Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vandžiogaloje

nepriklDSCF9188Kovo 10 dieną, 10 val. prasidėjo pirmo gavėnios sekmadienio Šv. Mišių auka už Lietuvos Nepriklausomybę Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje. Mišias aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Šv. Mišių metu giedojo Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“.

Po Šv. Mišių moterų choras „Gynia“ Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje surengė šventinį koncertą čia susirinkusiems žiūrovams. Koncerto metu buvo skaitomos poetų B.Brazdžionio ir K.Genio eilės, skambėjo sutartinės ir šiuolaikiniai populiariosios muzikos kūriniai.

Pasibaigus šventiniam koncertui klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius dėkojo choristėms už puikų ir nuotaikingą pavasarišką koncertą. Bažnyčioje susirinkę žiūrovai negailėjo aplodismentų...

Tikintiesiems dar kartą primename, kad jau nuo praėjusio trečiadienio, Pelenų dienos, prasidėjo Gavėnia – krikščionių pasninko, atgailos, gerų darbų laikotarpis prieš Velykas, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai atminti. Katalikų bažnyčioje Gavėnios metu stengiamasi vengti bet kokių didesnių pasilinksminimų, pasninkaujama penktadieniais, griežtai pasninkaujama Pelenų dieną ir Didįjį penktadienį.

  • DSCF9188
  • DSCF9189
  • DSCF9196
  • DSCF9203
  • DSCF9204
  • DSCF9210
  • DSCF9211

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes