Susitikimas su mokslinės ekspedicijos dalyviais

institDSCF3856Praeitą savaitę Kauno rajone bendrinės kalbos standarto zonoje vyko Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslinių darbuotojų tiriamoji ekspedicija. Tai pirmoji tokio formato šio centro mokslinė ekspedicija, tirianti vetinių kalbų įtaką bendrinei kalbai šiame krašte. Ekspedicijos darbuotojų tikslas – ištirti vietinių kalbų kontaktus Vandžiogalos, Domeikavos, Neveronių ir Lapių seniūnijose.

Mokslininkės – tyrėjos prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Laura Geržotaitė ir dokt. Simona Vyniautaitė rugpjūčio 12 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje susitiko su Vandžiogalos lenkų bendruomenės atstovais.

Mokslinės ekspedicijos vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė domėjosi vietos lenkų veikla. Vandžiogaliečiai lenkai nuoširdžiai ir atvirai atsakinėjo į klausimus, noriai pasakojo savo tėvų istorijas, išgyvenimus, patyrimus ir skriaudas čia, Pakaunės žemėje, dalijosi mintimis apie savo ateities vizijas ir kultūrinę veiklą neperspektyvia įvardintoje Vandžiogaloje. Prieita prie išvados, jog reikia judėti į priekį, su optimizmu žiūrėti į ateitį – juk gyvename Europoje. Būtina rodyti pozityvų pavyzdį ir šviesti žmones, dar sunkiai besivaduojančius iš praeities šmėklų šioje postsovietinėje erdvėje. Komunikavimas, kalbų žinojimas, kultūrų įvairovė, švietimas, krikščioniškos tradicijos turėtų būti šio krašto vystymo pamatas. To turėtumėme visi bendrai siekti...

Antrasis susitikimas vyko rugpjūčio 16 dieną Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g.26). Vandžiogaliečiai lenkai ekspedicijos mokslininkėms parodė Lenkų bibliotekoje sukauptą unikalią medžiagą, pasakojančią apie čia gyvenusius lenkus, jų tradicijas ir kalbą. Senosios knygos ir tarpukario nuotraukos, senųjų lenkų dainų tekstai byloja apie čia gyvenusius protėvius ir jų vartojamos lenkų kalbos ypatumus. Mokslo ir kultūros žmonės, atvykstantys iš Lenkijos ir viso pasaulio, džiaugiasi ir didžiuojasi Vandžiogaloje gyvenančiais savo tautiečiais, išlaikiusiais tradicijas, kultūrą, gimtąją kalbą.

Atsisveikindami Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro moksliniai darbuotojai dėkojo Vandžiogalos lenkams už suteiktą informaciją ir nuoširdų bendravimą.

 • DSCF3830
 • DSCF3834
 • DSCF3838
 • DSCF3842
 • DSCF3848
 • DSCF3856
 • DSCF4121
 • DSCF4126
 • DSCF4128
 • DSCF4133
 • DSCF4137

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes