Parapijoje lankėsi Vilnijos krašto harcerai (sausio 22-23 d.)

... su savo vadovu, kun. Dariusz Stanczyk. Švč. Trejybės bažnyčioje jie buvo supažindinti su garsią praeitį turinčia šventove, žymiais žmonėmis, pasitarnavusiais šiam kraštui ir tėvynei ir palaidotais čia, šventoriuje. Apėję keliais aplink bažnyčios didžiajame altoriuje esantį nuo seno malonėmis garsėjantį Kristaus Kančios Kryžių, visi patraukė į šventorių prie 1863 – ųjų metų sukilimo dalyvių kapų.  Sekmadienio rytą Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčioje kun. Dariusz Stanczyk aukojo šv. Mišias lenkų kalba.

 

 

Free Joomla! template by Age Themes