Vandžiogalos bažnyčioje – antgamtinis reiškinys

Mindaugas Jackevičius,

www.DELFI.lt

Antgamtinis reiškinys, o gal perspėjimas apie gresiančią nelaimę? Tokią mįslę bando įminti Kauno rajono Vandžiogalos parapijos tikintieji ir klebonas, praėjusio sekmadienio Mišiose tapę keisto beldimo už altoriaus liudininkais. Tikinčiuosius išgąsdinęs beldimas Vandžiogaloje siejamas ir su amerikiečių dainininko Marilyn Mansono atvykimu koncertuoti į Kauną.

Nutikimas įvyko praėjusį sekmadienį bažnyčioje minint Devintines. „Tikras dalykas, buvome truputį išsigandę, ėjome tikrinti, kas ten darosi, tačiau jokių priežasčių neradome. Liko atviras klausimas, kas ten buvo. Beldė aiškiais, smarkiais vienas paskui kitą sekusiais smūgiais į altoriaus konstrukciją altoriaus nugaroje. Nežinome, nei kaip tai paaiškinti, nei ką daryti“, – DELFI kalbėjo Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų klebonas Oskaras Petras Volskis.

Beldimas pasigirdo Mišioms einant į pabaigą ir truko apie 15 sekundžių – pakankamai, kad visi išgirstų ir atkreiptų dėmesį. „Man pasirodė, kad ir altorius drebėjo, judėjo. Kas prie altoriaus buvo, vieni nubalo, kiti išsigando, kiti nuėjo. Tikrai nejaukiai pasijautėme“, – pasakojo antrus metus Vandžiogaloje klebonaujantis O. P. Volskis.

 

O. P. Volskis į bažnyčią pasikvietė statybininką, tačiau šis nieko įtartino nerado. Galiausiai klebonas apie nutikimą pasakojo egzorcistui. Šis iš vieno įvykio daryti išvadų nenorėjo.

Kaltas ir M. Mansonas?

Apie Vandžiogalos bažnyčioje galimai vykusį antgamtinį reiškinį DELFI pranešė parapijietis Ričardas Jankauskas. „Per trumpą laiką pasigirdo apie 10 vienas po kito sekusių smūgių į altoriaus konstrukcijas, kurio stiprumo sukeltą virpėjimą klebonas jautė padėtais ant altoriaus delnais. Paprašytas patikrinti, zakristijonas užėjo už altoriaus, tačiau nerado jokio nukritusio, palikto daikto, jokio lūžio ar kitokių aplinkybių, kurios galėjo lemti bildėjimą. Po pamaldų patikrinti nuėjo ir klebonas, bet taip pat nerado nieko, kas galėtų akivaizdžiai įrodyti stiprių smūgių priežastį: nei nusmukusių sienojų, nei naujų įplyšimų, nei įgriuvusių grindų, nei konstrukcinių pažeidimų“, – pasakoja R. Jankauskas.

Pasak R. Jankausko, apie šį įvykį buvo informuotas ir Lietuvos egzorcistų asociacijos prezidentas kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Jis teigė, kad reikėtų laiko ir naujų įvykių, kad įsitikintume, ar ir kokios dvasinės kilmės buvo šis bildėjimas, reikėtų nuodugniau pastudijuoti bažnyčios istoriją, pasidomėti, ar kada nors praeityje nėra įvykusi šventenybių profanacija.

„Kita vertus, pastaruoju metu nemažai žmonių kreipiasi į jį dėl slogios nuotaikos ir keistų įvykių prieš Marilyn Mansono atvykimą ir koncertą Kaune. Gali būti, kad Vandžiogalos altoriaus dundėjimas ir drebėjimas yra dar viena detalė bendrame fone, liudijanti, kokį blogio įsikūnijimą įsileidžiame“, – svarsto R. Jankauskas.

Klebonas O. P. Volskis nežino, ar keistą beldimą galima sieti su M. Mansonu.

„Galbūt, galbūt, bet pirmiausia bažnyčios pozicija natūralius dalykus aiškinti natūraliais būdais, ieškoti natūralių priežasčių, bet faktas, kad antgamtiniai dalykai paaiškinami tik antgamtiniu požiūriu. Negaliu drąsiai sakyti nei to, nei to“, – sakė O. P. Volskis. Klebonas ketina laukti beldimo pasikartojimų.

DELFI jau rašė, kad Nacionalinė egzorcistų asociacija praėjusią savaitę ragino saugoti žmones nuo Kaune koncertuosiančio roko žvaigždės M. Mansono. Anot egzorcistų, M. Mansonas yra Šėtono bažnyčios šventikas.

Linguojančios žvakės ir monstrancija išpranašavo holokaustą?

Pasak R. Jankausko, Vandžiogalos bažnyčioje jau kelis šimtmečius žinomas malonėmis garsus Kryžius. Šventovės istorijoje esą buvo ne vienas sunkiai paaiškinamas atsitikimas, išlikę 114 senųjų votų (votai – asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, dedamas viešoje maldos vietoje prašant dieviškųjų jėgų pagalbos – DELFI) liudija apie čia įvykusius išgijimo stebuklus, išklausytas maldas.

R. Jankausko teigimu, vietiniai senieji gyventojai ypač prisimena 1941-uosius, kai Vandžiogalos bažnyčioje ėmė linguoti altoriaus žvakės ir virpėti monstrancija. Tai tęsėsi kelias dienas. Pamatyti reginio rinkosi vietiniai ir apylinkių žmonės. Manyta, kad virpesius sukelia miestelio malūnas, todėl žydų tautybės savininkas jį sustabdė.

„Žvakių siūbavimui nesiliovus, nemažai miestelio žydų ėjo pasižiūrėti to keisto reginio ir kažkas iš jų prasitarė, jog šis ženklas liečia juos – esą didelė nelaimė kris ant jų galvų. Netrukus prasidėjo holokaustas ir apie 300 miestelio žydų buvo sušaudyta – vieni Vandžiogalos miškelyje, kiti prie Babtų“, – rašo parapijietis.

Kiti žmonės teigia, kad šis ženklas buvo pranašystė ateinančių sunkių laikų, tarsi Dievo piršto grūmojimas visiems tuomet gyvenusiems žmonėms. Pasak R. Jankausko, iš tikrųjų ne tik žydai, bet ir gausi lenkų bendruomenė buvo išblaškyta. Vieni žuvo, kiti ištremti į Sibirą, dar kiti slapstėsi nuo tremties, išvyko į Lenkiją.

Parapijiečio teigimu, bet kuriuo atveju kyla nerimas, kad kažką negerai darome. R. Jankauskas atkreipia dėmesį, kad bažnyčia jau 50 metų nematė remonto. Esą apleista bažnyčia gali nugriūti arba jos apleistumas išreiškia žmonių tyčiojimąsi iš Dievo.

Miestelyje stovinti medinė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčiap pastatyta 1830 m.

Skaitykite daugiau: http://pilietis.delfi.lt/news/vandziogalos-baznycioje-antgamtinis-reiskinys.d?id=58904541#ixzz1xZj2mJzD

Free Joomla! template by Age Themes