priesamziusDSCF7472Noras pažinti, suprasti, išmanyti yra daugelio žmonių egzistencinės laikysenos ženklas. Nuolatinė istorinės medžiagos apie savo kraštą ir miestelį paieška visada lydi vandžiogaliečius lenkus. Šį kartą paieškos vaisiai – istorinė medžiaga, siekianti XIX šimtmečio pradžią, antrąjį jo dešimtmetį.
Tai unikali medžiaga, gal šiek tiek pikantiška, bet autentiška, įdomi ir informatyvi. Vartome XIX amžiaus pradžios kasos pajamų ir išlaidų knygą. Ji mums byloja ir apie Vandžiogalos žydus prekybininkus: Barelį, Eizeką, Rubiną, Rabšteiną, Šymelį, Joselį, Chaimą, Mojšą Leibovičių ir kitus.

parantelDSCF7369Pirmąją naujųjų 2021 metų savaitę į Vandžiogalos Lenkų biblioteką atkeliavo siunta iš Lenkijos su Šlionsko žemės Vroclavo geneologinės draugijos metiniu leidiniu „Parantele“. Šiame populiariame istoriniame geneologiniame leidinyje, leidžiamame Lenkijoje, Mieczysława Skarżyńska (Miečyslava Skaržinska) straipsnyje „Bracie nie zapomnij o nas – historia jednego zdjęcia. Rodowód Sankowskich herbu Krzywda i Wysokińskich herbu Szeliga z powiatu Kowieńskiego („Broli, nepamiršk mūsų – vienos nuotraukos istorija. Sankauskų herbas Krzywda ir Visokinskių herbas Szeliga giminių iš Kauno apskrities geneologiniai medžiai“) prisimena ir dėkoja Vandžiogalos lenkams.

chatkadovDSCF7263Dovanos – neatskiriama Kalėdų dalis. Vieni žmonės dovanoja laiką, paskirtą savanorystei, kiti stengiasi dažniau išvynioti Viešpaties gerumo dovanas, dar kiti džiaugsmingai priima biučiulystės ženklus.

Tarpušvenčio pirmadienį, anksti ryte, tiesiai iš Varšuvos į Vandžiogalą Lenkų mokyklėlės ugdytiniams atvežė kalėdines dovanas ir vadovėlius.Atrodo,kad ir norai, ir dideli troškimai buvo išklausyti ir suprasti. Mūsų naujieji draugai iš Varšuvos - ikimokyklinės įstaigos „Chatka“ ugdytiniai iš visos širdies mus pradžiugino. Įstaigos direktorė Malgorzata Wiszniewska, mokytojos ir ugdytinių tėveliai net šiais sudėtingais laikais priminė: šventės turi būti laimingos ir linksmos.

kaledosDSCF9112Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (ketvirtadienį), Kūčių vakarą 18.00 val.- Piemenėlių Šv. Mišios.
Gruodžio 25 dieną (penktadienį) pirmą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val. .
Gruodžio 26 dieną (šeštadienį) antrą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val.

suchyDSCF6915Tvari draugystė ir pradžiugina, ir plečia akiratį, ir pagražina gyvenimą. Praeitą savaitę Vandžiogalos Lenkų biblioteką pasiekė Lenkijos Poznanės regiono Suchy Las savivaldybės mėnraščio „Gazeta sucholeska“ eiliniai ir jubiliejinis egzemplioriai. Juos vandžiogaliečiams lenkams jau visą dešimtmetį reguliariai siunčia mūsų geri bičiuliai Grażyna ir Ryszard Głowaccy (Gražina ir Ričardas Glovackiai) - Suchy Las savivaldybės kūrėjai, ilgamečiai jos tarybos nariai, šio krašto geriausi žinovai ir gidai. Džiaugiamės apie juos skaitydami ir matydami mėnraščio „Gazeta sucholeska“ puslapiuose. Nors ir siaučia pasaulinė pandemija, jie rankų nenuleidžia.

zvakeDSCF6858Advento žvakelės vandžiogaliečiams lenkams savanoriams ir  karitiečiams tapo jau kasmetine tradicija. Uždegę šias žvakeles ant šventinio stalo, jie atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos vargą bei sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms.  Rankų darbo „Gerumas mus vienija“ žvakelės su viltimi ir dėkingumu yra pagamintos Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakių dirbtuvėse. 

Šis advento laukimo metas yra puikus laikas suprasti, kad esame viena šeima, esame rekalingi vieni kitiems, visi mes Dievo, šviesos vaikai. Apie tai Jums primins šios žvakelės liepsna ant šventinio stalo. 

chatkaDSCF6794Nelengvais laikais dažniausiai pasigendame draugų ir artimesnio bendravimo. Mus gelbsti naujos pažintys. Tarp Varšuvos nevalstybinės priešmokyklinės ugdymo įstaigos ,,Chatka” auklėtinių ir Vandžiogalos Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės ugdytinių mezgasi pažintis ir puoselėjamas didelis noras bendrauti, plečiasi naujų draugų būrys, žadantis įdomių kūrybinių idėjų ir darbų.
Mūsų naujieji draugai iš Varšuvos, pasirodo, labai darbštūs ir aktyvūs. Šį mėnesį jie mums atsiuntė net tris jų pačių parašytus laiškus, kuriuos lydėjo visa šūsnis jų kūrybinių darbų, vaizduojančių autorius, ugdymo aplinką, gamtos kampelius ir net gyvūnus: afrikinį slieką ir dvi jūros kiaulytes Tolią ir Liolią.

siuntaDSCF6679Motina Teresė yra pasakiusi: ,,Meilės darbai visuomet yra džiaugsmo darbai. Nebūtina ieškoti laimės: jei mylime kitus, ją gausime. Tai – Dievo dovana.” Tokių Dievo siųstų žmonių, jų dovanų sulaukia ir Vandžiogalos lenkai. Juos šią savaitę pasiekė šventinis siuntinys iš Lenkijos Krokuvos miesto. Siuntinyje tarp įvairių dovanų ir atvirukas su tokiais žodžiais: „Iš visos širdies dėkojame už lenkiškumo puoselėjimą, už Jūsų rūpestį bažnyčia ir katalikų tikėjimu. Tegul Viešpats Jus globoja, laimina, sergėja ir teikia visų reikalingų malonių. Esame giliai sujaudinti Jūsų nuveiktų darbų saugojant ir puoselėjant istorinę Vandžiogalos lenkų atmintį. Tegul ši mūsų dovana, kaip lašas Jūsų reikalų jūroje, bus kažkam naudingas“.

Free Joomla! template by Age Themes