velinDSCF6428Visų šventųjų šventė
Lapkričio 1 d. (sekmadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės
Lapkričio 2 d. (pirmadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
                                        10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

ruduoDSCF6229Įpusėjus spaliui vandžiogaliečiai lenkai tradiciškai pradeda tvarkyti savo tautiečių amžinojo poilsio vietą – kapus senajame šventoriuje. Ruošdamiesi Visų šventųjų ir Vėlinių šventėms jie skuba nugrėbti lapus, nurinkti nuo kapų nuvytusias gėles.
Senasis šventorius sparčiai keičiasi: daugėja kapų, dengiamų paminklinėmis plokštėmis. Akį rėžia iš senovinių paminklų naikinami lenkiški užrašai ( keičiami lietuviškais). Susidaro įspūdis, kad, iškraipius pavardžių autentiškumą, atimama čia palaidotų protėvių tapatybė. Džiugu, kad yra ir priešingai: kai kur dedamos naujos paminklinės plokštės su krikščioniškais simboliais, epitafijomis, užrašai paliekami autentiški (lenkų kalba), paliekami ir senieji kryžiai.

zurnalDSCF6122Praeitą savaitę Vandžiogalos Lenkų biblioteką pasiekė mėnraštis - mokslo populiarinimo žurnalas „Wiedza i życie“ („Žinios ir gyvenimas“). Žurnale pasakojama apie geografiją, gamtą, biologiją, skirtingas kultūras, istoriją, mediciną, naujausius mokslo atradimus ir technologijas. Jame išskirtiniai reportažai su vaizdingomis iliustracijomis. Mus taip pat pasiekė ir žurnalo numerį lydintis prenumeratos raštas, liudijantis, kad „Wiedza i życie“ Vandžiogalos Lenkų bibliotekai yra užsakytas metams. Jį užsakė Vroclavo universiteto H. Teisseyre vardo Geologijos muziejaus vadovas dr. Paweł Raczyński, kuris su dukra Aleksandra viešėjo Vandžiogaloje rugpjūčio mėnesį.

velzvakDSCF1756Visų šventųjų šventė
Lapkričio 1 d. (penktadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės
Lapkričio 2 d. (šeštadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
                                      10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

lang2DSCF7348Rugpjūčio pabaigoje remontuojamoje Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pakeisti visi senieji daugiau nei šimtą metų tarnavę langai. Jie buvo pakeisti naujais mediniais su stiklo paketu langais.

Atidžiai apžiūrėjus atliktus darbus ir naujų langų kokybę buvo pastebėti kai kurie technologiniai nukrypimai, o atsainus ir nemokšiškas langų montavimas greitai būtų padaręs pastatui žalą. Darbus atlikusiai įmonei buvo pareikšta pretenzija ir pagrasinta nutraukti su ja sutartį, o langus grąžinti kaip neatitinkančius kainos ir kokybės santykį.

carraudDSCF7174Spalio 24 dieną Raudondvaryje Kauno arkivyskupijos II dekanato Caritas šventė savo gyvavimo 30 metų jubiliejų. Į jubiliejines iškilmes atvyko ir penkių asmenų Vandžiogalos parapijos karitiečių savanorių grupė.

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Jas aukojo jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius drauge su II dekanato kunigais. Pasibaigus Šv. Mišioms bažnyčioje, šventė persikėlė į Raudondvario dvaro Baltąją salę, kur karitiečiai ir rajono savivaldybės vadovai pasveikino Kauno arkivyskupijos vyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių Popiežiaus suteikto kardinolo titulo proga.

waszkDSCF7076Garbus amžius, 94-eri metai,- ne kliūtis vandžiogaliečiui lenkui, karo veteranui Stanislovui Vaškevičiui aktyviai ir produktyviai darbuotis.
Stanislovą radome savo kieme grėbiantį rudeninius lapus. Jis pasigyrė, kad vakar esant tokiam geram orui nušienavo ir pievą. Sodybos šeimininkas mus nuvedė į svirną, kuriame vyrauja kareiviška tvarka: lentynose išdėlioti obuoliai, išrikiuoti emaliuoti puodai su paraugtais agurkais, kopūstais, aruode supiltos didelės gražios bulvės, ypatingos formos dideli raudoni burokai. Visą šį derlių, visas šias gėrybes pats per vasarą užaugino savo darže ir sode.

rotaryDSCF6776Kiekvieną rudenį Marijampolės Rotary klubo nariai vyksta į organizuojamas įdomias pažintines keliones ir ekskursijas po Lietuvą ir kaimynines šalis. Spalio 13 dieną, sekmadienį, drauge su VDU istoriku, PMDF Česlovo Milošo centro vadovu dr. Rūsčiu Kamuntavičiumi Marijampolės Rotary klubo nariai keliavo po vidurio Lietuvą – Kėdainius, Apytalaukį, Šateinius, Šventybrastį, lankė Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtąsias vietas. Į pavakarę pažintinės ekskursijos dalyviai atvyko į galutinį kelionės tašką – Vandžiogalą. Čia juos senajame bažnyčios šventoriuje pasitiko vandžiogaliečiai lenkai.

votasDSCF6655Didelę dalį savo laisvalaikio vandžiogaliečiai, lenkai savanoriai, skiria mūsų bažnyčiai, joje vykstantiems remonto darbams. Ir šį šeštadienį, atsisakę kultūrinio renginio, jie ėmėsi kruopšaus ir atsakingo darbo – valė seną, didingą, masyviais rėmais Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės paveikslą. Bevalant dulkes, kitoje paveikslo pusėje išryškėjo ant medinių lentų juodais dažais užrašytas lenkiškas užrašas. Jis bylojo, kad tai yra Zofijos, Vladislovo ir Boleslovo Gorskių iš Kazimieravos dovana, datuota 1929 m. kovo mėn. (Ofiara od Zofii, Władysława i Bolesława Gorskich z Kazimierowa w marcu 1929 roku). Šis Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės paveikslas – tai padėkos ženklas – votas Vandžiogalos Nukryžiuotajam, nuo amžių garsėjančiam savo stebuklais ir malonėmis.

martusewDSCF4361Rugpjūčio mėnesio pabaigoje senajame Vandžiogalos šventoriuje susitikome su tautiečių Martusevičių (Martusewiczόw) šeima iš Lenkijos. Mečislovas Martusevičius (Mieczysław Martusewicz) - mūsų žemietis. Jo tėvai, lenkai ūkininkai, turėjo nemažą ūkį ir žemės, ūkininkavo Vandžiogalos parapijoje Preišiogalos kaime. Čia 1936 metais lapkričio 26 dieną gimė Mečislovas, tais pačiais metais gruodžio 6 dieną buvo pakrikštytas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje. 1949 metais, kovo 25 dieną, 5 valandą ryto, NKVD areštavo ir ištrėmė šeimą į Sibirą, kur tremtyje buvo iki 1956 metų.

lab2DSCF4141Ištisus du mėnesius, kiekvieną sekmadienį, nuo ankstaus ryto bažnyčios šventoriuje Vandžiogalos lenkai savanoriai vykdė labdaros akciją „Dalinkimės – ištieskime pagalbos ranką“.

Sekmadienio rytais, prieš pamaldas, į bažnyčią atėję žmonės galėjo pasirinkti sau, savo artimiesiems, vaikams drabužių, žaislų, avalynės. Atėjo ir tokie miestelio gyventojai, kurie rečiau lankosi bažnyčioje. Beieškodami sau tinkamų daiktų, turėjo progą išgirsti aukojamų Šv. Mišių metu ir Dievo žodį, sklindantį pro garsiakalbį. Iš tolimesnių parapijos vietovių atvykę į bažnyčią žmonės prašė šios labdaros akcijos organizatorių, vandžiogaliečių lenkų savanorių, kad jie iš tos gėrybių gausos parinktų jiems reikalingų daiktų.

restDSCF6388Dideli vidaus atnaujinimo darbai tęsiasi Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje: valomos, dažomos lubos ir sienos. Nuo sienų nukabinti 14 Kryžiaus kelio stočių paveikslų. Jie paskutinį kartą buvo nukabinti daugiau nei prieš pusę amžiaus. Per šį ilgą laiką sukaupė didelį dulkių ir kitų nešvarumų ,,kraitį“, aplūžo ir suskilo paveikslų rėmai ir juos puošiantys mediniai ornamentai. Tokios būklės ir išvaizdos Kryžiaus stočių paveikslų ant naujai dažytų baltų sienų, suprantama, kabinti negalima, bet niekas kruopštaus ir atsakingo darbo imtis nepanoro. Nerandant išeities iš šios delikačios situacijos, laikui negailestingai spaudžiant, šio nelengvo, kruopštaus ir atsakingo darbo ėmėsi Vandžiogalos karitiečiai, lenkai savanoriai.

velinDSCF6428Visų šventųjų šventė
Lapkričio 1 d. (ketvirtadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės
Lapkričio 2 d. (penktadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
                                      10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

svieseDSCF6365Vandžiogaliečiai vis dažniau kviečiami į renginius, vykstančius Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Ir praėjusio šeštadienio popietę jie atvyko į Kauną, kur pianistė Šviesė Čepliauskaitė visus kvietė kartu pažymėti Lenkijos Nepriklausomybės šimtmetį ir prisiminti Lenkijos menininkus, atlikėjus, kompozitorius, kurie buvo betarpiškai susiję su Lietuva. Čia įvyko jos koncertas – paskaita „Karolis, Emilis ir Ignacas Jonas”.

Atlikėja kreipėsi į visus klausdama, ar susirinkusieji žino, kad Varšuvos filharmonijos įkūrėjas Emilis Mlynarskis (Emil Młynarśki) buvo Beatričės Grincevičiūtės dėdė ir kelis dešimtmečius leisdavęs vasaras Ilguvos dvare, kuriame viešėdavo ir muzikuodavo žymiausi to meto muzikantai.

senosknDSCF6273Vandžiogalos Lenkų bibliotekos lentynos pasipildė „naujomis“ senomis, retomis knygomis. Visos jos visada turėjo, o dabar ypač turi didelę išliekamąją istorinę vertę.Todėl tikriesiems bibliofilams, senų knygų gurmanams, perskaityti jas tiesiog būtina.

Knygos spausdintos XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje Varšuvoje, taip pat ir tarpukario Lietuvoje – Vilniuje ir Kaune. Tai reti įdomūs leidiniai. Visi egzemplioriai pažymėti tarpukaryje veikusių Kauno apskrityje lenkų visuomeninių organizacijų antspaudais. Jie leidžia atsigręžti ir pažvelgti į to meto lenkų švietimo ir kultūros raidą čia, Kaune ir Kauno apskrityje. Šios knygos, pasirodo, buvo Kauno lenkų švietimo draugijos „Oświata“ („Švietimas“) nuosavybė.

sienosDSCF5275Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia – medinė, visos sienos eglinių rąstų, tik pirmasis rąstų vainikas nuo pamatų kai kuriose vietose iš kietmedžio (ąžuolo), kitur – eglės mediena. Nuėmus medines lenteles, kuriomis apkalta bažnyčia, abiejuose jos galo šonuose buvo galima pamatyti rąstuose išpjautas angas, užmūrytas plytomis. Tarpukaryje pro šias angas buvo išvesti metaliniai kaminai iš dviejų plytinių krosnių, stovėjusių bažnyčios viduje. Šios krosnys žiemą šildė bažnyčią. Galinė dešinioji siena yra nukentėjusi, nes Antrojo pasaulinio karo metais šventoriuje sprogęs sprogmuo nuplėšė jos dalį.

pamataiDSCF4863Švč. Trejybės bažnyčia Vandžiogaloje pastatyta 1829 metais. Jos priekinės dalies – presbiterijos – pamatai įrengti jau nuo XV- XVI ir vėlesniais amžiais žinomu tais laikais būdu: kad būtų pakeltas nuo žemės apatinis pastato vainikas, kampuose būdavo dedama atrama ( pvz.: palaidi akmenys, medinės kaladės, pusiau skelti rąstai ir pan.).

Nuo ilgos metų naštos, buvimo žemėje supuvo ąžuolinės kaladės, pavieniai palaidi akmenys, paplauti vandens nuotekų, nuo bažnyčios stogo pasidavė nuosėdžiui ir bažnyčios presbiterijos priekis pavojingai pradėjo smegti į gruntą, atsivėrė plyšiai. Situacija, žinant bažnyčios amžių, pasidarė grėsminga.

edukacDSCF6075Paskutinę šio netipiško rugsėjo savaitę net dviejų, 9 ir 10, Vandžiogalos gimnazijos klasių mokiniai apsilankė Švč. Trejybės bažnyčioje. Juos čia atvedė rusų kalbos, dailės ir technologijų mokytoja, klasės auklėtoja Ona Šiušienė. Kai kurie moksleiviai bažnyčioje lankėsi pirmą kartą. Jie per šią akademinę valandą norėjo išgirsti Švč. Trejybės bažnyčios istoriją, susipažinti su joje esančiais meno kūriniais: paveikslais, medžio drožyba, dekoro elementais, sužinoti bažnyčios remonto aktualijas.

Paprašytas pravesti pažintinę ekskursiją, šių eilučių autorius stengėsi moksleiviams įtaigiai pateikti kuo daugiau istorinių faktų ir kitos informacijos.

reid2DSCF6047Sekmadienį, rugsėjo 30 dieną, 9 val., į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią dalyvauti šv.Mišiose rinkosi vandžiogaliečiai ir svečiai - mūsų draugai iš Lenkijos, „Ponary pamiętamy“ ir „Rajd Katyński“ motociklininkai. Iš Kauno atvyko ir Kauno apskrities bajorų draugijos atstovai. Jie gedi neseniai palaidoję vieną iš šios draugijos steigėjų, gerai žinomą vandžiogaliečiams senos ir garsios Chmielevskių giminės atstovę.

Šv. Mišias lenkų kalba aukojo ir pamokslą pasakė geras vandžiogaliečių bičiulis, dabar besidarbuojantis tolimajame Sibire – Tobolske. Jis, sužinojęs apie vandžiogaliečių organizuojamą lenkų istorinės atminties reidą, atvyko pas mus. Tai - kunigas h.m. Dariusz Stańczyk.

reid1DSCF5739Paskutinį rugsėjo savaitgalį, ankstų šeštadienio rytą, vandžiogaliečiai kartu su Lenkų kalbos mokyklėlės moksleiviais, mūsų bičiuliais „Ponary pamiętamy“ ir „Rajd Katyński“ motociklninkais nuo Vandžiogalos Lenkų bibliotekos dviem mikroautobusais ir su motociklininkų grupės palyda išvyko į istorinės atminties kelią po senąjį, tiek daug iškentėjusį istorinės Liaudos kraštą. Šį savo žygį reido dalyviai skyrė Lenkijos ir Lietuvos valstybių atkūrimo 100-osioms, jubiliejinėms, metinėms paminėti. Vandžiogaliečių istorinės atminties reido tikslas - aplankyti mūsų kraštuose gyvenusių ir už laisvę kovojusių lenkų atminties vietas: 1769 metų Baro konfederatų, 1831 metų lakričio sukilimo dalyvių, 1863 metų sausio sukilimo dalyvių ir vėlesnių laikų kovotojų, lenkų patriotų, kovojusių ir žuvusių už šalies nepriklausomybę - „Už mūsų ir jūsų laisvę“.

DSCF1739Visų šventųjų šventė
Lapkričio 1 d. (trečiadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės
Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
                                      10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

                                                                              

zolkaDSCF7639Nors dar tęsiasi spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės mėnuo, bet jau beveik esame Visų Šventųjų ir Vėlinių išvakarėse. Suprasdami šių artėjančių švenčių svarbą, pakviesti bendražygės, aktyvios visuomenininkės Zofijos Pilypienės, praeitą šeštadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vandžiogaliečiai, taip pat Betygolskių ir Svolkenių giminių atstovai, kad šventosiose Mišiose prisimintų, pasimelstų ir pagerbtų anapilin išėjusius savo artimuosius. Reikėtų priminti, kad šios abi lenkų giminės mūsų krašte nuo senų laikų gerai žinomos ir gerbiamos. Vieną iš tų giminių atstovą šiltai prisimena ir aprašo Nobelio premijos laureatas poetas Česlovas Milošas savo romane „Isos slėnis“.

teisDSCF7547Vandžiogalos Lenkų biblioteką, renkančią istorinę archyvinę medžiagą apie mūsų apylinkėse gyvenančius lenkus, šią savaitę pasiekė gera žinia – gavome vertingos medžiagos, liudijančios, kad dar vienai mūsų parapijoje gyvenusiai lenkų ūkininkų Kočanų (Koczan) šeimai už žydų gelbėjimą Antrojo Pasaulinio karo metais buvo suteiktas Pasaulio Tautų teisuolio vardas.

Ūkininkai Veronika ir Kazimieras Kočanai (Koczan) gyveno ir dirbo Kovališkių kaime. Tai senieji Vandžiogalos parapijiečiai.

evangDSCF7480Mūsų krašte jau prieš daugelį amžių evangelijos žinia buvo paskelbta ir visą tą laiką ji buvo gerbiama, tradiciškai puoselėjama. Visas evangelizacijos kultūrinio paveldo pamatas yra persmelktas krikščioniškomis vertybėmis. Bet dabar gyvas tikėjimas nyksta.

Žlugus vienai ideologinei sistemai, vykstant socialiniams pasikeitimams, žmonės liko pasimetę, jau nebežino, kas gi yra tie tikri svarbūs dalykai jų gyvenime. Tai akivaizdžiai paliudija pokalbiai su „tikinčiaisiais“. Jie vienbalsiai tvirtina, kad dabar, jeigu neliktų televizijos, tai jie tikriausiai čia, kaime, mirtų iš nuobodulio.

szkolaDSCF7045Rugsėjo 30 dienos popietę vandžiogaliečiai kartu su šeštadieninės mokyklėlės moksleiviais, jų seneliais ir tėvais sulaukė savo bičiulių –„Katyński“ ir „Ponary“ motociklininkų, kurie atvyko į Vandžiogalą švęsti džiaugsmingą įvykį – šeštadieninės lenkų kalbos mokyklėlės atidarymą. Geraširdžiai svečiai atvežė mokyklėlei reikalingo inventoriaus, knygų, mokymosi priemonių ir kitų dovanų. Visas šias gėrybes dovanojo didelis vandžiogaliečių bičiulis mecenatas Artur Tchόrzewski, kuris pažadėjo ir ateityje rūpintis tautiečiais.  

Šventė prasidėjo visuotine malda ir giesmėmis. Prie Lenkų bibliotekos esantį kryžių papuošėme gėlėmis, uždegėme žvakes. Su motociklininkais atvykęs charizmatiškasis mūsų bičiulis kunigas Dariusz Stańczyk kartu su mokiniais ir visais dalyviais lietuvių ir lenkų kalbomis sukalbėjo Viešpaties maldą.

Visų šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. (antradienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

Vėlinės

Lapkričio 2 d. (trečiadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

                                                                                Kviečiame!

Naujos knygų lentynos tiesiai iš Lenkijos – tai gero vandžiogaliečių bičiulio, tautiečio Artur Tchórzewski (firma A.T.TRADING Sp.zo.o.) dovana Lenkų bibliotekai Vandžiogaloje. Elegantiškos ir praktiškos lentynos  priglaus dar 2.500 egzempliorių knygų. Džiaugsimės bibliotekos turtu: juk turėsime  5.000. Tai naujos ir jau naudotos populiariosios grožinės  ir mokslinės literatūros knygos, enciklopedijos, žodynai.
Sena tiesa - visais  laikais bet kokia kutūrinė švietėjiška veikla  sunkiai įsivaizduojama be rėmėjų, žmonių, suprantančių švietimo ir kultūros svarbą, galinčių ir norinčių ją tobulinti  ir puoselėti.

Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių išvakarėse, vaikštant po rudenėjantį senąjį Vandžiogalos šventorių, kyla visokių minčių ir refleksijų... Ypač jos turėtų kilti tiems, kurie gilinasi į buvusios Abiejų Tautų Respublikos daugiakultūriškumo klausimus.

Šventoriaus kapinės yra akivaizdus ligi šiol išlikęs jos paveldo pėdsakas. Istoriniu ir meniniu požiūriu čia esančius vertingiausius paminklus reikėtų konservuoti, atlikti būtinus jų apsaugai darbus, esant reikalui – rekonstruoti. Akivaizdu, kad šie darbai turėtų būti įtraukti į platesnį kontekstą – tarptautinę programą.

Šie, 2016 metai, Lenkijos Senato paskelbti rašytojo, Nobelio premijos laureato Henryk Sienkiewicz metais, kadangi šįmet minime jo 170 – ąsias gimimo ir 100 – ąsias mirties metines. Jie vandžiogaliečiams buvo turtingi ir įsimintini. Didysis rašytojas įvairiomis formomis pasibeldė į mūsų kultūrinę ir literatūrinę atmintį. Tikimės, įsiminėme ilgam...
Džiaugiamės, kad Vandžiogaloje turime tokį aktyvų kultūros židinį, kaip Lenkų biblioteka. Čia vis tebeesanti senųjų šio krašto leidinių knygų paroda, surengta šiais jubiliejiniais metais, sukėlė nemažą šurmulį ir lankytojų susidomėjimą.

Vėlų antradienio vakarą populiari lenkų žurnalistė, TV Polonia televizijos laidų vedėja Anna Popek televizijos laidoje „Halo, Polonia“ tiesioginiame eteryje kalbino neseniai Liaudos krašte, Vadaktuose, vykusio Nobelio premijos laureato rašytojo Henryk Sienkiewicz šimtųjų mirties metinių iškilmių paminėjimo organizatorių dr. Jan Skłodowski. Jis mielai papasakojo TV Polonia žiūrovams apie iškilmes, rugsėjo 18-22 dienomis vykusias Vadaktuose ir Sidabrave. Televizijos laidos vedėja tiesioginiame eteryje telefonu susisiekė su iškilmių dalyviu, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininku Ričardu Jankausku, kuris kartu su kitais vandžiogaliečiais dalyvavo šiame renginyje, ir paprašė pasidalinti įspūdžiais apie šias iškilmes.

Žiūrėkite laidos įrašą:

Vadaktai – 2016. Pagerbtas rašytojas H.Sienkiewicz,

1 dalis

2 dalis

3 dalis

Kaip rodo istorija, jei tai, ko ieškai, ką kuri, yra reikalinga tau pačiam, labai didelė tikimybė, jog toks pasaulyje esi ne vienas ir tavo atliktas darbas, įgyvendinta idėja bus taip pat naudinga ir kitiems. Galbūt net ne šimtams, o tūkstančiams.

Tokį darbą atlieka Lenkų biblioteka Vandžiogaloje. Ji yra šio istorinio Liaudos krašto informacijos židinys. Vandžiogaliečiai pirmiausiai galvoja apie tuos dalykus, kuriuos išmano patys. Galbūt nėra daug žmonių, žinančių, ką žino jie, bet pakankamai yra tokių, kuriems jų žinios yra naudingos.

Gražūs, šilti santykiai jau ne vieneri metai sieja vandžiogaliečius su kolektyvu „Hanki“, todėl iš visos širdies džiaugsmingai sveikiname duetą „Hanki“ - Tarptautinio Bendrijų Festivalio „Nida InterComm 2016“ laureatą.

Duetas „Hanki“ iš Paluknio (Trakų raj.) iškovojo pirmąją vietą II Tarptautiniame Bendrijų Festivalyje „Nida InterComm 2016“. Festivalis nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 2 d. vyko Nidoje. Festivalio vyriausias režisierius - žinomas scenaristas, įvairių televizijos projektų autorius ir vedėjas, teatro režisierius Vytenis Pauliukaitis.

„Pradėkime nuo savęs ir prisiimkime asmeninę atsakomybę už tai, kas vyksta šalia mūsų,“- su šiuo šūkiu Vandžiogalos krašto patriotė, aktyvi visuomenininkė Leonija Petrauskaitė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos sąrašo sudėtyje spalio 9 dieną dalyvauja rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą.
Pradėkime nuo savęs. Vandžiogalos miestelis labiausiai apleistas miestelis visame Kauno rajone. Seniai vykdomosios valdžios pasmerktas, pavadintas „neperspektyviu“. Čia nebuvo ir nėra jokių investicijų, čia nevyksta jokie darbai, nes čia gyvena lenkai, rusai ir t.t.

2015 velinesDSCF7830Visų Šventųjų diena

Lapkričio 1 d. (sekmadienis) 2015 m.

9.00 val. - Šv. Mišios lenkų kalba.

10.00 val. – Šv. Mišios lietuvių kalba.

  Kviečiame!

 Nuotraukuose – senasis Vandžiogalos šventorius.

Ruduo, spalis 2015 m.

2015 rozanciusDSCF7386Visą spalio mėnesį, kiekvieną sekmadienį, anksti rytą, gerokai anksčiau prieš šv. Mišias lenkų kalba į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią renkasi lenkai. Čia jie kalba Švč. Mergelės Marijos Rožinį, gieda giesmes, skirtas Dievo Motinos garbei. Bendruomenės nariai puoselėja ir palaiko senąją rožančiaus kalbėjimo tradiciją bažnyčioje.

1723 metais rugsėjo 30 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo įsteigta Šventojo Rožančiaus brolija, kuriai tuo metu Apaštalų sostas buvo suteikęs atlaidus.

Monowschod-600x840„MONOWschód II" festivalio susitikimai su lenkų scena suteikia žiūrovams galimybę susipažinti su profesionaliu teatro menu, pajausti, išgyventi autentiškas emocijas, betarpiškai bendraujant su aktoriumi. Aktoriai čia turi galimybę pademonstruoti savo talentą ir sugebėjimus, artistinį įdirbį prieš publiką, kuri taip pat nevengia aktyvaus dalyvavimo interaktyviuose spektakliuose.

Festivalio idėja yra teatrinės erdvės kūrimas daugiakultūriniam dialogui tarp Vidurio ir Rytų Europos šalių. Festivalio spektakliai bus rodomi Vilniaus miesto teatrų scenose, keliose Vilniaus krašto kultūros centruose, taip pat ir Vandžiogaloje.

2014 m. lapkričio 9 d. (sekmadienis) Vandžiogaloje
14.00 val. J.I. Kraševskio vardo teatras iš Žitomiro (Ukraina)
Włodzimierz Zujew monodrama „Taikos balandis", reżisierius Mikołaj Worfołomiejew
                                          Įėjimas laisvas

  • afisa

Nuoširdžiai kviečiame!

Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius

DSCF1745Visų Šventųjų diena:
Lapkričio 1d. (šeštadienis) 2014 m.
9 val. - Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės:
Lapkričio 2 d. (sekmadienis) 2014 m.
9 val. - Šv. Mišios lenkų kalba
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Kviečiame !

2014 kapinesPagaliau Vandžiogalos seniūno Vytauto Šniaukos dėka daugelį metų neprižiūrėtas ir apleistas pačioje aukščiausioje naujųjų Vandžiogalos kapinių vietoje stovintis jubiliejinis kryžius restauruotas ir atnaujintas. Jis Kauno miesto Švč. Trejybės parapijos padovanotas ir 1957 metais čia buvo atvežtas ir pastatytas...
Visų Šventųjų ir Vėlinių švenčių išvakarėse stabtelkime, susimąstykime ir atsigręžkime į pusės amžiaus laiko tarpsnį. Prisiminkime Vandžiogalos naujųjų kapinių – šių mirusiųjų miesto – istoriją. Čia ilsisi kelios kartos vandžiogaliečių . Sunku būtų tiksliai pasakyti, kiek jų čia palaidota. Iki 1950 metų mirę vandžiogaliečiai buvo laidojami senosiose kapinėse, pritrūkus vietos, nuo 1950 metų iki 1956 metų buvo laidojami Gelnų kaimo kapinaitėse. Tik 1956 metais Liaudies deputatų tarybos sprendimu buvo paskirtas žemės sklypas naujosioms Vandžiogalos kapinėms. Tais pačiais metais prasidėjo kapinių formavimo ir tvoros tvėrimo darbai.

Lenkiškos bibliotekos atidarymas Vandžiogaloje , 2014-08-15

III motociklininkų reidas „Paneriai – Prisimename“ Vandžiogaloje

Žolinės Vandžiogaloje

2014 tvoraPraėjo jau dveji metai, kai 2012 – ųjų metų rudenį drąsiausi Vandžiogalos parapijiečiai kartu su tuometiniu parapijos kunigu Oskaru Petru Volskiu, nepabūgę grasinimų, susirinko į taikų mitingą. Jie norėjo atkreipti vietinių, rajono ir šalies žmonių dėmesį į senas Vandžiogalos miestelio, parapijos, lenkų bendruomenės problemas ir, svarbiausia, į apleistas senąsias lenkų kapines, į sugriuvusias tvoras, į šimtamečius medžius, kurie po menkiausios audros griūdavo ir daužydavo paminklus. Protesto mitingas ir lenkų prašymai davė vaisių.

Šiandien ne tik mitingavę, bet ir tvarkai ir grožiui jautresni žmonės džiaugiasi, kad dalis senųjų kapinių jau yra aptverta nauja, tvirta tvora. Tikimės, kad kitais metais bus aptverta ir kita likusi tvoros dalis. Pagarbos nusipelnė dabartinis Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka, kuris mobilizavo viešuosius darbus seniūnijoje atliekančius žmones ir pats kartu su jais dirbo.

2013vasario16Po straipsnių, išspausdintų Kauno krašto dienraštyje „Naujos tėviškės žinios“, kur Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius kritikuoja vietos ir rajono valdžią, kad ignoruodami čia švenčiamas lenkiškas šventes patys nešvenčia ir lietuviškų: sausio 13-osios, 1863-ųjų metų sukilimo 150-ųjų metinių. Neapsikentusi rajono valdžia prieš pat Lietuvos valstybingumo šventę, vasario 16-ąją, surengė išvažiuojamą posėdį visiems tiems faktams nustatyti. Priešakyje su rajono vicemeru, administracijos direktore, kultūros ir švietimo skyriaus vedėja, taip pat dalyvaujant vietos valdžios atstovams: seniūnui, mokyklos direktoriui, kultūros centro direktorei. Į posėdį buvo pakviestas ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas, kuriam dvi valandas buvo kalbama, aiškinama ir įtikinėjama asmeniškai jo ir jo vadovaujamo skyriaus negatyvi veikla čia, Vandžiogaloje, propaguojant lenkiškumą. Buvo pasakyta, kad visos čia Vandžiogalos lenkų skyriaus organizuojamos šventės yra neadekvačios Vandžiogalai: per didelės, per gausios ir per dažnos, kad tokių čia nereikia, nes rajono valdžios planuose tokių nenumatyta Vandžiogaloje, o ypač lenkiškų. Nereikia čia nei Č.Milošo kelio ir renginių, skirtų šiam Nobelio premijos laureatui paminėti, nei Katynės reido dalyvių, kurie lanko žuvusių lenkų kapus, nei jau tradiciniais tapusių kasmetinių 1863-ųjų metų sukilimo paminėjimo su harcerais, nei piligrimų ir turistų iš Lenkijos, lankančių stebuklais garsėjantį kryžių Vandžiogalos bažnyčioje. Buvo pasakyta, kad visa tai yra tik mūsų „priedanga“, kad jie puikiai supranta, kad čia jau daroma politika ir vietos lenkai čia kuria kažką panašaus į Šalčininkų rajoną, tad visa veikla bus atidžiai stebima.

2013teatrostudijaŠeštadienį, balandžio 27 d., į Vandžiogalos kultūros centre vykusį teatrų festivalį „Žaidžiame teatrą“ suvažiavo mėgėjų teatrų kolektyvai iš Kauno rajono ir Kalvarijos. Šventės dalyvius ir svečius sveikino Kauno rajono savivaldybės ir vietos seniūnijos atstovai, linkėdami, kad ši teatro šventė čia, Vandžiogaloje, taptų tradicinė ir vyktų kasmet.
Į Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus kvietimą atvykti į teatro šventę maloniai atsiliepė Vilniaus Lenkų teatro studija ir joje kurianti režisierė Lilija Kiejzik. Nuo 1960 metų per ilgą kūrybinį laikotarpį šiame teatre yra pastatyta daug garsių lenkų, lietuvių ir užsienio dramaturgų veikalų. Teatro studija gastroliavo ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje bei kitose šalyse. Nuo 1987 metų teatro studijai vadovauja charizmatiškoji Lilija Kiejzik.

2013joninesVienos žinomos muzikinės grupės lyderio pakviesti, vandžiogaliečiai Jonines šventė Kauno senosios prieplaukos amfiteatre. Šventė prasidėjo „Lietuvos jaunimo dienų 2013” programa. Vakarą „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ pradėjo grupė „Svajonių gija“ ir krikščioniškojo šokių teatro spektaklis „Nematomas regėtojas“. Scenoje pasirodė krikščioniškos muzikos grupės
br. Tomek‘as ir draugai, „Saulės Broliai“, „Rieka Zivota“ (Slovakija). Skambėjo Dievą šlovinančios giesmės ir himnai. Pirmąją šventės dalį užbaigė roko grupė „Thundartale“.

Šventės šurmuly sutikome ir savo žemietį, kilusį iš Vandžiogalos, garsų Kauno miesto juvelyrą, Joną, kuris pasigyrė, kad jo šeimoje yra dar du Jonai. Paskui visi linksmai sukomės ratelyje su ansambliu „Ant ežero kranto“. Degant Joninių laužui šventę tęsė populiarūs atlikėjai: Povilas Meškėla, Martynas Kavaliauskas, Linas Adomaitis... Puiki šventė baigėsi fejerverku.

2013akcentaiŠeštadienį, liepos 6 dieną, Raudondvaryje, restauruotame grafų Tiškevičių dvare, vyko viso Kauno rajono Lietuvos valstybės dienos minėjimo šventė. Sužinoję, kad į šventę atvyks delegacija iš Varmijos - Mozūrijos vaivadijos, vadovaujama vicemaršalkos, riterių būrys, dalyvausiantis riterių turnyre, bus pristatytas kulinarinis paveldas, taip pat ir paroda, kurioje bus galima pamatyti Varmijos – Mozūrijos bibliotekoje saugomas vertingas senovines knygas, kurios kažkada priklausė Raudondvario dvare gyvenusiai grafų Tiškevičių giminei, vandžiogaliečiai atvyko į šventę, kad susitiktų su savo tautiečiais ir kitais šventės dalyviais ir kartu atšvęstų Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Apžiūrėjome riterių stovyklą, susipažinome su lenkų riteriais, atvykusiais į turnyrą. Jie mums parodė savo ginkluotę, kuri, kaip pasirodo, yra senovinė ir daug sverianti. Šalia stovyklos įsikūrusioje karčemoje iš Lubavos vyriausias virėjas parodė vandžiogaliečiams, kaip yra verdamas šiupinys su elniena, leido atidengti didžiulį katilą ir net pamaišyti, o paskui pakvietė ir paragauti. Stebėjome riterių turnyrą, kuris mums labai patiko. Svečiai iš Varmijos - Mozūrijos vaivadijos paįvairino ir pagyvino čia, Raudondvario pilyje, vykusią Valstybės dienos šventę.

2013studPenkias dienas įvairių studijų pakopų  doktorantai, absolventai,  studentai iš Vroclavo Universiteto Tarptautinių Studijų Instituto viešėjo Vandžiogaloje. Jie rinko tiriamąją, istorinę, edukacinę medžiagą apie čia, Laudos krašte, gyvenusius ir gyvenančius tautiečius. Nuo pat ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro, padedant vandžiogaliečiams, studentai vyko į susitikimus su įvairių tautybių žmonėmis, lankė jų protėvių kapus ne tik Kauno rajone, bet ir Kėdainių bei Jonavos rajonuose. Daug surinkta istorinės, kultūrinės medžiagos, užrašyta pokalbių, pasakojimų, prisiminimų, dainų. O paskutinė šios mokslinės studentų stovyklos diena Vandžiogaloje, svečiams iš Vroclavo prašant, buvo paskirta Česlovo Milošo keliui. Jis jauniems žmonėms paliko didelį įspūdį.

2013susitikimaiKlaipėdos Lietuvos lenkų skyrius yra vienas iš penkiolikos skyrių, kuris jungia lenkų tautybės gyventojus, gyvenančius Klaipėdoje. Skyriaus pirmininkė Irena Songin kartu su skyriaus nariais aktyviai darbuojasi daugianacionalinėje Klaipėdos miesto bendruomenėje. Mieste veikia penkiolika tautinių mažumų organizacijų: rusų, ukrainiečių, baltarusių, lenkų, vokiečių, azerbaidžaniečių ir kitų... Visos jos čia puikiai sutaria,darbuojasi ir bendrauja  Tautinių mažumų daugiakultūriniame  centre, kuris prieš trejus metus buvo šiuolaikiškai atnaujintas, aprūpintas muzikos instrumentais, inventoriumi, veikia biblioteka. Pastatas yra miesto centre, parke, seniau buvusių vokiečių kapinių teritorijoje. Daugiakultūrinį centrą išlaiko miesto savivaldybė, kuri čia turi įsteigus net penkis etatus darbuotojams, kad centras sklandžiai funkcionuotų ir tautinių mažumų atstovams čia nieko netrūktų. Tuo mes ir įsitikinome.

2013vengozovaMūsų bičiuliai iš Lenkijos -  draugija „Współnota Polska“ Varmijos, Mozūrijos skyrius Węgorzewo -  pakvietė vandžiogaliečius visą savaitę dalyvauti  renginiuose, kurie padėjo tobulinti gimtąją kalbą, susipažinti su nuostabiu daugybės didelių ežerų kraštu – Varmija ir Mozūrija. Kartu su tautiečiais, atvykusiais iš Rusijos Kaliningrado srities, Latvijos, Baltarusijos, ne tik tobulinome gimtąją kalbą, bet ir mokėmės dainų, mielai dalijomės savo patirtimi. Visą šį laiką su mumis bendravo žinomi šio krašto žmonės, literatūros ir istorijos tyrinėtojai ir žinovai, meno kolektyvų vadovai, lektoriai iš Mokytojų namų ir regiono muziejų. Mes ne  tik mokėmės, bet ir daug keliavome.  Varmijos – Mozūrijos kraštas seniau priklausė vokiečiams, todėl sena šio krašto istorija ypač domino, nepaprasta apylinkių gamta – tikras estetinių išgyvenimų šaltinis.

 

Savo kelionę pradėjome  gražioje vietoje, ant kalvos, tarp ežerų, aplankėme dar I pasaulinio karo vokiečių ir rusų karių kapines, puikiai sutvarkytas ir prižiūrimas. Toliau -  kalvota vietove, pro didelius miškus, kur senovėje gyveno prusų gentys (bartai). Akmenimis grįsti, apsodinti dideliais medžiais, kurių vainikai kažkada slėpė judančius karius – tai jau trečiojo reicho palikti ženklai. Pasirodo, tose vietovėse II pasaulinio karo metu slėpėsi, turėjo savo bunkerį „vilko guolį“ ne tik Hitleris, bet ir jo parankiniai: Geringas, Ribentropas ir štabo generolas Lamersas. Bunkeriai čia buvo taip gerai užmaskuoti, kad net po karo rusų kariams sunkiai sekėsi juos surasti.

2013plonezukelias,,Oginskių palikimas – visos Europos kultūros perlas”, - sako nenuilstantis Oginskių giminės muzikinio paveldo puoselėtojas, kultūros istorikas, pianistas ir geras vandžiogaliečių bičiulis – Andžej Pilecki. Jis ir pakvietė vandžiogaliečius ketvirtadienio popietę į M.K.Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo, bei Rietavo Oginskių istorijos muziejaus, M.Žilinsko galerijoje pristatomą švietėjišką – kultūrinę programą iš renginių ciklo “Polonezų kelias”, kuris tą dieną vingiavo pro Kauną.

1786 metais į Abiejų Tautų Respublikos Seimą buvo išrinktas kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis. Jam tada buvo 21 metai. „Tarnauti Tėvynei“ - toks buvo šios neeilinės asmenybės – diplomato, paskutinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų ministro, Tado Kosciuškos sukilimo dalyvio gyvenimo credo. Dramatiški istorijos lūžiai lėmė, kad ne valstybinės pareigos, o muzikinis palikimas M.K.Oginskiui pelnė pasaulinę šlovę. Jo vizitine kortele tapo polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“ – nesenstantis, nesunaikinamas muzikinis Tėvynės ilgesio ir laisvės testamentas. Iš bekraščių tolių prakilniu ilgesiu atvilnijusi polonezo melodija, optimistinis vilties motyvas smelkte įsismelkia į širdies ir vaizduotės gelmes, primindamas dramatiškus XVIII a. įvykius, kai Abiejų Tautų Respublikos kartu ir Lietuvos vardas ilgam buvo ištrintas iš Europos politinių žemėlapių. M.K.Oginskis priklauso tai didžiųjų patriotų kartai, kuri pirmoji ir išgyveno Tėvynės praradimo katastrofą.

salcininkaiŠiemet Derliaus šventė Šalčininkų rajone įvyko rugsėjo 15 dieną. Miesto parke susirinko ne tik rajono ūkininkai, bet ir žmonės iš netoliese esančių vietovių, o taip pat iš tolimesnių Lietuvos kampelių. Atvyko ir daug užsienio svečių: daugiau nei iš  30 Lenkijos savivaldybių, delegacijos iš Baltarusijos ir Vokietijos. Kaip ir kasmet, gavę Šalčininkų rajono mero Zdzisław Palewicz kvietimus, į šventę atvyko ir vandžiogaliečiai.

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Šalčininkų parapijos kun. klebonas Witold Zuzo kartu su dviem kunigais iš Lenkijos. Liturgijos metu giedojo čia atvykusi Lenkijos estrados žvaigždė – dainininkas Krzysztof Krawczyk. „Derliaus šventė, - tai džiaugsmo už surinktą derlių, padėkos už jį Dievui bei laiko pažvelgti į save, į savo darbus metas. Dėkojame šiandien Dievui už žemės derlių bei atiduodame save į Jo rankas“, - sakė savo homilijoje kun. Witold Zuzo.

2103ApytaslaykyjeRugsėjo 22 - oji - išskirtinė Kėdainių rajono Apytalaukio parapijos ir Šv.Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios istorijoje. Tą dieną čia vyko Šv. Apaštalo evangelisto Mato atlaidai. Šv. Mišių liturgijoje giedojo Vilniaus Universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ choras. Po Šv.Mišių įvyko monografijos „Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija“ pristatymas. Renginio organizatoriai, žinodami ir pažinodami vandžiogaliečius, jų domėjimąsi šio krašto istorija ir bendromis istorinėmis gijomis, pakvietė juos į knygos pristatymą.

Naująją knygą pristatė autorės, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorės -  istorijos katedros vedėja Vaida Kamuntavičienė ir Menų fakulteto menotyrininkė Laima Šinkūnaitė. Solidžioje knygoje išsamiausiai kalbama apie Apytalaukio bažnyčią ir parapiją, dėmesys kreipiamas ir į filijines Šventybrasčio, Lančiūnavos bei Užvalkių bažnyčias. Knygoje „Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija“ regima nuosekli parapijos, Dievo namų, sakraliojo meno, dvarų, parapijos ūkio ir prieglaudų, mokyklų, brolijų kūrimo istorija ir raida. Tai susiklostė iš bažnyčių fundacijų, inventorių ir vizitacijų aprašymų, didikų ir kunigų testamentų, teismų bylų, metrikų knygų, Kėdainių apylinkių dvarų dokumentų analizės.

2013senjoraiSpalio 12 d., šeštadienį, Į Vandžiogalos kultūros centrą paminėti Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos ir pagerbti jau garbaus amžiaus sulaukusių seniūnijos gyventojų rinkosi svečiai ir abiejų bendruomenių, lietuvių ir lenkų, nariai. Visus susirinkusius į kultūros centro salę palaimino ir pasveikino Vandžiogalos parapijos klebonas kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Po prisistatymo kunigas Skaidrius Kandratavičius paminėjo ir pozityvias senjorų amžiaus puses, visiems palinkėjo geros sveikatos ir Dievo palaimos, apdovanojo katalikiška spauda. Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka perskaitė netrumpą Vandžiogalos senjorų sąrašą, pradėdamas nuo seniausios, šimtametės, ir tęsdamas toliau... Linkėjo visiems dar daug sveikatos ir kūrybos metų, visus apdovanojo gėlėmis. Šių eilučių autorius, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas, taip pat pasveikino visus susirinkusius ir įteikė visiems po rožinį ir šventų paveikslėlių, atvežtų iš Jasna Góra Dievo Motinos šventovės Lenkijoje, primindamas, kad spalio mėnuo yra Švč. Marijos rožinio  mėnuo. Rožiniais buvo apdovanoti ir kiti svečiai, susirinkę salėje. Kultūrine programa rūpinosi kultūros centro direktorė Gražina Mickūnienė ir renginio vedėja Alma Pauželienė. Susirinkusiems koncertavo svečiai – Ilgakiemio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Jiesia“ (vad. J.Balsienė) ir vietos folkloro ansamblis „Griežlė“ (vad. A.Morkūnas).

2013santaraStudentų draugija „Santara“ Vytauto Didžiojo universitete susibūrė 2002 metais. Santariečiai bendradarbiauja su ,,Santaros – Šviesos“ federacija, iš kurios perėmė veiklos formas bei idėjas. „Santara – Šviesa“ įsikūrė 1957 metais, susijungus 1947 metais įkurtam akademinio jaunimo, studijavusio Tiubingeno universitete, sambūriui ir 1954 metais JAV įkurtai liberalaus jaunimo organizacijai „Santara“. VDU Istorijos fakulteto studentų draugija „Santara“  ir jos bendraminčiai aktyviai veikia ir  universitetinėje erdvėje, ir už jos ribų. Draugijos tikslas – praktine veikla praplėsti istorines žinias, randamas knygose, sužadinti susidomėjimą ne tik faktais, bet ir vietovėmis ar įvykiais, provokuoti diskusijas, o svarbiausia – suburti veiklius žmones, kurie noriai dalytųsi idėjomis ir jas įgyvendintų. Studentai daug keliauja po įvairias Lietuvos apylinkes, lanko svarbius paminklus, susipažino su Varšuva ir jos universitetu.

2013katynesreidasRugpjūčio 24 dieną iš  Varšuvos Nepriklausomybės aikštės startavo XIII Tarptautinis Katynės motociklininkų reidas. Tos pačios dienos vakare grupė reido dalyvių(daugiau kaip 30 motociklų ir du Wołomin miesto autobusiukai su moksleiviais, vadovaujami komandoro Marcin Galecki) atvyko į Vandžiogalą. Jau trečius metus Katynės reido motociklininkai lanko savo tautiečius Vandžiogaloje, todėl tokie vizitai tapo gražia tradicija.  Reido dalyviai - tai įvairaus amžiaus žmonės iš įvairių Lenkijos vietovių. Grupėje -  gydytojai, verslininkai, mokytojai, visuomenės veikėjai ir kt. Tą vakarą svečiai bendravo su šeimininkais, prisiminė praeitų metų viešnagę Vandžiogaloje, dalijosi įspūdžiais iš tolimesnių kelionių, atvežė ir padovanojo filmuotos medžiagos iš visos reido trasos ( trasa  siekia daugiau nei 7 tūkstančius kilometrų per Lenkiją, Lietuvą, Baltarusiją, Rusiją), apdovanojo mielomis ir įvairiomis atminimo dovanomis.

 2013zoline Nuo ankstyvo ryto iš įvairių aplinkinių vietovių: Kauno, Jonavos, Kėdainių, Vilniaus ir net Varšuvos - maldininkai ir svečiai rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, kad kartu galėtų atšvęsti Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo – Žolinės atlaidus. Nuo seno kartu lenkai ir lietuviai renkasi į šią šventovę, kad drauge su savo šeimomis, giminėmis ir pažįstamais švęstų šiuos didžiuosius atlaidus. Šv. Mišias lenkų kalba aukojo Vandžiogalos klebonas Oskaras Petras Volskis. Liturgijos metu giedojo svečiai iš Eišiškių, dainų ir šokių ansamblis „ Ejszyszczanie“. Po mišių – graži bendra eucharistinė procesija. Šv. Mišias lietuvių kalba aukojo Kauno Šv.apaštalų Petro ir Povilo arkikatedos bazilikos vikaras teol. licenciatas kun. Nerijus Vyšniauskas, kuris savo pamoksle ragino žmones išsaugoti tas tikrąsias dvasines vertybes, kurios šiais laikais taip dažnai yra pamirštamos. Pamokslas atlaidų dalyviams labai patiko. Liturgijos metu sakraliąją polifoniją giedojo profesionalūs atlikėjai iš Kauno.

 

2013kardinolasDZGegužės 5 d. Kauno arkivyskupija minėjo savo motininės bažnyčios katedros 600 metų jubiliejų. Į jį kaip savo atstovą ir pasiuntinį popiežius siuntė Krokuvos arkivyskupą kardinolą Stanislawą Dziwiszą. Vandžiogalos parapijos klebonas ir lenkų bendruomenė buvo kvietusi gerb. kardinolą šia proga apsilankyti ir parapijos šv. Trejybės bažnyčioje. Gaila, bet dėl įtempto vizito tokios galimybės neatsirado. Lenkų bendruomenės nariai sekmadienį dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Kauno Arkikatedroje bazilikoje, kurias laikė Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislawas Dziwiszas. Jis vėliau pristatė ir ypatingą relikviją – drobulę su palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo lašu. Ši dovana buvo išstatyta Arkikatedros bazilikos priekinio kairiojo pilioriaus altoriuje nuolatiniam viešam garbinimui. Iškilmėse dalyvavo visa Lietuvos valdžios viršūnė bei bažnyčios hierarchija.

Su visais susipratusiais ir pilietinę kutūrą puoselėjančiais Lietuvos Respublikos piliečiai vandžiogaliečiai šventė Vasario 16-osios iškilmes. Nors oro sąlygos nelepino, tačiau į minėjimą susirinko kur kas daugiau vietos gyventojų, parapijiečių nei įprastai, negausūs mokyklos, seniūnijos, lenkų bendruomenės, aplinkinių kaimų ir gyvenviečių atstovai. Būrį papildė svečiai iš Kauno ir Vilnijos krašto, bendros Tėvynės ir valstybės šventėje kartu dalyvavo lietuvių ir  lenkų bendruomenių atstovai, kurie nuo seno gyvena Vandžiogalos ir Vilniaus rajono apylinkėse.

Dėkodami už laisvės dovaną, už ją kovojusiųjų auką ir prašydami palaimos ateičiai minėjimo dalyviai susirinko Vandžiogalos parapijinėje bažnyčioje, kurioje buvo aukojamos iškilmingos šv.Mišios. Savo pamoksle klebonas atkreipė dėmėsį, kad iš Dievo valios esame gimę būtent šiuo laiku, šioje šalyje, drauge gyvename kaip likimo bendruomenė, todėl iš to išplaukia būtinybė sugyventi, vienas kitą priimti ir pagelbėti. Laisvę lietuviai gavo kaip dovaną, kadangi neturėjo ir neturės tokių jėgų, kad vien savo pastangomis ją atkovotų, laisvė buvo "atnešta ant pdėklo".

Į Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus organizuojamą šventę, skirtą Gegužės 3-osios, Konstitucijos 222-osioms metinėms pažymėti.

Šventė įvyks 2013 m. gegužės 4 d. (šeštadienį)

12 val. Šv. Mišios lenkų kalba Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčioje.
Giedos ansamblis „Sużanianka“.

Po Šv. Mišių susitikimas:
Gegužės 3-iosios konstitucijos istoriją apžvelgs
istorijos dr. Jan Skłodowski (Varšuva),
koncertuos ansamblis „Sużanianka“.

Susitikimas vyks bare „Bučkis“

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į Vandžiogalos parapijos Žolinės atlaidus rugpjūčio 15 d.

Drodzy bracia i siostry Polacy, parafianie, wszyscy pochozący z Wandziogoły i mieszkający w okolicach Kowna, Kiejdajny i Janowo, zapraszamy na parafialne święto odpustowe Wniebowzięcia N.P.Maryi.

09.00 Msza Św. i kazanie po polsku (Mišios lenkų kalba). Śpiewać będzie polski chór z Majsiagoły.

10.00 Suplikacijos, giedama M.Marijos litanija, Švč. Sakramento procesija (bendra lietuviams ir lenkams).

11.30 Šv. Mišios senąja liturgija ir pamokslas lietuvių kalba. Pamokslaus vienuolis pranciškonas t. R.Mizgiris iš Kryžių Kalno vienuolyno.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių kurie bus pašventinti Mišių metu.

Bažnyčios prieangyje bus vieta, kur bus galima užrašyti intencijas Šv.Mišioms, kurios bus aukojamos Vandžiogalos bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio Kryžiaus.

Vandžiogalos bažnyčioje pagrindiniame altoriuje yra senovinis stebuklingas Kryžius, prie kurio maldininkai patyrė daug malonių: atgavo sveikatą, tikėjimą, stiprybę gyvenimo negandose, palaimą šeimos ir verslo reikaluose.

Eiti keliais aplink altorių yra sena šios bažnyčios maldos tradicija. Praėjusių amžių žmonių maldingumą liudija aplink altorių grindyse keliais ištrintos vagos. Toks maldos būdas pasižymi dideliu nuolankumu, tikėjimo jausmų stiprumu ir gilumu, dvasios viršenybe prieš kūnišką ištežimą, todėl tokia malda yra labiau dvasinė ir nuopelninga.

Šiais metais buvo restauruoti ir prie Nukryžiuotojo atgal gražinti tikinčiųjų padėkos ženklai – votai.

 

2011 m. birželio 10d. (penktadienį)

13 val. Renkasi svečiai aikštėje prieš Bažnyčią 14 val. Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčioje 15 val. Šventės dalyvių eisena 16 val. Literatūriniai susitikimai „Česlovui Milošui – 100” Šventinis koncertas Vandžiogalos kultūros centre

Dalyvauja svečiai iš Lenkijos, Čekijos, Rusijos, Latvijos, Lietuvos.

Maloniai kviečiame į šventę!

Kėdainių LLS skyrius „Lauda“ Vandžiogalos LLS skyrius

Vasario 16 d., 10 val. bus aukojamos šv.Mišios už Tėvynę, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Po pamaldų - trumpas žodis prie Nepriklausomybės paminklo ir gėlių padėjimas.

14 val. – lenkų bendruomenės organizuojama programa kultūros namuose, dalyvaujant ansambliui „Wileńszczyzna“, pristatant Nepriklausomybės atgavimo istoriją.

 

Kviečiame visus dalyvauti pamaldose ir renginiuose, iškelti Lietuvos vėliavą prie savo namų. Sovietiniai laikai baigėsi prieš 20 metų, pareiškime pilietinį sąmoningumą ir savivertę!

Sausio 22 ir 23 dienomis parapijoje viešės 14 jaunų lenkų harcerų iš Vilniaus, kurie aplankys 1864 m. sukilimo dalyvių kapus, žymesnes apylinkės vietoves, bendraus su vietiniais gyventojais.

Sausio 23 d., sekmadienį, jie dalyvaus 9 val.  lenkų Mišiose, kurias aukos ir pamokslą pasakys kun. Dariusz Stancik.

2011paviliotiIsosNepaprasta lietuviška, kone metafizinė jėga, pritraukianti jau tiek amžių į save daug žmonių širdžių, ir šį kartą padarė savo – didelė grupė mokinių iš Olštyneko miesto Lenkijos Nobelio premijos laureatų vardo gimnazijos kartu su savo globėjais, pavilioti slėnio šauksmo, atvyko į mūsų spalvingą kraštą. Tai turistinė pažintinė kelionė, skirta arčiau susipažinti su mūsų krašto kultūra, istorija, tradicijomis, čia gyvenančiais tautiečiais ir, savaime suprantama, aplankyti vietoves, susijusias su Nobelio premijos laureatu Česlovu Milošu.

O pradėjom tradiciškai nuo Vandžiogalos. Kad geriau suvoktume ir pajaustume tą laikotarpį ir tas poetui mielas vietoves ir jų kampelius, pajudėjome Česlovo Milošo keliu.

2011derliusTrakaiLietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyriaus Pirmininkas, Seimo narys Jarosław Narkiewicz maloniai pakvietė vandžiogaliečius dalyvauti šventėje „Derlius 2011” Rūdiškėse, Trakų rajone. Rūdiškės, jaukus miestukas, turintis 2500 gyventojų, visas apsuptas miškų, sekmadienį svetingai sutiko šventės dalyvius ir svečius. Sugužėjo čia meno kolektyvai iš Lenkijos, Vilniaus, Vilniaus ir Trakų rajonų.

Šventė prasidėjo Šv.Mišiomis Švč. Jėzaus širdies Bažnyčioje. Bažnyčia pilnutėlė, daug jaunimo. Jaunimo organizacijų atstovai nešė atnašas, taip pat ir naujojo derliaus vaisius, kurie buvo palaiminti ir pašventinti. Šv.Mišiose dalyvavo ir ES parlamentarai, Seimo nariai, Lenkijos Ambasados atstovai, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių atstovai.

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes