Per praeitį – į dabartį

kaisiadDSCF9077Po iškilmingų 1863-1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių laidotuvių Rasų kapinėse Vilniuje kitos dienos, šeštadienio, rytą, vandžiogaliečiai vėl susitiko su savo bičiuliais Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tiltas” katalikiškos organizacijos nariais ir jos vedliais, aktyviais visuomenininkais kaišiadoriečiais gydytojais Virginija ir Ąžuolu Sutkais. Kartu atvyko ir draugai iš Lenkijos Varmijos – Mazūrijos vaivadijos Lidzbarski apskrities Kiwity seniūnijos Krekole miestelio visuomeninės organizacijos „Łańcuch wzajemności“ atstovai kartu su pirmininku Ryszard Przytuła. Šį bičiulių susitikimą ir pažintinę ekskursiją mielai sutiko vesti, pasakoti ir vertėjauti Kauno Arkivyskupijos Apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Ekskursija prasidėjo Salių kaime prie Kauno, Pelėžirnio tako name nr.79, kur yra įsikūręs pogrindinės spaustuvės muziejus, šiuo metu priklausantis Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui. Sovietmečiu, 1978-1981 metais, šios sodybos šeimininkas Vytautas Andziulis ir jo bendražygis Juozas Bacevičius įrengė pogrindinę spaustuvę „ab“. Ji yra unikali tuo, kad buvo įrengta slėptuvėje po Andziulių namu kolektyviniuose soduose Salių kaime. Tai vienintelė tokia slėptuvė Lietuvoje: per visą gyvavimo laikotarpį jos neaptiko sovietų saugumas. Iš jos pogrindiniai leidiniai pasklisdavo tūkstantiniais tiražais. Pogrindinę spaustuvę ir įrengimus parodė ir apie jos veiklą sovietmečiu papasakojo spaustuvės įkūrėjo žmona ir bendražygė Birutė. Jos pasakojimą į lenkų kalbą mūsų bičiuliams vertė vyskupas Algirdas. Atsisveikinę su pogrindinės spaustuvės šeimininkais, vykome į Kauno senamiestį.

Ekskursijos vadovas ir gidas vyskupas Algirdas pakvietė pasižvalgyti po Kauno Arkivyskupijos kuriją ir apžiūrėti Kauno arkivyskupo metropolito rūmus. Jis parodė rūmų sales, koplyčią, papasakojo jų istoriją, kalbėjo apie čia vykusius svarbus susitikimus ir jų garbingus svečius: popiežių šv.Joną Paulių II ir popiežių Pranciškų. Visi ekskursijos dalyviai užkopė ir ant rūmų stogo, nuo kurio į visas keturias puses atsivėrė nepakartojama Kauno senamiesčio panorama, bažnyčių bokštų grožis ir upių santaka. Apžiūrėję rūmus, aplankėme seną restauruojamą, grįžtančią į gyvenimą unikalią erdvę – Šv.Jurgio kankinio (pranciškonų) bažnyčią. Čia, po aukštais bažnyčios skliautais, iškilmingai, galingai ir tauriai suskambėjo Švč. Mergelės Marijos džiaugsmo giesmė „Magnificat“, kurią lotynų kalba sugiedojo ekskursijos vadovas - Arkivyskupijos Apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Pabuvojome ir visai šalia Nemuno esančioje seniausioje Kauno gotikinėje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, aplankėme ir Šv.Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, gražėjančią ir stebinančią atsinaujinančiais ir auksu tviskančiais altoriais.

Prasmingai, įdomiai, maldingai ir maloniai bičiuliaujant prabėgo šeštadienio laikas. Tokie susitikimai, įvykiai, žmonės turtina krikščioniškąją visuomeninę veiklą, turtina pačius žmones.

 • DSCF8914
 • DSCF8920
 • DSCF8922
 • DSCF8924
 • DSCF8938
 • DSCF8949
 • DSCF8950
 • DSCF8953
 • DSCF8963
 • DSCF8966
 • DSCF8972
 • DSCF8975
 • DSCF8979
 • DSCF8989
 • DSCF9017
 • DSCF9020
 • DSCF9022
 • DSCF9024
 • DSCF9030
 • DSCF9032
 • DSCF9047
 • DSCF9050
 • DSCF9056
 • DSCF9059
 • DSCF9075
 • DSCF9077
 • DSCF9078
 • DSCF9084
 • DSCF9090
 • DSCF9092
 • DSCF9094

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes