sutartisDSCF3553Šeštadienį, liepos 4 dieną, vandžiogaliečiai lenkai sulaukė garbingų svečių. Atvyko mūsų draugų delegacija iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos, Lidzbarsko apskrities, Kivity seniūnijos Krekole miestelio. Svečiavosi asociacijos „Łańcuch wzajemności“ pirmininkas Ryszard Przytuła, vicepirmininkė Mariola Jagełło ir kiti.
Su mūsų tautiečiais iš Varmijos – Mozūrijos krašto esame pažįstami jau keletą metų. Jie kartu su Kaišiadorių vyskupijos katalikiškos organizacijos ‚Vilties tiltai“ nariais svečiavosi Vandžiogaloje. Vandžiogaliečiai minint Lenkijos Nepriklausomybės 100-ąsias metines buvo pakviesti į iškilmingą minėjimą Lenkijoje.

vyskupasDSCF3307Trečiadienį, liepos pirmos dienos pavakarę, Vandžiogalos bažnyčioje įvyko didelė šventė – 45 jauni žmonės iš kaimyninės Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų tapo tikrais krikščionimis, jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškos brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramentą Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje teikė Jo eminencija kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

tvora3DSCF3289Birželio 30 dieną vandžiogaliečiai lenkai, susirinkę Lenkų bibliotekoje, paminėjo kraštiečio, žymaus lenkų poeto ir prozininko, literatūros mokslininko, intelektualo Czesław Miłosz (Česlovo Milošo) 109-ąsias gimimo metines. Prisiminimuose atgijo jo pirmoji kelionė į Vandžiogalą. Prisiminėme dar ankstesnius susitikimus su jo broliu Andrzej Miłosz (Andžejumi Milošu) Vandžiogaloje dar 1987 metais, „perestrojkos“ laikais, jo didelį norą sutvarkyti apleistą, medžiais, krūmais apaugusią senąją Milošų giminės kapavietę su joje esančiais apgriuvusiais paminklais.

tradicDSCF3252Gausios lenkų Liutkevičių giminės graži tradicija kasmet susitikti tęsiasi beveik pusę amžiaus. Kasmet birželio antroje pusėje, apie Jonines, ar iškart po jų, kelių kartų šios giminės atstovai susirinkdavo į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, kur visada būdavo aukojamos šv. Mišios už šios giminės mirusiuosius, lankomi jų kapai senajame bažnyčios šventoriuje ir miestelio kapinėse. Vėliau susitikimas tęsdavosi namuose. Visiems būdavo linksma, kadangi tai žmonės, apdovanoti muzikiniu talentu, mylintys dainą.
Taip jau susiklostė, kad kiekvienais metais būdavo paskiriamas atsakingas asmuo, kuris organizuodavo susitikimą.

tvora2DSCF2222Ką tik atnaujinta, iš tolo švytinti, žvilganti savo metaliniu paviršiumi, padengta sidabro ir aukso spalva šimtametė Milošų giminės kapavietės tvora, esanti tamsioje didelių medžių paunksmėje, dabar tapo šviesos šaltiniu, suteikdama šiai vietai dar daugiau didingumo, paslaptingumo, prabangos, šilumos ir jaukumo.
Prieš pusantro mėnesio pradėti tvoros atnaujinimo darbai baigti. Vandžiogaliečiai lenkai savo triūsu liko patenkinti. Nors darbo apimtis buvo didelė, aptvaro plotas įspūdingas, o darbas preciziškas gelbėjant kiekvieną tvoros centimetrą nuo kerpių ir korozijos, visa tai vandžiogaliečiai lenkai sėkmingai įveikė.

uzbaigDSCF2961Sekmadieninės Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai po Švč. Jėzaus širdies atlaidų sugužėjo į Vandžiogalos Lenkų biblioteką švęsti mokslo metų užbaigimo šventės. Mokiniai po ilgos karantino pertraukos norėjo susitikti, kartu pabūti ir tradiciškai, kaip kasmet, iškeliauti į vasaros atostogas. Nekantriausiai šio susitikimo laukė jauniausias sekmadieninės Lenkų kalbos mokinys Jonukas (Janek). Nors jam tik septyneri, jis šiam susitikimui rimtai ruošėsi. Kaip ir buvo žadėjęs, paruošė net du pranešimus: vieną lenkų kalba apie kosmosą „Saulės sistemos planetos“, kitą – lietuvių kalba „Įvairenybės apie pasaulio žvėris“.

jsirdisDSCF2829Po ilgokai trukusios visuotinės pandemijos sukeltos baimės – karantino - žmonės dar labai nedrąsiai sugrįžta į bažnyčią. Praėjusį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko nuo seno garsūs Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Kadaise jie vykdavo net tris dienas, pradedant penktadieniu ir baigiant sekmadieniu. Iš visur į atlaidus atvykę maldininkai netilpdavo bažnyčioje. Jie būriuodavosi šventoriuje, vieni keliais eidavo aplink bažnyčią, kiti bažnyčios viduje – apie didįjį altorių, kuriame yra stebuklais ir malonėmis garsėjantis kryžius su Kristaus kančia.

tvartasDSCF2337Visuotinio karantino metu, sulėtėjus vandžiogaliečių lenkų visuomeninei veiklai, pagaliau atsirado laiko atlikti svarbiems statybos darbams. Prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) esanti klėtis ir kitos ūkinės paskirties patalpos tapo avarinės būklės: sutrešusios sienų lentos, kiauras šiferinis stogas, kilo nemažai problemų sandėliuojant kurą ir kitus ūkinės paskirties daiktus. Todėl buvo nuspręsta nedelsiant pradėti šio pastatao kapitalinį remontą.

Gegužės mėnesį pradėti intensyvūs statybiniai darbai dabar jau eina į pabaigą. Klėtis pasikeitė neatpažįstamai.

lietusDSCF2654Savaitės pradžioje pro Vandžiogalą praūžusi stipri liūtis daug nerimo sukėlė vandžiogaliečiams lenkams. Liūties metu nuo Švč. Trejybės bažnyčios stogo tiesiog jų akyse didelis kiekis vandens pradėjo tekėti bažnyčios sienomis. Pasirodo, užsikimšo stogo lietvamzdžių ir lietaus nuvedimo sistema, ir dėl to vanduo pliūptelėjo bažnyčios sienomis, sukeldamas didelį pavojų patekti ir į bažnyčios vidų, kur dar visai neseniai padarytas remontas.

Liūčiai praėjus, į šį įvykį vandžiogaliečiai lenkai reagavo greitai - nustatyta priežastis, galėjusi padaryti daug nemalonumų ir nemažų nuostolių.

Free Joomla! template by Age Themes