ES parlamentaras  Tomaszewski dovanų klebonui įteikė naują Mišių kieliką. Šios dvi dovanos labiausiai atspindi kunigo pašaukimą: skleisti šventumą ir aukoti Kristaus paliktą ir įsakytą šv.Mišių auką, per kurią toliau vyksta išganymo darbas. Šios dovanos be galo palietė klebono jausmus, pranašiškai patvirtindamos ir primindamos kunigystės tikslus.

Pabaigos žodyje klebonas padėkojo už sveikinimus, pasidžiaugė, kad tiek daug ir garbingų piligrimų atvyko į atlaidų iškilmes, kad dėka parapijiečių solidarumo pavyko sutvarkyti bažnyčios prezbiteriją ir atnaujinti altorių. Yra vilties, kad kadaise garsi bažnyčia vėl atgims.

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, visus į šventę sukvies Kryžiaus išaukštinimo minėjimas ir Vandžiogalos malonėmis garsaus Kryžiaus sugrąžinimas iš daugiau kaip 8 mėnesius vykdytos restauracijos. Nukryžiuotojo statula bus patalpinta ant autentiško, už altoriaus rasto kryžiaus, kuris kažkur 1935 m. buvo pakeistas nauju, prie altoriaus stiliaus priderintu kryžiumi.

 • zoline
 • zoline2
 • zoline3
 • zoline4
 • zoline41
 • zoline5
 • zoline51
 • zoline6
 • zoline7
 • zoline8
 • zoline9
 • zolines10
 • zolines11
 • zzoli5
 • zzolin11
 • zzolin12
 • zzolin13
 • zzolin18
 • zzolin21
 • zzolin4

Free Joomla! template by Age Themes