Įvykdyta misija

szwejkDSCF2295Susitikimai su tautiečiais Vandžiogaloje dar kartą primena, kaip svarbu yra išsaugoti gimtosios žemės atmintį ir pagarbą jos žmonėms. Vienas iš tokių išskirtinių susitikimų įvyko ir šią savaitę.
Po ilgesnės pertraukos vandžiogaliečius aplankė tautietis Zygmunt Szwejkowski. Šį kartą svečias iš Lenkijos atvyko drauge su savo sūnumi, marčia ir dviem anūkais. Tikslas kilnus – parodyti savo šeimos nariams jų protėvių žemę. Būdamas pusantrų metukų, 1948 metų gegužės 22 dieną iš Vandžiogalos parapijos Žiogaičių (Żagowicze) kaimo kartu su savo tėvu Juzefu, motina Valerija (merg. pav. Staševič), broliu Piotru ir tėvo motina Michalina (merg. pav. Ginelievič) jis buvo ištremtas į Sibirą, į Igarką (Krasnojarsko sritis).

Po tremties 1957 metais repatrijavo į Lenkiją. Dabar Zygmunt Szwejkowski su šeima gyvena šiaurės Vakarų Lenkijoje - Vakarų Pamario vaivadijoje, Bialogardo mieste.

Tautiečio paprašytas šių eilučių autorius mielai sutiko padėti svečiams šioje išskirtinėje kelionėje einant giminės pėdsakais. Labai nustebino tai, kad išgirdęs konkrečias datas ir vietas, šeimos galva stengdavosi savo jaunajai kartai priminti ir to istorinio laikotarpio kontekstą. Pats Zygmunt Szwejkowski 1946 metais yra pakrikštytas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje. Taip pat joje 1936 metais įvyko ir jo tėvų Juzefo ir Valerijos jungtuvės. Nuvykus į Žiogaičių (Żagowicze) kaimą, visus pasitiko mūsų gera pažįstama guvi senolė, šviesuolė, anų metų įvykių liudininkė, šio kaimo gyventoja Aliodija Jegiełłowicz-Zygmantienė. Susitikimo metu senolės pasakojimai sukūrė ne vieną įsimintiną akimirką. Ypatingai jautrias akimirkas išgyvenome nuvykę į vietą, kur buvo jų žemė, stovėjo gimtieji namai... Laukuose prie senojo vieškelio, kuris kažkada ėjo pro sunaikintą kaimą ir kuriuo NKVD pakalikai vežė šio kaimo žmones į Sibiro tremtį, susijaudinęs ir susigraudinęs mūsų tautietis, stovėdamas ant senojo vieškelio, su ašaromis akyse dėkojo Dievui, kad Šis jam leido atvykti ir atrasti tėvų žemę, dėkojo ir už tai, kad suspėjo savo šeimos nariams parodyti, iš kur jie kilę ir kur tos senosios giminės šaknys. „Aš savo misiją įvykdžiau, dabar man ramu,“ – ištarė didelę skriaudą patyręs Sibiro tremtinys Zygmunt Szwejkowski.

 • DSCF2220
 • DSCF2223
 • DSCF2233
 • DSCF2238
 • DSCF2246
 • DSCF2250
 • DSCF2257
 • DSCF2261
 • DSCF2265
 • DSCF2268
 • DSCF2279
 • DSCF2288
 • DSCF2295
 • DSCF2298
 • DSCF2302
 • DSCF2322
 • DSCF2323
 • DSCF2329
 • DSCF2330

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes