Praėjusį savaitgalį, rugsėjo 18 dieną,  jau dešimtą kartą vandžiogaliečiai dalyvavo Šalčininkuose vykusioje šventėje „Dożynki 2022“. Ši ypatinga graži rudens šventė – renginys mus visada vilioja ir stebina savo įvairiataute ir įvairialype liaudies amatų, kulinarinio paveldo, kultūrine, menine programa ir pramogomis, kurių čia visada būna daug ir įvairių.
Ir šiemet derliaus šventė šurmuliavo Šalčininkų miesto pramogų parke. Jos organizatoriai - Šalčininkų rajono savivaldybė ir kultūros centras. Turėjome puikią progą apžiūrėti šventinį kermošių ir įvairių vietos ir atvykusių amatininkų, liaudies meistrų dirbinius. Čia taip pat veikė įvairūs liaudiškos edukacijos ir kitokios veiklos bei pramogos.

2022-2023 mokslo metais žinių siekti ir jas gilinti Vandžiogalos sekmadieninėje lenkų kalbos mokyklėlėje pareiškė norą 12 mokinių nuo šešerių iki aštuoniolikos metų amžiaus.
Pirmąjį rugsėjo sekmadienį dalis jų susirinko Lenkų bibliotekoje į pirmąją pamoką. Lenkų kalbos mokyklėlės mokytoja Leonija Petrauskaitė su stropiausiais mokiniais aptarė šių mokslo metų mokymosi planą, uždavinius ir siekius. Mokiniai pasakojo, kaip jie praleido vasaros atostogas, prisiminė gražiausias ir įsimintiniausias  jų akimirkas.
Mokytoja mokiniams padalijo įvairių mokymo priemonių, kurias mokyklėlei parūpino mūsų rėmėjai ir bičiuliai: mecenatas Artur Tchórzewski ir asociacija Traugutt.org.

antkapiaiDSCF1430Šią vasarą nemažai tautiečių kreipėsi prašydami pagalbos ieškant savo protėvių ir kitų giminaičių, įvairiais amžiais gyvenusių mūsų vietovėse, pėdsakų. Vieni, turėdami daugiau žinių apie savo gimines, kiti mažiau, visada norėdavo surasti ir jų amžinojo poilsio vietą. Deja, ne visiems tai pavykdavo. O ir padėti sudėtinga. Seniesiems mediniams ir metaliniams kryžiams, o ir akmens paminklams laikas nėra gailestingas. Jie sunyko, ant jų esantys užrašai pasidarė neįskaitomi. Kiti paprasčiausiai susmego į žemę, nusinešdami ir ant jų parašytą žinią, kas po jais senajame šventoriuje ilsisi.

jazztravelDSCF1275Praėjusio šeštadienio pavakarę vandžiogaliečiai lenkai pasitiko į miestelį užsukusius svečius – išskirtinių, pažintinių, kultūrinių kelionių mėgėjų grupę. Šias keliones po Lietuvos provinciją organizuoja „Jazztravel“ – „Litaura“ kelionių agentūra. Jas veda VDU docentas, istorijos mokslų daktaras, LDK instituto direktorius Rūstis Kamuntavičius.

Vandžiogaliečiai lenkai visada atvykusiems svečiams stengiasi parodyti kuo daugiau mūsų krašto autentikos ir unikalumo. Daugelį metų rinkta istorinė medžiaga, čia seniau gyvenusių žmonių pasakojimai, atsiminimai, tebesantys laiko ženklai padeda suprasti šio krašto žmonių santykius, leidžia atkurti jo savitą kultūrinę ir etninę raidą.

solecznikiDSCF1126Po metų pertraukos, sekmadienį, rugsėjo 12 dieną, tradiciškai Šalčininkų rajono mero Zdzislavo Palevičiaus pakviesti, jau devintą kartą vandžiogaliečiai dalyvavo čia vykusioje Derliaus šventėje „Dożynki – 2021“. Ši ypatinga, graži rudens šventė – renginys mus visada vilioja savo įvairiataute ir įvairialype kultūrine menine programa ir pramogomis, kurių čia visada būna daug.

Ir šį kartą Derliaus šventė šurmuliavo Šalčininkų miesto pramogų parke. Jos organizatoriai – Šalčininkų rajono savivaldybė ir kultūros centras.

Bičiulių susitikimas Vandžiogaloje

Žolinės atlaidai ir bičiulių susitikimas Vandžiogaloje, 2021 – 08 – 15

ponaryDSCF1022Šią savaitę turėjome svečių, visada laukiamų ir labai išsiilgtų, mūsų bičiulių „Rajd Katyński – Ponary pamiętamy“ grupės motociklininkų.
Jie kasmet rugsėjo mėnesio pradžioje atvyksta į mūsų kraštą, kur aplanko ir pagerbia lenkų istorinės atminties vietas. Ir šį kartą komandoro Marcin Gałecki vadovaujami mus aplankė ne tik seni pažįstami, bet ir nauji svečiai. Juos teko supažindinti su Vandžiogalos kraštu ir jame esančiomis lenkų istorinės atminties vietomis. Mes papasakojome apie šio krašto išskirtinumą, čia gyvenusių lenkų indėlį ir reikšmę kovose už krašto laisvę ir nepriklausomybę.

jazztrDSCF6009Atsigręžti į praeitį skatina ne tik greitai bėgantis laikas, bet ir bandymas suvokti, pasitikrinti savo santykį su praeities kultūra, palikimu. Vis daugiau tikros istorijos ieškančių keliautojų atranda Vandžiogalą. Tai padaryti jiems padeda „Jazz Travel – Litaura” kelionių organizatorius ir istorijos mokslų daktaras LDK instituto direktorius doc. Rūstis Kamuntavičius. Vandžiogalos kraštas nuo seno didžiuojasi gyventojų tautine įvairove, domisi čia vykusiais istoriniais įvykiais. Deja, laikas beveik sunaikino nuo amžių čia gyvenusias tautines mažumas, jų kultūrą, paveldą, didelį žmogišką indėlį į šio krašto vystymąsi. Vandžiogaliečiai lenkai nuo vaikystės yra geriausi liudininkai, įvairių įvykių šio krašto žinovai.

                                     Už krikščioniškąsias vertybes!
                                     Už tradicinės šeimos vertybes!
                                     Už socialinį teisingumą!                            
                                     Už sąžiningą politiką!

          LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

                                                       SĄRAŠO NR. 8

LeoDSCF5931Vienmandatėje Šilainių rinkimų apygardoje Nr.14 – Leonija Petrauskaitė

 

ZolDSCF5940Vienmandatėje Savanorių rinkimų apygardoje Nr.16 – Zofija Pilypienė

 

RicDSCF5924Vienmandatėje Raudondvario rinkimų apygardoje Nr.65 – Ričardas Jankauskas

sklodowskiDSCF5750Šią savaitę su darbo vizitu Vandžiogaloje lankėsi mūsų bičiulis iš Varšuvos, intelektualas, istorikas, humanitaras, keliautojas, fotografas ir publicistas dr. Jan Skłodowski.
Daktaras Jan Skłodowski yra knygos „Cmentarze na Żmudzi – polskie ślady przeszłości Obojga Narodów“ („Žemaičių kapinės – lenkiški pėdsakai Abiejų Tautų istorijoje“) autorius. Jis toliau tęsia savo misiją ieškodamas ir registruodamas lenkų kapavietes istorinio senosios Liaudos krašto kapinėse. Keletui dienų apsistojęs Lenkų bibliotekoje Vandžiogaloje, mūsų bičiulis iš Varšuvos vandžiogaliečiams lenkams suteikė išskirtinę galimybę susipažinti su jo naujausiais atradimais, taip pat su darbais įamžinant istorinį Abiejų Tautų respublikos paveldą ir palikimą Lietuvoje ir Lenkijoje.

mpradziaDSCF57412020-2021 mokslo metais žinių siekti ir jas gilinti Vandžiogalos sekmadieninėje lenkų kalbos mokyklėlėje pareiškė norą 12 mokinių nuo septynerių iki šešiolikos metų amžiaus.

Antrąjį rugsėjo sekmadienį dalis jų susirinko Lenkų bibliotekoje į pirmąją pamoką. Lenkų kalbos mokyklėlės mokytoja Leonija Petrauskaitė su stropiausiais mokiniais aptarė šių mokslo metų mokymosi planą, uždavinius ir siekius. Mokiniai pasakojo, kaip jie praleido vasaros atostogas, prisiminė praėjusių mokslo metų gražiausias ir įsimintiniausias akimirkas.

monstrDSCF5690Monstrancija – vienas brangiausių ir meniškiausių katalikų bažnyčios liturginių reikmenų. Monstrancijoje įdėta Ostija (Švenčiausiasis Sakramentas). Jis yra išstatomas bei garbinamas per iškilmingas pamaldas ir procesijas. Po praeito šimtmečio 6 – 8 dešimtmečių vagysčių, kurių metu iš Švč. Trejybės bažnyčios buvo pavogtos monstrancijos, įsigyta kuklesnė, naudota ir ne kartą taisyta monstrancija. Ji tarnavo apie pusę amžiaus, bet šiais metais, per Žolinės atlaidus, įstrigus tabernakulyje, lūžo jos viršutinė dalis – bokštelis su kryžiumi. Reikėjo nedelsiant tvarkyti Švč. Sakramento buveinę, sulūžusį meniškiausią bažnyčios liturginį pasididžiavimą. Supratome - reikia gero specialisto rankų.

altorelDSCF5362Nešiojami procesiniai altorėliai – tai puikūs maldingumo, dailės ir drožybos paminklai Vandžiogaloje. XVIII – XX amžiuje jie dažnai buvo naudojami kaip reikmuo šventinių procesijų metu kartu su bažnytinėmis vėliavomis ir kitais atributais. Jie dviejų arba keturių žmonių buvo nešami aplinkui bažnyčią. Ant jų, papuoštų devintinėse – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėse - buvo pagerbiamas Švč. Sakramentas, išneštas į viešą erdvę, skaitomos evangelijos.

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios nešiojami altorėliai yra skirtingų stilių ir formų.

carDSCF6237Rugsėjo 28 dieną, šeštadienį, Kaune įvyko Lietuvos Carito 30-mečio jubiliejinė padėkos šventė. Į Carito 30-mečio šventę buvo pakviesti Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos karitiečiai – lenkai savanoriai, kurie jau nebe vieną dešimtmetį uoliai, neatlyginamai, su ugnele darbuojasi padėdami ir dalindamiesi su vargstančiais ne tik materialinėmis, bet ir dvasinėmis gėrybėmis.

Šventė prasidėjo padėkos Šv.Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, jam talkino į šventę atvykę ir kiti ganytojai – Lietuvos vyskupai.

salcDSCF5777Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 22 dieną, pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdzislav Palevič, kaip kasmet, jau aštuntą kartą rugsėjui įpusėjus septynių vandžiogaliečių grupė nuvyko į Šalčininkus, į Derliaus šventę. Ši ypatinga graži tradicinė šventė- renginys visus vilioja savo įvairiataute ir įvairialype kultūrine menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna daug.
Šalčininkų rajonas labai europietiškas, daugiakalbis, tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje. Todėl visiškai suprantama, kad ir Derliaus šventė čia labai turtinga, linksma, gausi.

eiszyszDSCF5659Pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdzislav Palevič, vandžiogaliečiai rugsėjo 21 dienos, šeštadienio, popietę nuvyko į iškilmingą Eišiškių verslo ir laisvalaikio centro atidarymą. Naujasis kultūros, laisvalaikio ir verslo centras – tai buvusios senos, dar sovietmečiu statytos mokyklos pastato pertvarkymo ir renovacijos projektas. Realizavę šį projektą, eišiškiečiai turės erdvę laisvalaikio praleidimui ir galimybes verslo plėtrai. Pastate yra didelė renginių salė, šiuolaikinė biblioteka, muziejus ir ekspozicijų patalpos, erdvės jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms, visuomeninėms organizacijoms. Siekiant sudaryti palankias sąlygas smulkaus verslo plėtrai, čia suprojektuotos patalpos verslumo skatinimui.

rudiskesDSCF5151Šeštadienį, rugsėjo 14 dienos popietę, vandžiogaliečiai aplankė jaukų ir spalvingą Trakų rajono miestelį – Rūdiškes. Čia įvyko XXVIII-asis Trakų žemės Lenkų kultūros festivalis „Dźwięcz, Polska Pieśni!” ir derliaus šventė. Šventę organizavo Trakų rajono Lenkų sąjungos skyrius ir jo pirmininkas, Seimo narys, Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkievičius.
Rūdiškių Šv. Jėzaus širdies bažnyčioje Kryžiaus Išaukštinimo šventėje buvo aukojamos Šv. Mišios. Po jų šventės dalyvių eisena patraukė miestelio gatvėmis iki kultūros centro, kur aikštėje vyko šventinė ceremonija.

baznvidusDSCF5027Paskutinį kartą vidaus apdailos darbai Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo atlikti 1967 metais. Prabėgo daugiau nei pusė amžiaus. Tai tikrai nemažas laiko tarpas. Per tą laiką bažnyčios lubose daugelyje vietų nuo drėgmės nukrito apdailos tinkas. Sienose jis suaižėjo ir aptrupėjo. Visos bažnyčios lubos ir sienos pajuodusios nuo dulkių, dažai atsisluoksniavę ir išbyrėję. Nuo laiko naštos bažnyčios vidus tapo niūrus ir tamsus.

Jau antra savaitė tęsiasi Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios vidaus apdailos darbai, pastatyti pastoliai.

kedainDSCF4945Jau keletą dešimtmečių Vandžiogalos lenkus ir Kėdainių miesto bei rajono kultūros ir meno darbuotojus sieja gražūs kūrybiniai bendradarbiavimo ryšiai, todėl esame visada kviečiami į įvairius renginius ir šventes, vykstančias Kėdainių mieste ir rajone. Ir praeitą rugsėjo 6 dienos popietę vandžiogaliečiai mielai vyko į Kėdainių miesto šventės „Kėdainiai 647“ atidarymą.
Šventė prasidėjo pirmaisiais istorijos ir kultūros festivalio „Radviliada 2019“ akordais. Po istorinių diskusijų apie Biržų ir Dubingių Radvilas, vykusių daugiakultūriniame centre, festivalis persikėlė į Evangelikų reformatų bažnyčią, kur buvo parodytas interaktyvus muzikinis spektaklis „Šv. Genezijaus trupės kelionės po Europą“, vertęs susirinkusius linksmai kvatotis.

gorskiDSCF4808Rugsėjo 5 dienos popietę į Vandžiogalą atvyko grupė kelionių mėgėjų, keliaujančių iš Lenkijos į Lietuvą su tikslu aplankyti Kauną, Trakus, Vilnių. Kelionės maršrutą pakoregavo ir turistus į Vandžiogalą nukreipė elektronikos inžinierius, gyvenantis Lenkijos Pamario mieste Gdynėje, Tadeusz Werner.
Su Tadeusz Werner esame pažįstami jau 20 metų, palaikom gražius ryšius. Dar 1999 metais jis iš Lenkijos į Vandžiogalą buvo atvykęs su savo seserimi Beata ir motina Irena Gorska - Werner, kuri prieš 14 metų paliko šį pasaulį. Šios kilmingos ir žinomos giminės šaknys mūsų vietovėje siekia XVII amžių.

popiezDSCF5481„... Ieškokite savo šaknų,... Negyvenkite vidutinybėje, ... Esate kankinių vaikai – tai jūsų stiprybė...“

Šiuos išmintingus, padrąsinančius žodžius, ištartus homilijos metu, išgirdo vandžiogaliečiai sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, atvykę į 10 valandą Kauno Santakos parke aukojamas Šv. Mišias, kuriose Popiežių Pranciškų sutiko ir sveikino žmonės, atvykę ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių.

Vandžiogaliečiai su šimtatūkstantine piligrimų ir maldininkų minia Santakos parke sekmadienį meldėsi drauge su Katalikų Bažnyčios galva – Popiežiumi Pranciškumi, kartu su visais Lietuvos vyskupais ir vyskupais svečiais, taip pat su didžiuliu būriu kunigų, giedojo kartu su jungtiniu bažnyčių choru ir solistais, priėmė Eucharistiją drauge su daugiau negu 30 tūkstančių brolių ir seserų Kristuje.

angelDSCF5322Vandžiogaliečiai rugsėjo 20-osios popietę Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje dalyvavo parodos „Angelas ir sūnus“ Witkiewicziai Zakopanėje ir Lietuvoje“ atidaryme. Svarbiausia parodos mintis - ilgamečiai tėvo ir sūnaus, išskirtinių lenkų menininkų, santykiai. Vieno iš įžymiausių lenkų menininkų asmenybės formavimuisi didelės įtakos turėjo išmintingas tėvas. Toks tėvas kiekvienam jaunuoliui yra didžiausias lobis. Kada jauno žmogaus auklėjimas tėvui tampa svarbiausia gyvenimo užduotimi, atsiranda ypatingas tarpusavio artumas, bendri kasdieniniai darbai ir rūpesčiai, pokalbiai apie literatūrą, meną, mokslą. Visa tai veikė jauną žmogų ir suformavo jį, kaip menininką. Parodos ekspozicijoje matome ir ryškius lenkų menininkų ryšius su Lietuva...

...

salcininkDSCF4869Tradiciškai, kaip kasmet, rugsėjo 16 dieną, sekmadienį, pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdislav Palevič, 20 – ties vandžiogaliečių grupė išsiruošė į Šalčininkus, į Derliaus šventę. Nors kelionė tolima, bet tikrai verta ten nuvykti. Šalčininkų rajonas pats europietiškiausias – tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje. Todėl ši derliaus šventė čia sutraukia labai daug įvairių žmonių.
Šalčininkų rajone gyvenantys lenkai, lietuviai, baltarusiai, rusai šventės metu parodo viską, ką moka ir ką turi geriausio. Meno kolektyvai, pasirodantys miesto parko estradoje, atvyksta ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, ir iš kaimyninės Baltarusijos.

freeRugsėjo 7–9 d. ir 14–15 d. Gdanską ir Vilnių sujungs bendras muzikos mainų projektas, kuriame savo kūryba džiugins žymiausi lenkų ir lietuvių muzikos atlikėjai.

Vilnių ir Lenkijos uostamiestį Gdanską vienija ne tik geografinė padėtis bei istorinė patirtis, bet ir gilios kultūrinės tradicijos. Nuo 2003 m. šie itin draugiškus santykius palaikantys miestai puoselėja kultūrinius mainus. Šiemet rugsėjo 7–9 d. Gdanske penkioliktą kartą vyko kasmet tūkstančių žiūrovų sulaukiantis festivalis „Vilnius Gdanske“. Unikalios viduramžių architektūros ir ypatingos auros Gdansko senamiestyje praėjusį savaitgalį skambėjo muzikantų iš Vilniaus koncertai, vyko lietuvių menininkų kūrybos pristatymai, lietuvių kino naktis bei tradicinė maisto ir amatų mugė.

2rustisDSCF4798Šeštadienio, rugsėjo 8 dienos, pavakarę didelė istorinių - pažintinių kelionių mėgėjų grupė drauge su Vytauto Didžiojo universiteto istoriku Rūsčiu Kamuntavičiumi atvyko į Vandžiogalą. Dauguma atvykusių – Vilniaus miesto ir rajono gyventojai, istorijos mylėtojai ir žinovai, studijuojantys ją ir norintys geriau pažinti ir suvokti savo kraštą, jame gyvenančius žmones.

Apie Vandžiogaloje gyvenančius lenkus dauguma jų jau buvo girdėję kaip apie aktyvius krikščioniškų tradicijų, kutūros, senojo paveldo, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo atminimo Vandžiogaloje sergėtojus ir puoselėtojus.

nartowsDSCF4551Daugumai žmonių ateina laikas, kai jie pradeda ieškoti savo šaknų, bando piešti savo giminės geneologinį medį, kad galėtų geriau suvokti savo protėvių reikšmę. Renkant žinias, bandant atkurti giminės istoriją, labai svarbu ne tik atskirų asmenų, protėvių tiesioginės linijos, bet ir giminės geografinio, ekonominio, socialinio, religinio ir tautinio aspekto atskleidimas. Ne visada tai surasti pavyksta. Bet, jei pavyksta, sužinoję savo kilmę, tapatybę, giminės statusą, aplankę ir pamatę vietas, kur protėviai nuo amžių gyveno, viso to ieškantys patiria euforiją.

ekskursijaDSCF6880Vis dažniau į Vandžiogalos miestelį užsuka turistiniai autobusai su istorinių, pažintinių kelionių mėgėjais, keliaujančiais maršrutu „Pažinkime Lietuvą“. Vandžiogaloje turistai ir svečiai noriai susipažįsta su dar LDK laikus menančiu senuoju šventoriumi, Švč. Trejybės bažnyčia, nuo seniausių laikų čia gyvenančiais lenkais ir miestelyje esančia Lenkų biblioteka, joje sukaupta istorine medžiaga bylojančia apie mūsų krašto praeitį, gyventojus.
Rugsėjo 23 dienos pavakare nemaža grupė keliauninkų drauge su geru vandžiogaliečių bičiuliu VDU istoriku doc. Rūsčiu Kamuntavičiumi aplankė Vandžiogalą.

sutvirtinimasDSCF6998Rugsėjo 24 dieną, sekmadienį, mūsų parapijoje vyko didelė šventė – 36 jauni žmonės tapo tikrais krikščionimis, jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškas brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Sutvirtinimo sakramentą Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje teikė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Iškilmingą šventųjų mišių auką su Jo Ekscelencija aukojo ir kartu atvykęs svečias kunigas disidentas Robertas Grigas. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ta proga pasakė pamokslą.

vyskupasDSCF6776Rugsėjo 21 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės parapiją su darbiniu vizitu aplankė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Jo ekscelencija kartu su Vandžiogalos klebonu kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi lankėsi Vandžiogalos seniūnijoje, kur susitiko su seniūnijos administracijos darbuotojais. Taip pat Vandžiogalos gimnazijoje susitiko ir kalbėjosi su gimnazijos pedagogais.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas aplankė ir Vandžiogalos Lenkų biblioteką (Kėdainių g.26). Jo ekscelencija atvežė ir dovanų Lenkų bibliotekai – religinių knygų lenkų kalba.

salcinDSCF6525Praėjusį sekmadienį jau šeštą kartą kasmet, rugsėjui įpusėjus, vandžiogaliečiai vyko į Šalčininkus, į derliaus šventę (Dużynki). Ši graži tradicinė šventė – renginys visus vilioja savo įvairialype kultūrine, menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna daug. Nors kelionė ir tolima, bet ten tikrai verta nuvykti.

Šalčininkų rajonas – pats europietiškiausias rajonas, tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje.Todėl suprantama, kad ir derliaus šventė čia labai turtinga, linksma, išradinga,gausi , ji nuoširdžiai švenčiama, kaip niekur kitur Lietuvoje.

sventoji DvasiaSutvirtinimo sakramentas - tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje bus teikiamas rugsėjo 24 dieną (sekmadienį) 12 val. Šv. Mišių metu. Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

sibiriakDSCF6424Skaudų istorijos tarpsnį mums priminė ir papasakojo šią savaitę Vandžiogalą aplankęs Zygmunt Szwejkowski, svečias iš Lenkijos. Jis drauge su savo artimaisiais tikėdamasis ir nebesitikėdamas bandė rasti jau nuo XIX amžiaus pradžios mūsų krašte gyvenusių protėvių pėdsakų.

Būdamas pusantrų metukų, 1948 metų gegužės 22 dieną iš Vandžiogalos parapijos Žiogaičių kaimo kartu su savo tėvu Juzefu, motina Valerija (merg. pav. Staševič), broliu Piotru ir tėvo motina Michalina (merg. pav. Ginelievič) buvo ištremtas į Sibirą, į Igarką (Krasnojarsko sritis).

mokyklaDSCF6380Vandžiogaloje Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g.26) atidaryta šeštadieninė lenkų kalbos mokyklėlė. Čia kiekvieną šeštadienį 12 valandą vyks pamokėlės, kuriose bus mokoma lenkų kalbos, vaikai susipažins su grožine lenkų litaratūra, žais įvairius žaidimus, lavins ir plėtos lenkų kalbos įgūdžius. Lenkų kalbos besimokantys vaikai turės progą susipažinti ir susitikti su šioje bibliotekoje iš įvairių Lenkijos miestų mokyklų dažnai besilankančiais moksleiviais, kurie atvyksta čia, kad galėtų pakeliauti poeto ir rašytojo Nobelio premijos laureatų Česlavo Milošo ir Henriko Sienkievičiaus kūrybos herojų takais.

Šių mokslo metų pradžioje mokytis lenkų kalbos pareiškė norą dešimt mokinių. Šiandien 12 valandą vyko pirmoji pamokėlė, kurią vedė mokytoja Leonija Petrauskaitė.

Praėjusį sekmadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vykstančias lenkiškas Šv. mišias rinkosi miestelio žmonės, Petrauskų šeimos nariai, giminės ir artimieji. Buvo minimos Leonardo Petrausko dešimtosios ir Janinos Petrauskienės penktosios mirties metinės.
Vandžiogalos miestelyje gyvenę Petrauskai –  tradicinė katalikiška lenkų šeima, kuri buvo, yra ir liks pavyzdžiu, kaip reikia mylėti Dievą, savo artimą, kaip gerbti aplinkinius žmones. Po Šv. mišių, aplankę Petrauskų kapus, uždegę žvakes, minėjimo dalyviai rinkosi į vietinį barą, kur, degant atminimo žvakėms, skambant smuiko muzikai, gerb. Jūratė Dailydėnienė kalbino ir žadino prisiminimus apie Janiną ir Leonardą.

Derliaus šventė Vilniaus rajone, prie maršalo Jόzefo Pilsudskio dvarelio Pikeliškėse, praėjusį šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, įvyko jau dvidešimt pirmąjį kartą. Šventės šūkis - „Dalinkimės duona, kultūra ir tradicijomis“.
Šioje derliaus šventėje buvo galima sutikti beveik visą Vilniaus rajono lenkų bendruomenę, taip pat svečius iš Lenkijos ir kitų kraštų. Čia buvo galima išgirsti lenkų dainas, pamatyti liaudies šokius, pabūti lenkų kultūrinėje tradicijoje ir, žinoma, paskanauti įvairiausių valgių, paragauti gėrimų. O jau kiemelių įvairovė ir gražumas užbūrė visus atvykusius!

Kas galėjo įvykti geriausia, tai ir įvyko. Šiais, 2016 metais, rugsėjo 18-22 dienomis, istorinės Liaudos žemėje Vadaktuose ir Sidabrave (Radviliškio raj.) buvo paminėtos Nobelio premijos laureato rašytojo H.Sienkiewicz 100 - osios mirties metinės.
,,Vadaktai – 2016“- istorinio, literatūrinio, pažintinio, piligriminio, edukacinio ir tiriamojo pobūdžio renginys,  apėmęs  Radviliškio, Panevėžio, Kėdainių, Kauno rajonus ir  visą plačią istorinę Liaudą. Dar nuo karaliaus Mindaugo laikų Liauda garsėjo kilmingais bajorais, narsiais kariais: jie visada buvo ištikimi savo valdovams ir ne vieną amžių gynė šį kraštą nuo priešų – kryžiuočių, turkų, švedų, rusų.

Derliaus šventė - tai ypatinga šventė, skirta Šalčininkų rajono žemdirbiams, kurie yra pagrindiniai rajono ekonomikos ramsčiai. Ši graži tradicinė šventė – renginys, visus viliojantis savo įvairialype kultūrine menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna apsčiai.
Ir šiemet rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdzislaw Palewicz, vandžiogaliečiai išsiruošė į Šalčininkus, į derliaus šventę. Nors kelionė ir tolima, bet verta ten nuvykti.
Šalčininkų rajonas – pats europietiškiausias rajonas, tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje.

Rugsėjo 10 – osios rytą didelė lenkų dainų ir šokių ansamblio „Vilija“ veteranų grupė atvyko į Vandžiogalą. Jų pažintinės kelionės tikslas – kartu su vandžiogaliečiais, nuo labai senų laikų gyvenančiais šiame istoriniame Liaudos regione, pakeliauti Nobelio premijos laureato rašytojo Henryk Sienkiewicz takais, susipažinti su apylinkėmis ir sekti jo trilogijos romano „Tvanas“ herojų pėdsakais.
Pažintinės kelionės vadovu sutiko pabūti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas. Jis atvykusius svečius pirmiausia supažindino su Vandžiogalos miestelio istorija, papasakojo apie Vandžiogalos apylinkėse buvusius kaimus (okolicy) ir vienkiemius (zascianki), apie juose gyvenusius lenkų bajorus, parodė apie tai bylojančią istorinę medžiagą, kuri labai sudomino išvykos dalyvius.

Rugsėjo 7 dienos pavakarę Vandžiogaloje gyvenančius tautiečius jau penktą kartą aplankė 30 motociklininkų reido „Paneriai - prisimename 2016“ dalyvių grupė. Grupės priešakyje – vadas komandoras Marcin Galecki, geras vandžiogaliečių bičiulis.
Praeitais metais reido komandorui buvome užsiminę, kad gerai būtų prie Lenkų bibliotekos Vandžiogaloje pastatyti kryžių – tą lenkų tautos kančių, tikėjimo, kultūros ir tradicijų simbolį. Ir buvome išgirsti. Reido dalyvių sponsoriaus Artur Tch
rzewski dėka jau turime gražų, stiprų, klasikinį kryžių, kurį jis atvežė ir kartu su kitais motociklininkais, reido dalyviais, pastatė prie Lenkų bibliotekos Vandžiogaloje.

Vandžiogaloje Žolinė - 2016

 

Trio "Hanki" Vandžiogaloje Žolinė - 2016

 

 

Stanislovui Vaškevičiui 90 

 

Šeštadienį, rugsėjo 3 dieną, Vilniuje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje lenkai meldėsi prašydami Dievo palaimos artėjančiose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą. Jie taip pat prašė Dievo, kad lenkų vaikai galėtų tęsti mokslą gimtąja kalba seniausioje Vilniaus lenkų Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje, iš kurios dabar yra vejami. Iškilmingose Šv. Mišiose dalyvavo ir Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus atstovai.
Po Šv. Mišių prasidėjo rinkiminė LLRA-KŠS konvencija. Konvencijos vedėjai pasveikino visus atstovus ir svečius, atvykusius iš įvairių Lietuvos vietų.

Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas, LR Seimo narys Michał Mackiewicz kartu su sąjungos sekretoriumi Paweł Stefanowicz šiandien lankėsi Vandžiogaloje. Lenkų bibliotekoje jie susitiko su Vandžiogalos lenkų skyriaus nariais.

Pirmininkas Michał Mackiewicz apžiūrėjo atnaujintas Lenkų bibliotekos patalpas, džiaugėsi, kad skyriaus nariai puoselėja tautinį identitetą, gimtąją kalbą, papročius ir tradicijas. Jis padėkojo tautiečiams už tai, kad jie negaili nei laiko, nei jėgų propaguodami šio krašto istorinį ir kultūrinį paveldą.

Derliaus šventė Trakų žemėje – Rūdiškėse

2015 trakaiDSCF7164Sužinoję, kad jų mėgstami atlikėjai, rugpjūčio mėnesį koncertavę per Žolinės atlaidus Vandžiogaloje, trio „Hanki“ – tai Renata Joknienė, Anieszka Mataczina ir Ivona Grigienė Rūdiškėse pristato savo naują CD diską, sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, vandžiogaliečiai išsiruošė kelionėn į Trakų žemę.

Čia, Rūdiškėse, vyko tradicinė Trakų rajono derliaus šventė. Šios šventės „Derlius 2015“ organizatoriai - Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyrius ir jo pirmininkas, Seimo narys Jarosław Narkiewicz.

Vandžiogaliečiai derliaus šventėje Šalčininkuose

2015 salcininkai DSCF6852Derliaus šventė - tai ypatinga šventė, skirta Šalčininkų rajono žemdirbiams, kurie yra pagrindiniai rajono ekonomikos ramsčiai. Ši graži tradicinė šventė – renginys, visus viliojantis savo įvairialype kultūrine menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna apsčiai.

Ir šiemet rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdzislaw Palewicz, vandžiogaliečiai išsiruošė į Šalčininkus, į derliaus šventę. Nors kelionė ir tolima, bet verta ten nuvykti.

Vandžiogaloje - IV motociklininkų reidas „Paneriai – prisimename“

2015 rajdDSCF6601Rugsėjo 9 – osios, trečiadienio, vakarą Vandžiogaloje gyvenančius tautiečius ketvirtą kartą aplankė 50 motociklininkų, siekiančių pagerbti atmintinas vietas. Jų kelionės moto: „Paneriai - prisimename”. Tos pačios dienos ryte jie pradėjo kelionę Varšuvoje, aplankė Ossów, Wizną, Augustów, temstant atvažiavo į Vandžiogalos miestelį. Grupės priekyje – vadas komandoras Marcin Galecki, geras vandžiogaliečių bičiulis. Beje, šįsyk jis atvyko su savo vyriausiąja dukra - penkiamete Marijana. Atvyko daug ne tik jau mums pažįstamų, bet ir naujų dalyvių. Tai tikri vyrai patriotai – pamaldūs, nuoširdūs žmonės.


DSCF6539Rugsėjo 9 dieną, trečiadienį, 19 val. į Vandžiogalą atvyksta IV Motociklininkų reidas „Paneriai – prisimename”.

Susitikimas su tautiečiais, reido dalyviais, vyks Vandžiogalos lenkiškoje bibliotekoje (Kėdainių g. 26).

Kviečiame į susitikimą!

2014 paberzeRugsėjo 29 dieną šiam didžios dvasios žmogui būtų sukakę 96-eri metai. Tėvo Stanislovo gimimo ir vardo dienos proga rugsėjo 28 dieną, sekmadienį, Paberžėje labdaros ir paramos fondas „Viltis-Vikonda" organizavo renginį Tėvo Stanislovo atminimui.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas) vandžiogaliečiams buvo gerai pažįstamas. Ne kartą, lankydamasis pas Vandžiogaloje reziduojančius kunigus, susitikdavo ir su parapijiečiais. Puikiai mokėdamas lenkų kalbą, bendraudavo su jais lenkiškai. Kai kurie parapijiečiai palaikydavo dvasinius ryšius su Tėveliu Dotnuvoje ir Paberžėje. Dažnai vandžiogaliečiai su savo tautiečiais – turistais ir piligrimais iš Lenkijos – lankydavosi ir tebesilanko Paberžėje. Čia esantis 1863 metų sukilimo muziejus visada domino tautiečius, taip pat ir ši Laudos vietovė, kurios pavadinimas kilęs nuo Laudos upelio, vingiuojančio šalia Paberžės bažnyčios, pavadinimo.

2014 pikeliskes"Dėkoju jums, gerieji žmonės, už jūsų sunkiu darbu ir prakaitu užaugintą derlių", - šiais Vilniaus rajono merės Maria Rekść pasakytais žodžiais šeštadienį Pikeliškėse prasidėjo Vilniaus rajono Derliaus šventė.
Vandžiogaliečiai savo ruožtu dėkoja merei Maria Rekść ir rajono savivaldybės administracijai, kad jau ketvirtus metus iš eilės pakviečia juos į šią šventę, suteikdami svečio statusą, rūpinasi, kad mums čia nieko netrūktų...
O į Derliaus šventę sugužėjo daugybė svečių ne vien iš Vilniaus rajono, bet ir iš visos Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir t.t.
Dvidešimt trys Vilniaus rajono seniūnijos pražygiavo šventinėje eisenoje. Jai vadovavo Sudervės seniūnija, kuri šiais metais ir buvo šventės šeimininkė. Vidurdienį prasidėjo Šv. Mišios už žemdirbius, sunkiai dirbančius žemę, už visus Vilniaus rajono gyventojus ir atvykusius svečius. Jas aukojo Vilniaus rajono parapijų kunigai.

2014 salcininkaiDerliaus šventė Šalčininkuose – tai tradicinė padėkos Dievui ir žemę dirbantiems žmonėms už gausų nuimtą derlių šventė. Tai kasmetiniai darbščiųjų ūkininkų, kaimynų, pažįstamų, bičiulių iš visos Lietuvos ir užsienio susitikimai.
Derliaus šventė Šalčininkuose – tai kaip patys Šalčininkai, jungiantys įvairių tautybių žmones, čia visada buvusius ir esančius, solidarius, atvirus ir vaišingus. Šalčininkai, nežiūrint į tai, kad yra pasienio miestas, gražiai tvarkomas ir prižiūrimas, nes turi gerą šeimininką – rajono merą Zdislav Palevič, kuris visada atsimena savo tautiečius vandžiogaliečius ir kasmet pakviečia į šią šventę.

Vandžiogaliečiai yra šventai įsitikinę, kad Šalčininkų rajonas ir miestas yra pats demokratiškiausias Lietuvoje. . Šio krašto vietovės turtingos savo istorija, mena Mickevičių, Slovackį, Sniadeckį, Vankovičių, Milošą. Čia susipynusios įvairių tautų kultūros ir tradicijos. Ši įvairiatautė kultūra čia yra puoselėjama ir reprezentuojama ir šiandien. Todėl čia vykstantys renginiai yra autentiški ir nepakartojami.

2014 lapesVandžiogalos lenkai turi ilgametę gražią tradiciją kviestis Lapių miestelio gyventojus į šventes ir renginius. Džiugu, kad kaimynai iš Lapių taip pat mūsų nepamiršta ir pakviečia į savo organizuojamas šventes. Tad ir šio savaitgalio penktadienio popietę buvome pakviesti į Lapių miestelio kraštiečių šventę, kuri vyko aikštelėje prieš seniūnijos pastatą.

Turtinga šventinė kultūrinė programa, kurioje koncertavo kolektyvai iš Kauno, Jonavos, Domeikavos, dainininkas Mino ir, aišku, Lapių saviveiklininkai. Tai jaunieji šokėjai, šiuolaikinių šokių atlikėjai, kapela „Ant ketvirto" ir kaip visada žavus duetas „Uošvės", kurios, beje, sveikino atvykusius vandžiogaliečius ir skyrė savo tautiečiams lenkų kalba atliekamą dainą „Červony kviat". Mes džiaugiamės, kad šis unikalus estradinis duetas, atliekantis kūrinius įvairiomis kalbomis, yra mūsų geras bičiulis.

DSCF0435Dar gyvi šilti prisiminimai, dar neatslūgo emocijos, kada visai neseniai Vandžiogaloje viešėjo ir mūsų šventėje dalyvavo svečiai iš Sužionių (Vilniaus raj.) – ansamblis „Sužanianka". Ansamblio dalyviams patiko viešnagė Vandžiogaloje. Čia jie susirado naujų draugų ir gerbėjų, todėl, prisimindami visa tai, šį sekmadienį pasikvietė vandžiogaliečius į savo šventę – ansamblio ketvirčio amžiaus jubiliejų.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje. Šv. Mišių metu giedojo ir savo padėkos maldas už vaisingus, gražius ir kūrybingus metus Dievui skyrė ansambliečiai. Juk dėkoti yra už ką. Daug koncertuota ne vien Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Baltarusijoje, susilaukta didelio pasisekimo

vilniausderliusRugsėjo 28 dieną Pikeliškėse įvyko jau XVIII Vilniaus rajono Derliaus šventė. Į šią šventę gausiai susirinko Vilniaus rajono gyventojai, taip pat svečiai iš aplinkinių rajonų, atvyko ir delegacijos iš užsienio – Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos. Vilniaus rajono merės Marijos Rekść kvietimu į šventę atvyko ir vandžiogaliečiai.

Šventė prasidėjo tradicine eisena, kuriai pasiruošti  23 Vilniaus rajono seniūnijos įdėjo daug darbo ir išmonės, kad jų seniūnijos atrodytų gražiausiai ir originaliausiai. Derliaus šventė – tai gražiausia metų diena ūkininkams, tai džiaugsmo ir poilsio šventė po visų nelengvų žemdirbio darbų. Pasibaigus šventinei eisenai, prasidėjo Šv.Mišios už visus rajono ūkininkus „Už duonos dovaną Dievui dėkojame“. Šv.Mišias aukojo Vilniaus rajono parapijų kunigai, vadovaujami Paberžės parapijos klebono kunigo Marko Gładkiego. Pasibaigus Šv.Mišioms, prasidėjo šventinė programa, kurioje pasirodė Vilniaus rajono meno kolektyvai, taip pat ir užsienio svečiai.

2012mesprisiminsimeTik viena diena teskyrė nuo tos datos, kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Prie Nežinomojo kareivio kapo J.Pilsudskio aikštėje Varšuvoje tradiciškai jau dvyliktą kartą startavo Katynės vardu pavadintas motociklininkų Reidas, kurio viena 20-ies motociklininkų grupė rugsėjo 2 d. aplankė ir savo tautiečius, gyvenančius Vandžiogaloje. Reido dalyviai – tai patriotinių jausmų kupini žmonės, kurie leidosi į šią kelionę siekdami aplankyti kovų vietas, pagerbti ten žuvusius, susitikti su tautiečiais. Tai ypatinga kelionė per kelis šimtmečius, kupinus kovų, pergalių, nesėkmių, tai kelionė per lenkų tautos istoriją, kuri buvo iškraipyta ir apmeluota per paskutiniuosius dešimtmečius. Jie atvyksta pas mus į tas vietas, iš kur kyla Didelė Poezija, Literatūra, Muzika. XII Katynės Reidas truks tris savaites. Jame dalyvauja 70 motociklininkų, bus nuvažiuota 6.000 kilometrų, aplankant kovų vietas, karių kapus, masinių žudynių vietas Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir, aišku, lenkų Golgotoje – Katynėje.

Paskutinį rugsėjo šeštadienį (24 d.) jau šešioliktą kartą Vilniaus rajono savivaldybė ir rajono seniūnijos drauge Pikeliškėse surengė Derliaus šventę, į kurią šiemet buvo pakviesti ir Vandžiogalos parapijiečiai bei klebonas.

Šventė prasidėjo seniūnijų prisistatymu, šventės šeimininkės merės Marijos Rekst sveikinimais ir Šv.Mišiomis, po kurių buvo palaiminti naujo derliaus vaisiai.

Šventėje dalyvavo Seimo nariai, užsienio šalių ambasadoriai, ES parlamentarai ir gausūs svečiai iš Vilniaus rajono bei Lenkijos.

Kiekviena seniūnija buvo paruošusi savo derliau parodėlę ir vaišių stalą, nuo kurio buvo vaišinami šventės dalyviai. Tokios gražios šventės, koncertinės programos ir gėrybių gausybės svečiams iš Vandžiogalos dar neteko matyti. Organizatorių vaišingumas, dėmesys ir nuolatinis rūpestis parpijos delegacijai paliko neišdildomą įspūdį. Visus sužavėjo dalyvių sumanumas, kūrybingumas ir sąmojis. Kai kurie klausė, kas yra toji Maišiagalos "šventoji", atvaizduota daržovėmis?

2011 derliusVilniausrVandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus nariai, pakviesti Vilniaus rajono merės Marijos Rekst, kartu su vietos klebonu O.P.Volskiu ankstų šeštadienio rytą išvyko į Pikeliškes…

Vilniaus rajonas suskirstytas į 23 seniūnijas. Tai Nemenčinės, Maišiagalos, Rudaminos, Šumsko, Pagirių, Riešės ir t.t. Iš viso rajone yra 1167 miesteliai ir kaimai. Šio krašto gyventojai pasižymi dideliu svetingumu, nuoširdumu, savitumu, turi ypatingas daugiakultūrines tradicijas, kurias rūpestingai puoselėja. Šiuo metu augantis Vilniaus rajono populiarumas pritraukia užsienio investuotojus, turistus, kultūros žmones. Čia veikiančios lenkų įstaigos, visuomeninės organizacijos, liaudies ansambliai, tradicinės šventės sudaro daug progų lenkų susitikimams ir yra svarbus pagrindas tautiniam identitetui išsaugoti. Kadangi šiuo metu daugumos rajono gyventojų pagrindinė veikla – žemės ūkis, rudens šventė čia aktuali ir gėrybių čia netrūko. Netrūko ir didelės gausos svečių ne tik iš rajono, bet ir iš Lenkijos susigiminiavusių miestų, Baltarusijos ir Ukrainos. Šventėje dalyvavo ir Seimo nariai, užsienio šalių ambasadoriai, ES parlamentarai.

2010 boharewiczVasaros pabaigoje Vandžiogaloje lankėsi rašytoja publicistė Anna J.Boharewicz-Richter, knygos „Korzenie“ autorė. Autentiški prisiminimai, mūsų krašto istorija, Vandžiogala praeityje,-tai sužadina daug sentimentų. Tai kaip himnas lenkų tautybės žmonėms gyvenusiems ir gyvenantiems šiame krašte, kurį aprašė ir Nobelio premijos laureatai H. Sienkiewicz savo trilogijoje taip pat Cz.Miłosz, kurio 100-ųjų gimimo metinių išvakarėse autorė padovanojo dar dvi knygas „ Zatoka wichrów“ ir „Szczęsliwy brzeg“. Čia mums kaip simbolis... Jas jau turime Vandžiogaloje.
Nuoširdžiai sveikiname Anną J. Boharewicz-Richter, kuriai prieš keletą savaičių Lenkijos kultūros ministras įteikė apdovanojimą ir suteikė „Nusipelniusiojo lenkų kultūrai“ vardą. Labai džiaugiamės ir laukiame rašytojos 2011m. iškilmėse minint Czesławo Miłoszo 100-ąsias gimimo metines.

Free Joomla! template by Age Themes