Žolinė, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventė, Vandžiogaloje

1zolineDSCF3897Žolinės atlaidai Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė ne tik vietiniams gyventojams, bet ir jų svečiams, piligrimams. Taigi, ir praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 15 dieną, jau nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią su pievų gėlių puokštėmis rankose gausiai rinkosi vandžiogaliečiai, svečiai ir piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų. Dauguma jų kalbėjo ir bendravo lenkų kalba. Į Žolinės atlaidus atvyko ir žinomi mokslo žmonės, iš mūsų krašto kilusių garsių žmonių palikuonys, kurie tarsi iš naujo atranda savo protėvių žemę. Juos visus į Vandžiogalą traukia nuo amžių čia gyvenusių ir gyvenančių lenkų atmintis, dvasios bendrystė, išskirtinė šventovė, didelis noras dar ir dar kartą sugrįžti, susitikti ir atsiminti.

Jie,nors išsibarstę po didžiuosius Lietuvos ir plačiojo pasaulio miestus, išsaugojo tikėjimą ir gražias tradicijas.Jie kasmet dar randa laiko per Žolinę aplankyti Vandžiogalos bažnyčią ir net keliose parapijos kapinėse palaidotus savo brangiuosius mirusius, susitikti su giminėmis, pažįstamais, bendramoksliais, pabendrauti savo gimtąja kalba.
9.00 valandą Švč. Trejybės bažnyčioje vyko iškilmingos Šv. Mišios lenkų kalba, po jų – bendra Euharistinė procesija aplink bažnyčią, procesijos metu gėles barstė Sekmadieninės lenkų mokyklėlės mokinės, 10.00 val. - Šv. Mišios lietuvių kalba.
Vandžiogaliečiai lenkai dėkoja svečiams – trio „Hanki“ vadovei Renatai už nuostabų giedojimą Šv. Mišių lenkų kalba liturgijos metu, taip pat vargonininkei Jurginai už giesmes per Šv. Mišias lietuvių kalba. Visų į atlaidus susirinkusių maldininkų širdys buvo suvirpintos ir pakylėtos į Dangų. Dėkojame Sekmadieninės lenkų mokyklėlės mokytojai Leonijai, mokiniams bei jų tėveliams ir seneliams už dalyvavimą Šv. Mišių liturgijoje ir Eucharistinėje procesijoje. Taip pat dėkojame karitietei savanorei Zofijai už jos rūpestį ir auką – puikias gėles, kuriomis buvo papuošti visi bažnyčios altoriai.
Puiki, pakili nuotaika lydėjo Žolinės atlaidų Vandžiogaloje organizatorius, vietinius ir aplinkinius gyventojus, atvykusius svečius ir piligrimus. Vandžiogaliečiai lenkai ypač džiaugiasi, kad kasmet per Žolinę į Vandžiogalą atvyksta vis daugiau tautiečių. Ši sena graži tradicija Vandžiogaloje per Žolinės atlaidus susitikti tautiečiams, giminėms, artimiesiems, bendramoksliams, pažįstamiems ir piligrimams, viliamės, gyvuos ir ateityje.Tokie susitikimai papuošia daugelio širdis, dalija bendravimo dovanas, veda prisikėlimo link.

 • DSCF3863
 • DSCF3871
 • DSCF3878
 • DSCF3880
 • DSCF3897
 • DSCF3904
 • DSCF3908
 • DSCF3916
 • DSCF3922
 • DSCF3924
 • DSCF3925
 • DSCF3929
 • DSCF3931
 • DSCF3932
 • DSCF3935
 • DSCF3947
 • DSCF3952

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes