Skaudžios istorijos atgarsiai

parduotDSCF3754Seniau Vandžiogalos miestelio kapinėse, tarp priešais bažnyčią esančios turgaus aikštės ir Kauno gatvės kampo, stovėjo senas žydų namas. Jame - smulkių manufaktūrinių prekių parduotuvėlė (viena iš 17 tarpukariu veikusių žydų parduotuvių Vandžiogaloje). Nuo seno parapijos tikintieji norėjo tą žemės sklypelį ir namą nupirkti ir prijungti prie senųjų kapinių. Deja, su sklypo ir namo savininku susitarti vis nepavykdavo. Po 1941 metų holokausto, praūžusio per Vandžiogalos miestelį, žydų nebeliko... Nebeliko ir daugiau nei 70 sklypų ir namų savininkų... Senasis žydų namas kapinių kampe liko be savininko...

Minimas namas jau 1949 metais Vandžiogalos valsčiuje įkurto kolūkio buvo nusavintas. Kadangi namas senas, begriūvantis ir be savininko, tai 1958 metais jis buvo to paties kolūkio nugriautas. Kolūkio ir Vandžiogalos D.Ž.D. Tarybos vykdomojo komiteto vadovai turgaus aikštę ir žydų sklypą kapinėse planavo paversti skveru. Tikintieji parapijiečiai lenkai, tikrieji miestelio patriotai, nesutiko ir pareikalavo, kad šis sklypas būtų prijungtas prie kapinių teritorijos.

Vietos sovietinės valdžios atstovams tai labai nepatiko. Jie uoliai vykdė sovietines direktyvas. Vandžiogaloje jie atėmė bažnyčiai priklausančius 25 hektarus žemės, nacionalizavo visos parapijos pastatus. Taip pat norėjo Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje įrengti grūdų sandėlį, nes ką tik susikūręs sovietinis kolūkis neturėjo kur supilti savo „gausaus“ derliaus. Ir tada Vandžiogalos lenkai, tikintieji, pasakė, kad jie pasiruošę ginti – neatiduoti savo senosios, stebuklais garsėjančios šventovės tokiems bedieviams išniekinti. Atsidavę žmonės nepabijojo represijų ir tremties. Šis akibrokštas vietinės komunistinės valdžios neliko neįvertintas:į Sibirą ištremtas parapijoje patarnavęs vikaras. Niekas iki šios dienos iki galo nenumano, kiek už šią „nuodėmę“ buvo ištremta tikinčiųjų... Žinome tik, kad 1941 – 1953 metais daugiau nei 250 Vandžiogalos parapijos gyventojų, visiškai nekaltų, atsidūrė Sibire, ir beveik visi jie buvo lenkai.

Štai tokios miestelio istorijos, tokia statistika liudija ir dar kartą parodo, kas buvo tikrieji šio krašto ir miestelio patriotai.

  • DSCF3696
  • DSCF3754
  • DSCF9816
  • DSCF9819
  • DSCF9821
  • DSCF9843
  • DSCF9845

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes