Istorinės Atminties maršas Vandžiogaloje

niepodlDSCF7787Sekmadienį, lapkričio 10 dieną, Vandžiogaloje vyko iškilmingas 101-ųjų Lenkijos Nepriklausomybės metinių minėjimas. Nepriklausomybės minėjimo „Istorinės Atminties maršo“ organizatorius – Vandžiogalos Lietuvos lenkų sąjungos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas.

Nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalą rinkosi šventės dalyviai ir svečiai. Iš Lenkijos Priekarpatės vaivadijos atvyko jaunimo pučiamųjų orkestras OSP Majdan Sieniawski - orkestro direktorius Zdzisław Sęk, kapelmeisteris Michał Rydzik, taip pat šios vaivadijos Przeworsko apskrities Adamόwka gminos delegacija su savo seniūnu (wόjt) Edward Jarmuziewicz. Į šventę atvyko ir mūsų bičiuliai iš Vilniaus ir Kauno.

 

9.00 valandą prasidėjo Šv. Mišios lenkų kalba mirusiųjų intencija ir padėka už didį stebuklą ir Dievo dovaną lenkų tautai – valstybės nepriklausomybę. Šv. Mišias aukojo Vandžiogalos parapijos klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Per Šv. Mišias grojo pučiamųjų orkestras iš Lenkijos.

Pasibaigus pamaldoms Nepriklausomybės šventės „Istorinės Atminties maršo“ organizatoriai drauge su sekmadieninės Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniais, svečiais, vietiniais gyventojais, liaudies kapelijos „Senjorai“ (vad. Jeronimas Černis) dainininkais patraukė senojo šventoriaus link. Šių eilučių autoriaus vedami visi pasuko 1863 metų Sausio sukilimo dalyvių, jų rėmėjų, legionierių ir kitų šio krašto patriotų kapų link. Tai tie žmonės anais rūsčiais kovų už tautos nepriklausomybę metais įnešė svarų indėlį ir paaukojo savo gyvybę ant laisvės aukuro. Apie juos, 1863 metų Sausio sukilimo dalyvius, sustojus prie Chmielevskių, Vilkevičių, Gorskių, Dackievičių, Karsnickių, Milošų ir kitų lenkų giminių kapų, išsamiai pasakojo šių eilučių autorius. Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai padėjo gėlių, uždegė žvakes, o ansamblis „Senjorai“ dainavo patriotines dainas. Svečiai iš Lenkijos, jaunimo pučiamųjų orkestras ir visi šventės dalyviai išsirikiavę, skambant maršo muzikai, darnia kolona žygiavo miestelio gatvėmis.

Pirmasis sustojimas - prie šarvojimo salės, kur jau ilsėjosi tik prieš dieną mirusi aktyvi Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus narė, tikroji šio krašto patriotė, iš čia kilusi, čia ir atgulsianti amžinajam poilsiui Alina Bendžiuvienė. Visi maršo dalyviai tylos minute pagerbė jos šviesų atminimą. Pučiamųjų orkestras jos garbei sugrojo keletą gedulingų kūrinių. Esame dėkingi už šią akimirką, nes ji dar kartą priminė, kaip svarbu dorai, krikščioniškai gyventi, o reikšmingiausia – visada padėti kitiems, visada suprasti, visada suteikti vilties. Atrodo, kad Alina išėjo taip greitai, tarsi niekam nenorėdama leisti padėti jai. Iš tiesų ši stipri ir tauri Moteris mums dovanojo ne vieną gyvenimo pamoką...

Nuskambėjus žygio maršo melodijai šventinė eisena patraukė miestelio gatvėmis koplytstulpio link. Jis pastatytas 1863 metų Sausio sukilimo dalyviams, Ibėnų kaimo tragedijai atminti. Šis kaimas buvo sudegintas, kai kurie gyventojai pakarti, kiti ištremti į Sibirą. Plazdant Lenkijos ir Lietuvos vėliavoms prie koplytstulpio Ibėnų kaimo tragedijai atminti pučiamųjų orkestras sugrojo Lenkijos ir Lietuvos valstybinius himnus, sekmadieninės Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai padėjo gėlių, uždegė žvakes, visi sugiedojo keletą giesmių.

Lenkijos Nepriklausomybės 101- ųjų metinių šventinio minėjimo „Istorinės Atminties maršo“ dalyviai išvyko į Stankūnus, į kaimo turizmo sodybą „Banginis“, kur šventė tęsėsi toliau. Čia geras vandžiogaliečių bičiulis, Vilnijos krašto istorikas, lektorius, visuomenininkas Michał Treszczyński šventės dalyviams pasakojo ir rodė visą Lenkijos Nepriklausomybės istorijos raidą, įdomiai ir išsamiai. Visi susirinkusieji įdėmiai klausėsi istorijos paskaitos.

Pasibaigus oficialiajai daliai prasidėjo vaišės ir linksmybės. Puikų patriotinį šventinį koncertą surengė liaudies kapelijos „Senjorai“ muzikantai ir dainininkai. Jų atliekamos dainos ne vienam priminė jų vaikystės metais girdėtas dainas, kurias dainavo jų tėvai. Lenkijos Nepriklausomybės šventėje kartu linksminosi ir tautiečiai iš Lenkijos. Jie sakė, kad taip nuoširdžiai, kaip švenčia Vandžiogalos lenkai, ne visur švenčiama net Lenkijoje. Adamόwka gminos seniūnas (wόjt) Edward Jarmuziewicz šventės dalyvius apdovanojo dovanomis ir džiaugėsi tokiu šiltu susitikimu. Prieš išvykdami tautiečiai iš Lenkijos surengė atsisveikinimo pasirodymą. Gabus ir kūrybingas jaunimas jau kitais instrumentais puikiai grojo ir atliko populiariosios muzikos kūrinius ir dar labiau nustebino šventės dalyvius...

RĖMĖJAI

 • fundacja
 • senat
 • spolnota

Vandžiogaliečiai lenkai džiaugiasi didele, gražia Lenkijos Nepriklausomybės švente - „Istorinės Atminties maršu“ ir dėkoja visiems svečiams. Už šventės finansinę paramą vandžiogaliečiai nuoširdžiausiai dėkoja rėmėjams: fundacijai „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Lenkijos Respublikos Senatui (Senat Rzeczypospolitej Polskiej), fundacijai „Wspólnota Polska“ ir Lenkų bibliotekai Vandžiogaloje.

 • DSCF7649
 • DSCF7657
 • DSCF7662
 • DSCF7665
 • DSCF7672
 • DSCF7675
 • DSCF7689
 • DSCF7695
 • DSCF7708
 • DSCF7709
 • DSCF7711
 • DSCF7725
 • DSCF7727
 • DSCF7739
 • DSCF7758
 • DSCF7762
 • DSCF7767
 • DSCF7770
 • DSCF7780
 • DSCF7787
 • DSCF7793
 • DSCF7802
 • DSCF7805
 • DSCF7807
 • DSCF7808
 • DSCF7815
 • DSCF7823
 • DSCF7825
 • DSCF7831
 • DSCF7833
 • DSCF7852
 • DSCF7854
 • DSCF7862
 • DSCF7870
 • DSCF7876
 • DSCF7885
 • DSCF7927
 • DSCF7941
 • DSCF7964
 • DSCF7966

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes